Existenta unor datorii fata de bugetul de stat nu atrage implicit si concluzia ca activitatea debitoarei a fost continuata in interesul personal al intimatului

Existenta unor datorii fata de bugetul de stat nu atrage implicit si concluzia ca activitatea debitoarei a fost continuata in interesul personal al intimatului.

Angajarea raspunderii solidare. Anulare Decizie ANAF angajare raspundere solidara a administratorului societar

Raspunderea administratorilor/asociatilor nu devine automat operanta in toate cazurile cand pasivul social sau o parte a acestuia nu poate fi acoperit, ci numai atunci cand se face dovada ca administratorii/asociatii au cauzat starea de insolvabilitate a societatii prin savarsirea culpabila a vreuneia dintre faptele expres si limitativ enumerate la art.25 alin.1 si 2, iar prejudiciul a rezultat direct din fapta culpabila savarsita.