Dispozitiile din Codul civil privind punerea sub interdictie sunt neconstitutionale

masura punerii sub interdictie judecatoreasca reglementata de art.164 alin.(1) din Codul civil nu este insotita de suficiente garantii care sa asigure respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului

Despre persoane fizice

CARTEA I: Despre persoane*)
*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii I sunt cuprinse in art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL I: Dispozitii generale
Art. 25: Subiectele de drept civil
(1)Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice si persoanele juridice.
(2)Persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi si de obligatii.