Category: deductibilitati Archives - avocat Alin Paidiu

1 September 2019

Fiscal. Suspendare decizie de impunere. Drept de deducere pentru cheltuielile inregistrate in contabilitate si TVA aferent

by alin — Categories: deductibilitati, fiscal — Tags: , , , , Comments Off on Fiscal. Suspendare decizie de impunere. Drept de deducere pentru cheltuielile inregistrate in contabilitate si TVA aferent

Fiscal. Suspendare decizie de impunere. Drept de deducere pentru cheltuielile inregistrate in contabilitate si TVA aferent 

In cazul solutionarii unei cereri de suspendare a deciziei de impunere emisa de organul fiscal, daca se constata existenta cazului bine justificat, judecatorul nu este obligat sa prezinte probe in acest sens, ci doar imprejurari de fapt sau de drept care sa creeze o indoiala puternica asupra legalitatii actului administrativ. Jurisprudenta CJUE in materie reprezinta o asemenea imprejurare. In speta, prin Raportul de inspectie fiscala, organul fiscal a constatat ca nu se poate acorda drept de deducere pentru cheltuielile inregistrate in contabilitate si TVA aferent in cazul tranzactiilor derulate de reclamanta cu un numar de cinci societati furnizoare. Pe buna dreptate, instanta de fond a considerat ca aparenta contradictie intre cele retinute prin raportul de inspectie fiscala si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene in materie de TVA, respectiv cauzele Mahagebeh si David, C-80/11, C142/11, Bonik, C-285/11, Gabor Toth, C-324/11, PPUH C-277/14. (Decizia nr. 141 din 17 ianuarie 2019, pronuntata de Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie) (more…)


28 January 2018

Cheltuiala realizata pentru dreptul de a utiliza clientela altei societati. Lipsa caracterului deductibil.

by alin — Categories: comercial, contencios administrativ, contracte, deductibilitati, fiscal, societati comerciale — Tags: , , , , , , , , , , , , Comments Off on Cheltuiala realizata pentru dreptul de a utiliza clientela altei societati. Lipsa caracterului deductibil.
Suma platita de o societate romaneasca unei alte societati din strainatate, ca procent din cifra de afaceri, in schimbul dreptului de a-si exercita activitatea profitand de clientii societatii straine nu se incadreaza in notiunea de „redeventa” prevazuta de art.7 pct.28 Cod fiscal, astfel incat nu poate fi considerata drept o cheltuiala deductibila fiscal.

(more…)


29 October 2017

Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

by alin — Categories: CJUE, comercial, deductibilitati, fiscal, societati comerciale, TVA — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al tva trebuie sa fie interpretata in sensul ca se opune unei reglementari nationale in temeiul careia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul ca operatorul care isa furnizat o prestare de servicii in schimbul unei facturi pe care figureaza separat pretul si taxa pe valoarea adaugata a fost declarat inactiv de administratia fiscala a unui stat membru. (more…)


21 August 2017

Cheltuieli de judecata. Obligarea uneia dintre partile litigante la plata cheltuielilor de judecata

by alin — Categories: comercial, deductibilitati, fiscal, societati comerciale — Tags: , , , , , , , , , Comments Off on Cheltuieli de judecata. Obligarea uneia dintre partile litigante la plata cheltuielilor de judecata

Cheltuieli de judecata. Obligarea uneia dintre partile litigante la plata cheltuielilor de judecata este justificata de existenta unei culpe procesuale a celui care a pierdut, fara a prezenta relevanta daca cel cazut in pretentii isi exercita doar atributiile conferite prin legea sa de functionare sau alte aspecte rezultate din calitatea sa de institutie publica.

(more…)


5 April 2013

deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de consultanta

by alin — Categories: civil, deductibilitati, fiscal — Tags: , , Comments Off on deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de consultanta

deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de consultanta

R O M A N I A

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 Decizia nr. 1470/2012                                                                                    Dosar nr. 423/43/2009

 Sedinta publica de la 20 martie 2012

 Asupra recursurilor de fata;

Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

1. Instanta de fond

1. Cererea de chemare in judecata

Prin actiunea formulata, reclamanta SC A.T.C. S.R.L. a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratele M.F.P. – A.N.A.F. si D.G.F.P. Mures, urmatoarele:

1. Anularea in parte a Deciziei nr. 381 din 15 octombrie 2009 emisa de A.N.A.F. – Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor si a Raportului de Inspectie Fiscala nr. 520 din 21 mai 2009 ale D.G.F.P. Mures, si, pe cale de consecinta, exonerarea societatii de la plata urmatoarelor obligatii bugetare:

a) impozit pe profit suplimentar in suma de 97.021 lei, cu accesorii aferente de 142.500 lei (136.899 lei majorari de intarziere si 5.601 lei penalitati de intarziere); (more…)