Este neconstitutional dreptul organelor de inspectie fiscala de a intocmi probe prin procedeul verificarii fiscale

Este neconstitutional dreptul organelor de inspectie fiscala de a intocmi probe prin procedeul verificarii fiscale   vezi si: https://avocatalinpaidiu.ro/category/fiscal/ In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile art. 2331 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, care se regasesc si in art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul …
Continuă lectura Este neconstitutional dreptul organelor de inspectie fiscala de a intocmi probe prin procedeul verificarii fiscale

sintagma „precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pâna la 1.000.000 lei inclusiv” din art.483 alin.(2) din Codul de procedura civila este neconstitutionla

sintagma „precum si in alte cereri evaluabile in bani in valoare de pâna la 1.000.000 lei inclusiv” din art.483 alin.(2) din Codul de procedura civila este neconstitutionla. DECIZIA nr.369 din 30 mai 2017

Restituirea imobilelor. Persoanele interesate se afla in imposibilitatea de a reclama pasivitatea, lipsa de diligenta a entitatii statale sau lipsa unui raspuns cu privire la cererea lor

Restituirea imobilelor. Persoanele interesate se afla in imposibilitatea de a reclama pasivitatea, lipsa de diligenta a entitatii statale sau lipsa unui raspun cu privire la cererea lor Nu exista nicio sanctiune reglementata in plan normativ pentru nerespectarea termenelor administrative, ceea ce este de natura a afecta eficienta mecanismului de solutionare administrativa a cererilor, reglementat de …
Continuă lectura Restituirea imobilelor. Persoanele interesate se afla in imposibilitatea de a reclama pasivitatea, lipsa de diligenta a entitatii statale sau lipsa unui raspuns cu privire la cererea lor

darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

Sintagma „precum si din devalorizarea bunurilor imobile” din art.11 teza intai din Legea nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, este neconstitutionala.

Prejudicii morale. Scutire de la plata taxei de timbru actiunile referitoare la despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand dintr-o cauza penala

Prejudicii morale. Scutire de la plata taxei de timbru actiunile referitoare la despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand dintr-o cauza penala

Executare. Competenta. Neconstitutionalitate. Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc.

Art. 713 din Codul de procedura civila stabileste competenta de judecata a contestatiilor la executare in favoarea instantei de executare, instanta care este definita in art. 650 alin. (1) din Codul de procedura civila ca fiind judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea. Creditorul poate infrange principiul constitutional al egalitatii in drepturi prin alegerea unui executor judecatoresc de pe raza curtii de apel pentru a solicita executarea unei hotarari judecatoresti sau a unui titlu, decizand astfel instanta competenta sa judece eventualele contestatii la executare formulate de catre debitor sau de tertul care este afectat de executare.