Category: munca Archives - avocat Alin Paidiu

3 September 2017

Daune morale de 10.000 de euro pentru hartuirea unui salariat

Tribunalul BUCURESTI 6858/2016 Cod ECLI    ECLI:RO:TBBUC:2016:006.xxxxxx

R O M A N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

 Dosar nr. XXXXXXXXX

Sentinta civila nr. 6858

Sedinta Publica  de la 30 Iunie 2016 (more…)


13 January 2017

Ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279 din 23 aprilie 2015, dispozitiile art. 52 alin. (1) pct. b) teza intai din Codul muncii nu isi mai produc efectul si dau nastere unui drept de creanta constand intr-o despagubire echivalenta cu remuneratia cuvenita salariatilor, pe durata suspendarii, in cauzele nesolutionate definitiv la data publicarii deciziei instantei de contencios constitutional

by alin — Categories: munca — Tags: , , , , , , , , Comments Off on Ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279 din 23 aprilie 2015, dispozitiile art. 52 alin. (1) pct. b) teza intai din Codul muncii nu isi mai produc efectul si dau nastere unui drept de creanta constand intr-o despagubire echivalenta cu remuneratia cuvenita salariatilor, pe durata suspendarii, in cauzele nesolutionate definitiv la data publicarii deciziei instantei de contencios constitutional

DECIZIE nr. 19 din 13 iunie 2016 referitoare la examinare sesizarii formulata de Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale in Dosarul nr. 7.521/99/2014, privind pronuntarea unei hotarari prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 53/2003  Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul muncii), in raport cu efectele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, stabilirea raspunderii patrimoniale a angajatorului (in sensul textului, acordarea unei despagubiri egale cu salariul si celelalte drepturi) trebuie instituita de la data deciziei de suspendare a raporturilor de munca, data la care decizia Curtii Constitutionale nu era publicata in Monitorul Oficial, sau de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial

(more…)


13 January 2017

actiunile in constatarea dreptului la incadrarea in grupe de munca conform dispozitiilor Ordinului nr. 50/1990 intra in categoria actiunilor in constatare de drept comun si sunt imprescriptibile

by alin — Categories: munca — Tags: , , , , , , Comments Off on actiunile in constatarea dreptului la incadrarea in grupe de munca conform dispozitiilor Ordinului nr. 50/1990 intra in categoria actiunilor in constatare de drept comun si sunt imprescriptibile

DECIZIE nr.13 din 16 mai 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 268 alin. (2) din Codul muncii, republicata, prin raportare la prevederile art. 35 din Codul de procedura civila, art. 111 din Codul de procedura civila din 1865, art. 2.502 din Codul civil si dispozitiile in materia care reglementeaza nediscriminarea 

(more…)


28 July 2012

concedierea in temeiul art.61 din Codul Muncii

by alin — Categories: munca, SRL — Tags: , , , Comments Off on concedierea in temeiul art.61 din Codul Muncii

Potrivit art. 55 Codul Muncii, contractul individual de munca poate inceta:

A. de drept;

B. prin acordul partilor;

C. ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti (concediere sau demisie).

Concedierea

            Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana lui (art. 58, alin. 2).

Cazurile de concediere pentru motive care tin de persoana salariatului

Art.61-Codul Muncii prezinta cazurile in care angajatorul poate dispune concedierea salariatului pentru motive ce tin de persoana acestuia: (more…)


3 June 2012

Incetarea contractului individual de munca in temeiul art.61 lit.d Codul Muncii

by alin — Categories: munca — Tags: , , Comments Off on Incetarea contractului individual de munca in temeiul art.61 lit.d Codul Muncii

Potrivit art. 55 Codul Muncii, contractul individual de munca poate inceta:

A. de drept;

B. prin acordul partilor;

C. ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti (concediere sau demisie).

C.Concedierea 

            Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana lui (art. 58, alin. 2).

Cazurile de concediere pentru motive care tin de persoana salariatului

             Art.61-Codul Muncii prezinta cazurile in care angajatorul poate dispune concedierea salariatului pentru motive ce tin de persoana acestuia: (more…)


19 July 2011

Incidenta sanctiunilor din Legea nr.329/2009 in situatia cumulului de pensie si venituri obtinute ca salariat temporar al unui agent de munca temporara

by alin — Categories: munca — Tags: , , Comments Off on Incidenta sanctiunilor din Legea nr.329/2009 in situatia cumulului de pensie si venituri obtinute ca salariat temporar al unui agent de munca temporara

Parerea mea este ca sunt aplicabile sanctiunile din cap.IV avand in vedere urmatoarele dispozitii:
-art.17 din Legea nr.329/2009 dispune: ”Beneficiarii dreptului la pensie apartinand atat sistemului public de pensii, cat si sistemelor neintegrate sistemului public care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, pot cumula pensia neta cu veniturile astfel realizate, daca nivelul acesteia nu depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.”
-art.88 si urm. C. muncii: ”Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.”
Observ?m c? art.17 din lege are in vedere si ”raporturile de munca”.
Ce intelegem prin raport juridic (in general) si de munca in special?
Raportul juridic in general il definim ca o relatie sociala in cadrul careia participantii apar ca titulari de drepturi si obligatii. Prin raport de munca in speta intelegem acea relatie sociala/fapta sociala prin care intre angajat si angajator se nasc drepturi si obligatii.
Ce deducem din intregul capitol 7 al Codului Muncii (art.88-102)? Ca suntem in prezenta unui raport juridic intre un agent de munca temporara, un salariat temporar si un utilizator. Care este raportul dintre cei trei?
Agentul incheie un contract de munca cu salariatul temporar acestuia revenindu-i sarcina de a-i gasi un loc de munca salariatului temporar si de a-i plati salariul si toate taxele aferente. Care este raportul dintre salariatul temporar si utilizator? Art.88 ne spune ca este sub conducerea si supravegherea acestuia din urma. Mai mult art. 101 din Codul muncii arata: ”Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare, prevazute in prezentul capitol, dispozitiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum si cele ale contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica în egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta.”
Altfel spus toate obligatiile ce revin unui angajat cu contract pe durata nedeterminata sunt aplicabile in speta mai putin cele legate de plata salariului si contributiilor sociale.
In aceste conditii in mod evident intre utilizator si angajatul temporar se naste un raport juridic in conditiile art.88 si 101 din Codul muncii.
Asa fiind suntem in ipoteza vizata de art.17 din Legea nr.329 anume existenta unui raport de munca, fiind posibil, pe cale de consecinta, sa suportati rigorile Legii nr.329/2009 daca cumulati pensia cu venituri obtinute in acest mod. (more…)