Despre persoane fizice

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii I sunt cuprinse in art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL I: Dispozitii generale
Art. 25: Subiectele de drept civil
(1)Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice si persoanele juridice.
(2)Persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi si de obligatii.