imobiliar proprietate

Proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege.

categorii

ultimele postari

Dreptul la masuri reparatorii al cesionarului in cazul au instrainat dreptul la despagubire unor terte persoane