Blog

Termenul de 10 zile incepe sa curga de la data la care convocarea adunarii generale prin scrisoare recomandata a ajuns la destinatar

Termenul de 10 zile incepe sa curga de la data la care convocarea adunarii generale prin scrisoare recomandata a ajuns la destinatari, daca in actul constitutiv sau in baza unei dispozitii speciale a legii nu se prevede o alta modalitate de comunicare

Antecontract de cesiune a punctelor de compensare incheiat anterior emiterii deciziei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor in favoarea persoanei indreptatite. Constatarea nulitatii absolute. Cauza ilicita.

Antecontract de cesiune a punctelor de compensare incheiat anterior emiterii deciziei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor in favoarea persoanei indreptatite. Constatarea nulitatii absolute. Cauza ilicita.

Termenul de prescriptie a raspunderii contraventionale pentru lucrarile executate fara autorizatie de constructie curge de la data terminarii in fapt a constructiei

Termenul de prescriptie a raspunderii contraventionale pentru lucrarile executate fara autorizatie de constructie curge de la data terminarii in fapt a constructiei

Pentru a se dispune revocarea ordinului de protectie nu trebuie intocmita de catre serviciul de probatiune o evaluare a riscului de recidiva, conform art. 34 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2003

Pentru a se dispune revocarea ordinului de protectie nu trebuie intocmita de catre serviciul de probatiune o evaluare a riscului de recidiva, conform art. 34 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 217/2003

Impotriva sentintelor pronuntate in cauzele avand ca obiect recunoasterea sanctiunilor pecuniare se exercita calea de atac a apelului, dispozitiile art. 597 C. proc. pen. nefiind aplicabile vreunei proceduri prevazute de legi speciale

In conformitate cu dispozitiile art. 139 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, aplicabile in procedura recunoasterii sanctiunilor pecuniare in temeiul art. 130 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, sentinta prin care judecatoria a dispus recunoasterea hotararii pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene si executarea sanctiunii pecuniare aplicate de autoritatile competente din statul membru emitent poate fi atacata pe calea apelului, care se judeca de catre curtea de apel, potrivit art. 38 alin. (2) C. proc. pen., iar nu pe calea contestatiei, de competenta instantei ierarhic superioare, dispozitiile art. 597 C. proc. pen. nefiind incidente.

Hotarare AGA ref. distribuirea esalonata a dividendelor. Vot contra

Hotarare AGA ref. distribuirea esalonata a dividendelor. Vot contra Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica. Hotararea AGA devin opozabile actionarilor de vreme ce nu au atacat respectiva hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor in instanta (conform art. 132 alin. 2. din Legea nr. 31/1990)