Daune morale. Reclamantul solicita instantei sa oblige paratii la plata daunelor morale cauzate ca urmare a neexecutarii unei sentinte si a hotararii CEDO in cauza Nitescu impotriva Romaniei

Daune morale. Reclamantul solicita instantei sa oblige paratii la plata daunelor morale cauzate ca urmare a neexecutarii unei sentinte si a hotararii CEDO in cauza Nitescu impotriva Romaniei

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietarii imobilului. Efecte.

Textul art. 1003 C.civ. (art. 1382 NCC) care instituie solidaritatea pasiva legala a celor care au cauzat, in comun, prin fapta lor ilicita un prejudiciu, este aplicabil si in cazul in care este angajata raspunderea pentru ruina edificiului detinut in coproprietate pe cote-parti. Inalta Curte a retinut ca, intrucat aceasta forma de raspundere atrage o solidaritate pasiva, reclamanta, in calitate de creditor, poate solicita, potrivit dispozitiilor art. 1042 din acelasi cod (1447 NCC), plata intregii datorii de la un singur debitor,  fara ca acesta sa poata, date fiind efectele solidaritatii pasive, sa solicite divizarea urmaririi intre codebitori. Pe cale de consecinta, actiunea in despagubiri formulata numai impotriva unuia dintre coproprietarii imobilului, iar nu si a celorlalti codebitori, nu ar putea fi respinsa ca inadmisibila.

Partaj teren. Obligatia de incheiere a actului de vanzare – cumparare. Daune – interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat

Partaj teren. Obligatia de incheiere a actului de vanzare – cumparare. Daune – interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat Partajul terenului din comuna Corbeanca, — paratii il detin in proprietate devalmasa; obligarea paratului I. G la executarea in natura a obligatiei, respectiv la incheierea actului de vanzare–cumparare autentic asupra cotei–parti din teren, care ii va reveni …
Continuă lectura Partaj teren. Obligatia de incheiere a actului de vanzare – cumparare. Daune – interese compensatorii pentru beneficiul nerealizat