Category: bancar Archives - avocat Alin Paidiu

29 December 2019

Comercial bancar. Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditii si efecte

by alin — Categories: bancar, comercial, contracte, obligatii — Tags: , , Comments Off on Comercial bancar. Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditii si efecte

Comercial bancar. Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditii si efecte

  1. civ., art. 2193
  2. Potrivit art. 2193 C. civ., facilitatea de credit este contractul prin care o institutie de credit, o institutie financiara nebancara sau orice alta entitate autorizata prin lege speciala, denumita finantator, se obliga sa tina la dispozitia clientului o suma de bani pentru o perioada de timp determinata sau nedeterminata.

Tinerea la dispozitie a sumei de bani nu presupune vreun transfer in contul clientului ori individualizarea sumei respective, banca obligandu-se doar sa aiba disponibila suma de bani, in cazul in care clientul se va hotari sa o utilizeze prin efectuarea tragerilor specifice acestei activitati de creditare.

Astfel, contractul de facilitate de credit este un contract constitutiv de drepturi, generand drepturi de creanta, nu drepturi reale, pentru ca prin incheierea unui contract de facilitate de credit nu se transmite dreptul de proprietate asupra sumei de bani, aceasta fiind doar pusa la dispozitia clientului de catre finantator, ramanand insa in proprietatea finantatorului. (more…)


26 March 2014

Comercial. Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii. Consecinte

by alin — Categories: bancar, civil, comercial, contracte, contracte, pretentii, societati comerciale — Tags: , , , , , Comments Off on Comercial. Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii. Consecinte

Comercial. Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii. Consecinte

Publicatia nr. 458 a Camerei de Comert Internationale din Paris

Existenta obligatiei bancii de plata a sumelor ce corespund redeventelor datorate in temeiul unui contract de concesiune, cuprinsa intr-o scrisoare de garantie bancara, nu atrage raspunderea bancii atunci cand contractului i-au fost aduse modificari in privinta carora nu s-a solicitat si nu s-a obtinut acordul bancii pentru amendarea corespunzatoare a scrisorii de garantie, prin extinderea garantiilor si la cazul nerealizarii investitiilor sau pentru penalitati de intarziere la plata redeventei.

  (more…)


12 February 2014

Cesiune contract de credit. Constatarea nulitatii absolute de drept a contractului de cesiune. Renegocierea contractului de credit

by alin — Categories: bancar, comercial, contracte — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Cesiune contract de credit. Constatarea nulitatii absolute de drept a contractului de cesiune. Renegocierea contractului de credit

Cesiune contract de credit. Constatarea nulitatii absolute de drept a contractului de cesiune. Renegocierea contractului de credit

Una dintre conditiile esentiale pentru stabilirea caracterului abuziv al unei clauze este ca acea clauza sa creeze un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.

Astfel, nu poate fi considerata abuziva clauza inscrisa in contractul de credit bancar prin care banca isi rezerva dreptul de a cesiona unui tert drepturile si obligatiile sale din contract, intrucat prin cesionarea creantei se schimba doar titularul dreptului de a incasa creanta, si nicidecum drepturile si obligatiile debitorului. (more…)