Actiune oblica a asociatiei de proprietari. Iesirea din indiviziune cu privire la un apartament aflat in proprietatea devalmasa a paratilor

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bcuresti la data de 14.11.2014, sub nr. #####/4/2014, reclamanta Asociatia de Proprietari ###### str. Panselelor nr.12, in contradictoriu cu paratii ##### ######## si ##### ##########, a solicitat instantei, pe cale de actiune oblica, iesirea din indiviziune cu privire la ### ## ###### ## ######### #### ########## ### ##, ### ###, ### #, ### #, sector 4, aflat in proprietatea devalmasa a paratilor, prin atribuirea, in principal, a imobilului in lotul paratei ##### ########, cu stabilirea unei sulte compensatorii in favoarea paratului ##### ##########, in cota de 1/2 din valoarea acestui apartament, care va fi stabilita pe baza de expertiza cu obligarea paratei ##### ######## la plata catre paratul ##### ########## a acestei sulte; in subsidiar atribuirea in natura, in deplina proprietate si posesie a ### ## ###### ## ######### #### ########## ### ##, ### ###, ### #, ### #, sector 4 in lotul paratului ##### ##########, iar in lotul paratei ##### ######## a unei sulte compensatorii in cota de ½ din valoarea acestui apartament, cu cheltuieli de judecata.

Iesire din indiviziune. Mostenire. Instanta competenta teritorial.

Iesire din indiviziune. Mostenire. Instanta competenta teritorial.
In cererile privitoare la mostenire, de iesire din indiviziune si cand exista doi defuncti de pe urma carora urmeaza sa se stabileasca succesiunea este incident art. 118 alin. 2 C. proc. civ., care stabileste o competenta alternativa in favoarea instantei de la ultimul domiciliul al oricaruia dintre defuncti.

Partajarea bunului in natura. Sistarea / Iesirea din indiviziune. Lipsa unui argument pentru care reclamanta a fost obligata la plata unor sulte

Partaj judiciar in natura. Sistarea / Iesirea din indiviziune. Lipsa unui argument pentru care reclamanta a fost obligata la plata unor sulte, cata vreme aceasta si-a dat acordul atribuirii in natura a lotului ocupat de constructie catre aceasta numai conditionat de neplata vreunei sulte, optiune de care insasi instanta de apel in considerentele sale a precizat ca va tine seama. Tot astfel, nu s-a aratat care sunt motivele in raport de care tribunalul a inteles sa ignore sustinerile intimatelor societati comerciale vizand aceasta chestiune a platii sultei de catre recurenta reclamanta.

Iesirea din indiviziune cu privire la imobilul situat in Bucuresti, compus din casa de locuit, dependinte si teren. Sa se atribuie partilor loturi in raport de cotele ce le detin din mostenire; in masura in care bunul nu este comod partajabil in natura, sa se dispuna atribuirea bunului catre parate

Iesirea din indiviziune cu privire la imobilul situat in Bucuresti, compus din casa de locuit, dependinte si teren. Sa se atribuie partilor loturi in raport de cotele ce le detin din mostenire; in masura in care bunul nu este comod partajabil in natura, sa se dispuna atribuirea bunului catre parate 17/2018  R O M A …
Continuă lectura Iesirea din indiviziune cu privire la imobilul situat in Bucuresti, compus din casa de locuit, dependinte si teren. Sa se atribuie partilor loturi in raport de cotele ce le detin din mostenire; in masura in care bunul nu este comod partajabil in natura, sa se dispuna atribuirea bunului catre parate

Partaj voluntar. Nulitatea absoluta a contractului de partaj voluntar. Sa se constate simulatia contractului de partaj voluntar si, pe cale de consecinta, inopozabilitatea acestui act

Partaj voluntar. Nulitatea absoluta a contractului de partaj voluntar. Sa se constate simulatia contractului de partaj voluntar si, pe cale de consecinta, inopozabilitatea acestui act

partajul de bunuri comune solicitat de creditor in cadrul contestatiei la executare

Conform art. 1662 Cod Civil, fidejusorul nu este tinut a plati creditorului, decat cand nu se poate indestula de la debitorul principal asupra averii caruia trebuie mai intii sa se faca discutie, afara numai cand insusi a renuntat la acest beneficiu, sau s-a obligat solidar cu datornicul