Cuantumul daunelor morale. Determinarea cuantumului daunelor.

Reclamanta a solicitat, obligarea la plata sumei de 12.268,93 RON cu titlu de daune materiale; a solicitat obligarea paratelor la 200.000 euro in echivalent in RON la cursul BNR din ziua platii, reprezentand daune morale, cu dobanda legala.

Asociatii de proprietari. Consecintele necontestarii hotararilor asociatiei potrivit procedurii art.26 din Legea nr.230/2007

Tribunalul retine corecta concluzia instantei in ceea ce priveste faptul ca apelanta nu se poate prevala in procedura de fata de pretinsa nelegalitate a hotararilor Adunarii Generale, pe care avea posibilitatea legala de a le contesta in termenul si procedura prevazuta de art.26 din Legea nr.230/2007.

Asociatie de proprietari. Constatarea nulitatii listelor de intretinere

Constatarea nulitatii contractelor asociatiei de proprietari. Obligarea la restituirea cheltuielilor aociatiei. Faptul ca reclamantul a achitat o suma de bani in plus catre asociatia de proprietari nu da nastere unei prezumtii de rea-credinta din partea paratilor cunoscut fiind faptul ca stabilirea cheltuielilor de intretinere, incasarea sumelor si gestionarea fondurilor asociatiei de proprietari reprezinta o activitate complexa iar in lipsa altor dovezi, nu se pot retine nici deficiente grave ale paratilor in indeplinirea atributiilor specifice functiilor pe care le-au indeplinit nici faptul ca paratii ar fi urmarit in vreun fel sa prejudicieze interesele reclamantului.

Asociatii de proprietari. Modificarea adusa componentei organelor de conducere ale Asociatiei. Efectele nelegalei convocari

a doua convocare, astfel incat aceasta s-a realizat cu nerespectarea dispozitiilor art. 24 alin. 2 din Legea nr. 230/2007, respectiv reconvocarea nu a avut loc in termen de maximum 10 zile de la data primei convocari, ceea ce denota caracterul nelegal si nestatutar al acestei adunari.