comercial societar

Dreptul societar are in vedere, in principal, societatile comerciale, care reprezinta un element de structura al raportului juridic de dreptul afacerilor, respectiv, subiectele raportului juridic, ca persoane juridice, profesionisti, ce au calitatea de comercianti.

El cuprinde totalitatea normelor de drept care reglementeaza raporturile juridice care au in structura lor, ca subiecte participante persoane juridice, care au calitatea de profesionisti comercianti – societatile comerciale.

vezi si https://avocatalinpaidiu.ro/category/comercial/societati-comerciale/

categorii

ultimele postari

Modificari la intocmirea actelor constitutive ale societatilor comerciale

persoana juridica

calitatea de profesionist a unui SRL. Aplicabilitatea clauzelor abuzive

Hotarare AGA ref. distribuirea esalonata a dividendelor. Vot contra

mentiuni societati comerciale

modificarea actelor constitutive, autorizare activitati, actualizare date de identificare, înregistrare si autorizare punct de lucru, suspendarea activitatii, reluarea activitatii dupa suspendare, majorare/reducere capital social, numire administrator, revocare si schimbare de administrator, modificare obiect de activitate, schimbare sediu social, prelungirea duratei de functionare, schimbare denumire firma, cesiune, excludere asociat, cesiune parti sociale, includere asociat, prelungire mandat administrator conform act constitutiv, corectare eroare materiala, închidere punct de lucru, obtinere certificat constatator, copii certificate, furnizare de informatii, verificare unicitate sediu;

Activitati comerciale curente ale societatilor

clauze abuzive, cesiuni de creante, negocieri contracte, elaborare opinii juridice, solutii juridice complexe, redactare contracte comerciale (administrare, vanzare-cumparare, cesiune, colaborare, gaj, ipoteca, inchiriere, leasing, comision, imprumut cu garantii imobiliare, mandat, management, comodat, închiriere, sponsorizare, transport, e.t.c)

Recuperari creante

somatia de plata europeana, executarea Biletelor la ordin sau a CEC-urilor, procedura somatiei de plata/ordonantei de plata, executari silite mobiliare/imobiliare, înfiintari popriri pe conturi, identificarea bunurilor personale ale creditorilor, procedura insolventei.

Insusirea nelegala a sumei executate in temeiul biletului la ordin prescris. Raspundere civila delictuala.

Factura fiscala neacceptata de profesionistul caruia i se opune. Simpla mentiune de pe factura fiscala cu privire la cuantumul penalitati-lor de intarziere nu poate fi asimilata unei clauze penale

Constatarea nulitatii absolute a hotararii adunarii speciale a actionarilor in temeiul art. 132 din Legea societatilor nr. 31/1990. Comercial societar