Category: deductibilitati Archives - avocat Alin Paidiu

28 January 2018

Cheltuiala realizata pentru dreptul de a utiliza clientela altei societati. Lipsa caracterului deductibil.

by alin — Categories: comercial, contencios administrativ, contracte, deductibilitati, fiscal, societati comerciale — Tags: , , , , , , , , , , , , Comments Off on Cheltuiala realizata pentru dreptul de a utiliza clientela altei societati. Lipsa caracterului deductibil.
Suma platita de o societate romaneasca unei alte societati din strainatate, ca procent din cifra de afaceri, in schimbul dreptului de a-si exercita activitatea profitand de clientii societatii straine nu se incadreaza in notiunea de „redeventa” prevazuta de art.7 pct.28 Cod fiscal, astfel incat nu poate fi considerata drept o cheltuiala deductibila fiscal.

(more…)


29 October 2017

Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

by alin — Categories: CJUE, comercial, deductibilitati, fiscal, societati comerciale, TVA — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al tva trebuie sa fie interpretata in sensul ca se opune unei reglementari nationale in temeiul careia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul ca operatorul care isa furnizat o prestare de servicii in schimbul unei facturi pe care figureaza separat pretul si taxa pe valoarea adaugata a fost declarat inactiv de administratia fiscala a unui stat membru. (more…)


21 August 2017

Obligarea Curtii de Conturi la plata cheltuielilor de judecata

by alin — Categories: comercial, deductibilitati, fiscal, societati comerciale — Tags: , , , , , , , , , Comments Off on Obligarea Curtii de Conturi la plata cheltuielilor de judecata

Obligarea uneia dintre partile litigante la plata cheltuielilor de judecata este justificata de existenta unei culpe procesuale a celui care a pierdut, fara a prezenta relevanta daca cel cazut in pretentii isi exercita doar atributiile conferite prin legea sa de functionare sau alte aspecte rezultate din calitatea sa de institutie publica. (more…)


5 April 2013

deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de consultanta

by alin — Categories: civil, deductibilitati, fiscal — Tags: , , Comments Off on deductibilitatea cheltuielilor cu servicii de consultanta

R O M A N I A

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 Decizia nr. 1470/2012                                                                                    Dosar nr. 423/43/2009

 Sedinta publica de la 20 martie 2012

 Asupra recursurilor de fata;

Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

1. Instanta de fond

1. Cererea de chemare in judecata

Prin actiunea formulata, reclamanta SC A.T.C. S.R.L. a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratele M.F.P. – A.N.A.F. si D.G.F.P. Mures, urmatoarele:

1. Anularea in parte a Deciziei nr. 381 din 15 octombrie 2009 emisa de A.N.A.F. – Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor si a Raportului de Inspectie Fiscala nr. 520 din 21 mai 2009 ale D.G.F.P. Mures, si, pe cale de consecinta, exonerarea societatii de la plata urmatoarelor obligatii bugetare:

a) impozit pe profit suplimentar in suma de 97.021 lei, cu accesorii aferente de 142.500 lei (136.899 lei majorari de intarziere si 5.601 lei penalitati de intarziere); (more…)