Promisiune bilaterala de vanzare imobil. Executarea cu intarziere a vanzarii. Clauza penala

Sunt implicite, deci subintelese intr-un contract, clauzele obisnuite, celelalte, neuzuale, trebuind sa fie mentionate expres ori demonstrate prin orice alt mijloc. Pot fi considerate ca facand parte din vointa tacita a partilor acele clauze deduse din obiectul principal al contractului, inerente acestuia ori cu privire la care partile au consimtit necontestat.
In cazul unui contract de vanzare imobiliara, sunt considerate implicite doar acele prevederi care cuprind obligatii derivate din lege dupa natura contractului ori obligatiile conforme vointei necontestate a partilor, potrivit echitatii contractuale.
Din acest punct de vedere, clauza privind acceptarea vanzarii cu rezerva valorificarii clauzei penale nu poate fi considerata ca fiind o prevedere implicita, iar in aceste conditii reclamantii au sarcina de a dovedi existenta ei la data incheierii contractului de vanzare, moment in care partile si-au facut cunoscute ori si-au declarat orice pretentii reciproce aflate in legatura cu acesta.
Astfel, aceasta prevedere neuzuala trebuia inserata in contractul de vanzare sau demonstrata ca fiind cunoscuta partii opuse in contractul sinalagmatic la data vanzarii, deoarece nu era implicita. Lipsa ei semnifica, in conditiile art. 1539 C.civ., ca partea accepta intocmai executarea obligatiei debitorului pur si simplu, pierzand justificarea de a pretinde penalitatile de intarziere stabilite pentru executarea cu intarziere.

Modificari la intocmirea actelor constitutive ale societatilor comerciale

Legea 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, prin articolul 129, modifica o serie de dispozitii din Legea nr.31/1990. Modificarile vor intra in vigoare incepand cu data de 26 noiembrie 2022 si vizeaza mai multe capitole ale Legii societatilor comerciale.Capitolul afectat actului constitutiv a suferit urmatoarele modificari:

Interdictie temporara de construire. Actiune in raspundere civila delictuala. Neindeplinirea conditiei certitudinii prejudiciului

Emiterea certificatului de urbanism este in responsabilitatea autoritatii administrative, ca singura autoritate indrituita sa ateste regimul juridic al unui teren din perspectiva regulilor generale de urbanism, si, prin urmare, fapta de a fi emis un act care atesta situatii neconforme realitatii este ilicita ?i impune raspunderea pentru daune.
Cu toate acestea, mentionarea in contractul de vanzare al reclamantei a unei interdictii temporare de construire, pana la elaborarea unui P.U.Z. sau .P.U.D., interdictie care are caracter clar exprimat, fara un termen determinat, atesta faptul ca partea cumparatoare a avut, prin achizitia terenului, doar sansa de a construi, care nu se circumscrie notiunii de prejudiciu cert, in conditiile in care aceasta pierdere nu a survenit ca urmare a faptului ilicit al autoritatii administrative, ci a fost o imprejurare preexistenta, cunoscuta cumparatorului de la data vanzarii.
Astfel, in mod corect instanta de apel a respins actiunea in raspundere civila delictuala, avand ca obiect repararea prejudiciului patrimonial determinat de diferenta dintre pretul platit efectiv ?i pretul pe care l-ar fi platit daca ar fi cunoscut situatia urbanistica a terenului, promovata de cumparator impotriva autoritatii administrative emitente a certificatului de urbanism, pentru lipsa caracterului cert al prejudiciului.

Exceptia de nelegalitate poate fi invocata si cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, exceptia de nelegalitate poate fi invocata si cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 554/2004.

Caracterul abuziv a clauzelor privind comisionul de procesare si comisionul de administrare

Nu instanta trebuie sa stabileasca considerentele pentru care banca a perceput comisioanele, ci aceste considerente trebuie sa rezulte clar din clauzele contractului si nu din deductiile partilor sau ale judecatorului. Lipsa explicita a considerentelor pentru care au fost percepute comisioanele face ca analiza clauzelor contractului sa fie greoaie, trebuind sa fie facute presupuneri in legatura cu contraprestatiile partilor, fapt care nu e permis in contracte care se afla sub protectia legislatiei privind consumatorii.