Termenul de prescriptie a raspunderii contraventionale pentru lucrarile executate fara autorizatie de constructie curge de la data terminarii in fapt a constructiei

Termenul de prescriptie a raspunderii contraventionale pentru lucrarile executate fara autorizatie de constructie curge de la data terminarii in fapt a constructiei

Impotriva sentintelor pronuntate in cauzele avand ca obiect recunoasterea sanctiunilor pecuniare se exercita calea de atac a apelului, dispozitiile art. 597 C. proc. pen. nefiind aplicabile vreunei proceduri prevazute de legi speciale

In conformitate cu dispozitiile art. 139 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, aplicabile in procedura recunoasterii sanctiunilor pecuniare in temeiul art. 130 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, sentinta prin care judecatoria a dispus recunoasterea hotararii pronuntate intr-un stat membru al Uniunii Europene si executarea sanctiunii pecuniare aplicate de autoritatile competente din statul membru emitent poate fi atacata pe calea apelului, care se judeca de catre curtea de apel, potrivit art. 38 alin. (2) C. proc. pen., iar nu pe calea contestatiei, de competenta instantei ierarhic superioare, dispozitiile art. 597 C. proc. pen. nefiind incidente.

Neconsemnarea, in cuprinsul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, a sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce, a intervalului de timp in care acesta este suspendat si a temeiului juridic este sanctionata cu nulitatea relativa

Neconsemnarea, in cuprinsul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, a sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce, a intervalului de timp in care acesta este suspendat si a temeiului juridic este sanctionata cu nulitatea relativa

Doar agentul constatator din cadrul politiei rutiere are competenta de a solicita proprietarului sau detinatorului mandatat al unui vehicul comunicarea identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul

Doar agentul constatator din cadrul politiei rutiere are competenta de a solicita proprietarului sau detinatorului mandatat al unui vehicul comunicarea identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 si art. 105 pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe …
Continuă lectura Doar agentul constatator din cadrul politiei rutiere are competenta de a solicita proprietarului sau detinatorului mandatat al unui vehicul comunicarea identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul

Pentru faptele contraventionale stabilite cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate, sarcina probei temeiniciei procesului-verbal este pusa in sarcina organului din care face parte agentul constatator DECIZIE nr. 4 din 30 ianuarie 2017

In cazul faptelor contraventionale stabilite cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate si verificate metrologic, sarcina probei temeiniciei procesului-verbal de contraventie este pusa in sarcina organului din care face parte agentul constatator, care trebuie sa dovedeasca imprejurarea ca situatia de fapt consemnata in cuprinsul acestuia corespunde adevarului. In lipsa acestor probe nu este rasturnata prezumtia de nevinovatie a contravenientului.
In sensul dispozitiilor art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, art. 180 si 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, coroborate cu art. 15 si 21 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, politistul rutier poate incheia procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei in baza informatiilor comunicate prin radio de catre operatorul radar, aflat in alt loc decat acela in care se afla politistul rutier.

Rezilierea contractului de leasing financiar. Revocarea renuntarii la judecata. Pretentii

Rezilierea contractului de leasing financiar. Revocarea renuntarii la judecata. Pretentii LIPSA ROLULUI ACTIV. CASARE CU REJUDECARE – ICCJ, decizia nr. 1764/25.06.2015: „Instanta de apel nu a dat eficienta dispozitiilor art. 129 alin. (5) CPC… Rolul activ al judecatorului nu trebuie sa afecteze dreptul de disponibilitate al partii, ci trebuie sa se armonizeze cu initiativa partilor, …
Continuă lectura Rezilierea contractului de leasing financiar. Revocarea renuntarii la judecata. Pretentii