Anularea Procesului-verbal al Adunarii Generale in ceea ce priveste aprobarea Regulamentului Condominiului

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 31 . 10 .201 9 , sub nr. xxxxx /299/2019 , reclamanta F_____ SRL B______ in contradictoriu cu parata ASOCIATIA DE P__________ G____ R________ , a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna anularea Procesului-verbal al Adunarii Generale a membrilor Asociatiei de P__________ din data de 21.10.2019 in ceea ce priveste aprobarea Regulamentului Condominiului.

Cuantumul daunelor morale. Determinarea cuantumului daunelor.

Reclamanta a solicitat, obligarea la plata sumei de 12.268,93 RON cu titlu de daune materiale; a solicitat obligarea paratelor la 200.000 euro in echivalent in RON la cursul BNR din ziua platii, reprezentand daune morale, cu dobanda legala.

Asociatie de proprietari. Instalarea unui sistem de supraveghere video in partile comune ale unui imobil cu destinatie de locuinta

Asociatie de proprietari. Instalarea unui sistem de supraveghere video in partile comune ale unui imobil cu destinatie de locuinta

In/existenta afectatiunii speciale in ceea ce priveste sumele datorate de tertul poprit asociatiei de proprietari

Existenta sau inexistenta unei afectatiuni speciale in ceea ce priveste sumele da-torate lunar de tertul poprit debitoarei asociatia de proprietari, in cererile avand ca obiect validarea popririi infiintate asupra sumelor de bani datorate de catre membrii asociatiei

Asociatii proprietari. Obligarea asociatului sa permita accesul in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare termica a blocului

Asociatii proprietari. Obligarea asociatului sa permita accesul in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare termica a blocului   R O M A N I A CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE DECIZIA CIVILA NR.1351