Category: asociatii si fundatii Archives - avocat Alin Paidiu

12 September 2017

Asociatii de proprietari. Consecintele necontestarii hotararilor asociatiei potrivit procedurii art.26 din Legea nr.230/2007

Asociatii de proprietari. Consecintele necontestarii hotararilor asociatiei potrivit procedurii art.26 din Legea nr.230/2007

Tribunalul retine corecta concluzia instantei in ceea ce priveste faptul ca apelanta nu se poate prevala in procedura de fata de pretinsa nelegalitate a hotararilor Adunarii Generale, pe care avea posibilitatea legala de a le contesta in termenul si procedura prevazuta de art.26 din Legea nr.230/2007 (more…)


25 June 2017

Asociatie de proprietari. Constatarea nulitatii listelor de intretinere

Asociatie de proprietari. Constatarea nulitatii listelor de intretinere

Faptul ca reclamantul a achitat o suma de bani in plus catre asociatia de proprietari nu da nastere unei prezumtii de rea-credinta din partea paratilor cunoscut fiind faptul ca stabilirea cheltuielilor de intretinere, incasarea sumelor si gestionarea fondurilor asociatiei de proprietari reprezinta o activitate complexa iar in lipsa altor dovezi, nu se pot retine nici deficiente grave ale paratilor in indeplinirea atributiilor specifice functiilor pe care le-au indeplinit nici faptul ca paratii ar fi urmarit in vreun fel sa prejudicieze interesele reclamantului. (more…)


25 June 2017

Asociatii de proprietari. Modificarea adusa componentei organelor de conducere ale Asociatiei. Efectele nelegalei convocari

by alin — Categories: asociatii de proprietari, asociatii si fundatii — Tags: , , , , , , , Comments Off on Asociatii de proprietari. Modificarea adusa componentei organelor de conducere ale Asociatiei. Efectele nelegalei convocari

Asociatii de proprietari. Modificarea adusa componentei organelor de conducere ale Asociatiei. Efectele nelegalei convocari

Fiind schimbata ordinea de zi, adunarea generala din 25.10.2014 este adunare ordinara aflata la prima intrunire. Asadar, devin incidente dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, conform carora „Adunarea generala poate adopta hotarari, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari (jumatate plus unu) sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal”.

De asemenea, din procesul-verbal al adunarii generale (filele 6-10, dosar fond), in acord cu cele sustinute si de catre intimata-petenta, adunarea generala din data de 25.10.2014 a fost reconvocata, sedinta anterioara fiind la data de 11.10.2014.  (more…)


27 December 2013

Comercial. Dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile

by alin — Categories: asociatii si fundatii, comercial, dizolvare, insolventa — Tags: , , , Comments Off on Comercial. Dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile

Comercial. Dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile pentru plata datoriilor sale

 

Potrivit dispozitiilor art. 56 din OG nr. 26/2000, se poate solicita dizolvarea unei persoane juridice nonprofit in lipsa veniturilor sau bunurilor urmaribile pentru plata datoriilor sale.
In cauza, s-a facut dovada indeplinirii acestor conditii legale si se poate constata starea de insolvabilitate deoarece intimata-debitoare nu are venituri sau bunuri urmaribile, stare de insolvabilitate ce conduce la dizolvarea acestei asociatii.

(Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a-IV-a Civila, decizia civila nr.1925/13.11.2013, in dosarul nr. 3258/303/2011)  (more…)


21 March 2013

Constituirea si inscrierea fundatiei

by alin — Categories: asociatii si fundatii — Tags: , , , , , , Comments Off on Constituirea si inscrierea fundatiei

Sectiunea 2: Constituirea si inscrierea fundatiei

Art. 15

(1)Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.

(2)Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

(3)Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. (more…)


21 August 2011

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane

by alin — Categories: asociatii si fundatii — Tags: , Comments Off on Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane

Sectiunea 1: Constituirea si inscrierea asociatiei

Art. 4 Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial. (more…)