Actiune avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. Competenta alternativa

Doar dispozitiile referitoare la competenta generala a instantelor judecatoresti, precum si cele referitoare la competenta materiala si cea teritoriala exclusiva au caracter imperativ, fiind reglementate prin norme de ordine publica. Per a contrario, competenta teritoriala alternativa are caracter relativ, fiind reglementata de norme juridice de ordine privata. In speta, pentru solutionarea cererii avand ca obiect pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare – nu a fost instituita o competenta teritoriala exclusiva, ci in temeiul dispozitiilor art. 113 alin. 1 pct. 4 C. proc. civ., o competenta alternativa.

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare. Obligativitatea achitarii obligatiilor la bugetul local

In actiunea prin care se solicita constatarea valabilitatii unei promisiuni bilaterale de schimb care vizeaza bunuri supuse impozitarii si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor sa prezinte certificat de atestare fiscala si sa aiba achitate toate obligatiile de plata datorate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla inregistrat bunul ce se instraineaza, indiferent daca bunurile au valoare egala sau valori diferite

Invocarea nulitatii absolute a unui antecontract de vanzare-cumparare

Invocarea nulitatii absolute a unui antecontract de vanzare-cumparare

Nulitatea este, in esenta, mijlocul juridic care isi propune sa restabileasca incalcarea cerintelor legale la momentul incheierii actului juridic. Argumentul ca elementele ulterioare incheierii actului juridic pot contura scopul ilicit urmarit de parti la incheierea acestuia contravine principiilor generale in materie de nulitate absoluta a contractelor care imprima particularitati de abordare in analiza. In speta, cauzele de nulitate absoluta a antecontractelor de vanzare-cumparare invocate precum neindeplinirea obligatiei asumate de catre promitentul vanzator, vanzarea aceluiasi bun la un pret inferior, incheierea in aceleasi conditii si a altor contracte straine de prezenta cauza, lipsa de diligenta a reprezentantului apelantei pentru recuperarea sumei achitate in temeiul antecontractului nu au putut fi retinute de instanta suprema.

Societate. Nulitatea absoluta a doua antecontracte de vanzare-cumparare, a contractului de schimb pentru un teren

Societate reprezentata de doi administratori. Limite ale dreptului de reprezentare. Incalcarea regulii dublei semnaturi. Depasirea obiectului de activitate in raporturile cu tertii de catre organele de conducere.
Reclamantele au solicitat sa se constate nulitatea absoluta a urmatoarelor contracte: antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 152 din 31 ianuarie 2006 si actul aditional la aceasta autentificare, sub nr. 1340 din 23 martie 2006; contractul de schimb autentificat sub nr. 1944 din 28 aprilie 2006 si contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1959 din 28 aprilie 2006 ca act subsecvent primelor doua contracte numai in ceea ce priveste terenul in suprafata de 493,54 mp situat in Galati, Str. D. nr. 158.

Validarea promisiunii de vanzare-cumparare a unui bun imobil determinat, in situatia in care promitent-vanzatorul are doar o cota-parte ideala din dreptul de proprietate

Validarea promisiunii de vanzare-cumparare a unui bun imobil determinat, in situatia in care promitent-vanzatorul are doar o cota-parte ideala din dreptul de proprietate