Tag: Contracte Archives - avocat Alin Paidiu

25 July 2019

Locatiune. Prejudiciu viitor. Caracterul cert al prejudiciului

by alin — Categories: civil, contracte, locatiune — Tags: , , , Comments Off on Locatiune. Prejudiciu viitor. Caracterul cert al prejudiciului

Locatiune. Prejudiciu viitor. Caracterul cert al prejudiciului. 

Pentru ca un prejudiciu cauzat prin „pierderea unei sanse” sa fie reparabil prin angajarea raspunderii contractuale, trebuie sa existe un prejudiciu real si cert,  cauzat de crearea unei situatii dezavantajoase pentru partea in privinta careia nu s-a executat o obligatie contractuala (in concret, predarea spatiului inchiriat in starea initiala), constand in ratarea unei oportunitati cu semnificatii importante pentru viitorul sau. (more…)


10 December 2017

executarea silita privind un drept de creanta garantat prin contract de ipoteca legal

executarea silita privind un drept de creanta garantat prin contract de ipoteca legal 

DECIZIE nr. 60 din 18 septembrie 2017 referitoare la examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a civila in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept constand in “interpretarea dispozitiilor art. 2.431 din Codul civil, prin raportare la art. 632 din Codul de procedura civila cu privire la posibilitatea executarii silite privind un drept de creanta garantat prin contract de ipoteca legal incheiat si care, potrivit art. 2.431 din Codul civil, constituie titlu executoriu, daca dreptul de creanta insusi nu este constaat printr-un inscris care sa constituie, potrivit dispozitiilor legale, titlu executoriu” (more…)


24 November 2017

Caracterul devolutiv al apelului vs. trimiterea cauzei spre rejudecare

curtea de apel nu avea niciun motiv sa trimita cauza spre rejudecare primei instante, ci, in calitate de instanta de apel, avea obligatia legala de a verifica „in limitele cererii de apel stabilirea situatiei de fapt ?i aplicarea legii de catre prima instanta” ?i totodata, facultatea de a „incuviinta refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanta, precum ?i administrarea probelor noi” (more…)


17 June 2016

Contract de credit. Caracterul abuziv al sintagmei „dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii”

by alin — Categories: clauze abuzive, comercial, contracte — Tags: , , , , , Comments Off on Contract de credit. Caracterul abuziv al sintagmei „dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii”

Continutul clauzei din contractul de credit care stabileste ca, dupa primele 12 luni de la incheierea acestuia, dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii este abuziv, cu referire la sintagma „dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii” deoarece aceasta sintagma nu este exprimata intr-un limbaj usor inteligibil si nu permite consumatorului sa determine mecanismul prin care banca ar putea sa determine rata dobanzii, neexistand, explicitat, un mecanism de stabilire si de evolutie a acestei parti variabile a dobanzii, lasand, astfel, la liberul arbitru al bancii cuantumul partii variabile a dobanzii.

(more…)


4 June 2016

Promisiune bilaterala de vanzare. Actiune in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de vanzare-cumparare. Conditii de admisibilitate din perspectiva prevederilor art. 1669 si art. 1201 din noul Cod civil

by alin — Categories: civil, contracte — Tags: , , , , , , , Comments Off on Promisiune bilaterala de vanzare. Actiune in pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de vanzare-cumparare. Conditii de admisibilitate din perspectiva prevederilor art. 1669 si art. 1201 din noul Cod civil

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia rezumata nr. 2411/2015

  1. Potrivit art. 1669 alin. (1) C. civ., cand una dintre par?ile care au incheiat o promisiune bilaterala de vanzare refuza, nejustificat, sa incheie contractul promis, cealalta parte poate cere pronun?area unei hotarari care sa ?ina loc de contract, daca toate celelalte condi?ii de validitate sunt indeplinite. 

Interpretand a contrario dispozi?iile enun?ate, partea careia i se refuza incheierea actului promis nu poate cere ?i pretinde in instan?a pronun?area unei hotarari care sa ?ina loc de contract daca refuzul incheierii sale de catre oponent este justificat, fiind, a?adar, inerenta, in acest tip de ac?iune judiciara, analiza caracterului ne/justificat al refuzului care condi?ioneaza promovarea ac?iunii.

Analiza caracterului injust al refuzului presupune, pe langa constatarea existen?ei antecontractului, analiza implicita a condi?iei referitoare la indeplinirea tuturor celorlalte cerin?e de validitate ale actului care urmeaza a fi incheiat, in cauza, contractul de vanzare.

Astfel, daca una, mai multe sau toate condi?iile de validitate ale viitorului contract nu sunt indeplinite, iar refuzul incheierii contractului se justifica pe acest impediment, refuzul incheierii contractului de vanzare este justificat, iar ac?iunea in justi?ie cu acest obiect nu poate fi admisa.

  1. Potrivit art. 1201 C. civ., daca prin lege nu se prevede altfel, par?ile sunt ?inute de clauzele extrinseci la care contractul face trimitere.

Astfel, in cazul in care partile unui antecontract de vanzare-cumparare au prevazut ca anexele actului fac parte integranta a antecontractului, care semnifica nu doar o ata?are materiala a acestora, ci o integrare a insu?i con?inutului acestor acte in ordinea de drept la care par?ile consimt, este corecta analizarea de catre instanta, din perspectiva art. 1669 C. civ., a indeplinirii conditiilor sub care promisiunea a fost incheiata, conditii stabilite printr-o anexa a actului.

(more…)


4 June 2016

Contract de inchiriere. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Coparticiparea procesuala pasiva obligatorie

by alin — Categories: comercial — Tags: , , , , Comments Off on Contract de inchiriere. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Coparticiparea procesuala pasiva obligatorie

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia rezumata nr. 2222/2015

O.U.G. nr. 51/2008, art. 12

Anularea (desfiintarea) unui act juridic presupune, obligatoriu, judecata in contradictoriu cu persoanele ale caror drepturi sunt afectate printr-o admitere a actiunii.

In cazul unei actiuni in constatarea nulitatii absolute a unui contract de inchiriere reclamantul are obligatia sa cheme in judecata, in calitate de parati, pe toti contractantii si nu numai pe unii dintre ei, deoarece drepturile si obligatiile partilor derivand din act sunt indivizibile, coparticiparea procesuala pasiva fiind obligatorie in aceasta situatie.

Prin urmare, este legala solutia instantei de respingere a actiunii ca inadmisibila in cazul in care reclamantul a chemat in judecata doar locatorul avand in vedere faptul ca nevalabilitatea actului juridic trebuie sa fie constatata fata de toate partile contractante, reclamantul neputand obtine, cu incalcarea coparticiparii procesuale, anularea unor drepturi ale chiriasilor, pentru a obtine el insusi un drept fata de acestia. (more…)