Penalitati de intarziere cand executarea in natura nu mai este posibila

Penalitatile de intarziere pana la punerea in executare a unei hotarari judecatore?ti au doar rolul unui mijloc de constrangere pentru executarea in natura a obligatiei de a face, astfel ca, daca, din motive obiective, executarea hotararii nu ar mai fi posibila, nici aplicarea penalitatilor nu ?i-ar mai atinge scopul. Eventualul prejudiciu rezultat din neexecutare s-ar putea recupera doar pe calea unei actiuni separate.

Actiune oblica a asociatiei de proprietari. Iesirea din indiviziune cu privire la un apartament aflat in proprietatea devalmasa a paratilor

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bcuresti la data de 14.11.2014, sub nr. #####/4/2014, reclamanta Asociatia de Proprietari ###### str. Panselelor nr.12, in contradictoriu cu paratii ##### ######## si ##### ##########, a solicitat instantei, pe cale de actiune oblica, iesirea din indiviziune cu privire la ### ## ###### ## ######### #### ########## ### ##, ### ###, ### #, ### #, sector 4, aflat in proprietatea devalmasa a paratilor, prin atribuirea, in principal, a imobilului in lotul paratei ##### ########, cu stabilirea unei sulte compensatorii in favoarea paratului ##### ##########, in cota de 1/2 din valoarea acestui apartament, care va fi stabilita pe baza de expertiza cu obligarea paratei ##### ######## la plata catre paratul ##### ########## a acestei sulte; in subsidiar atribuirea in natura, in deplina proprietate si posesie a ### ## ###### ## ######### #### ########## ### ##, ### ###, ### #, ### #, sector 4 in lotul paratului ##### ##########, iar in lotul paratei ##### ######## a unei sulte compensatorii in cota de ½ din valoarea acestui apartament, cu cheltuieli de judecata.

Suspendarea executarii silite este limitata in timp pana la solutionarea in prima instanta a contestatiei la executare

Admite recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului si, in consecinta, stabileste ca:
In interpretarea si aplicarea sintagmei „pana la solutionarea contestatiei la executare” din cuprinsul art. 719 alin. (1) din Codul de procedura civila, suspendarea executarii silite este limitata in timp pana la solutionarea in prima instanta a contestatiei la executare.
Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila.

Contract de credit. Actiunea in constatarea unei situatii de fapt, inadmisibila

Potrivit dispozitiilor art. 35 C. proc. civ., „Cel care are interes poate sa ceara constatarea existentei sau inexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege”. Contract de credit.
Din dispozitiile art. 35 C. proc. civ. rezulta ca sunt avute in vedere toate mijloacele de realizare a dreptului, inclusiv contestatia la executare, iar nu numai cererile in realizare de drept comun. Contract de credit.
Acest text legal vorbeste despre cererea pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept, ceea ce conduce la concluzia ca, in cazul in care se solicita constatarea unei situatii de fapt, cererea, astfel formulata, este inadmisibila, in temeiul art. 35 C. proc. civ. Contract de credit. Actiunea in constatarea unei situatii de fapt, inadmisibila Contract de credit.

Executare. Insolventa. Solutionarea contestatiilor privind executarea silita inceputa de creditorii bugetari

Insolventa. Competenta materiala de solutionare a contestatiilor privind executarea silita inceputa de creditorii bugetari in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. (1) teza finala din Legea nr. 85/2014 apartine judecatorului-sindic investit cu procedura de insolventa in care se formuleaza respectivele contestatii

Cuantumul daunelor morale. Determinarea cuantumului daunelor.

Reclamanta a solicitat, obligarea la plata sumei de 12.268,93 RON cu titlu de daune materiale; a solicitat obligarea paratelor la 200.000 euro in echivalent in RON la cursul BNR din ziua platii, reprezentand daune morale, cu dobanda legala.