asociatii si fundatii

Cadrul legal in care isi desfasoara activitatea este dat de ORDONANTA nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii

Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. Art. 1

(1)Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.

(2)Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

(3)Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante.

Art. 2

Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:

a)exercitarea dreptului la libera asociere;

b)promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;

c)urmarirea realizarii unui interes general, local sau de grup;

d)facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;

e)parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;

f)respectarea ordinii publice.

Art. 3

Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, incheiate in conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.

vezi si:  https://avocatalinpaidiu.ro/category/asociatii-si-fundatii/

categorii

postari

Constituirea si inscrierea asociatiei. Dobandirea personalitatii juridice

Constituirea si inscrierea fundatiei. Dobandirea personalitatii juridice

lichidarea si radierea asociatiilor si fundatiilor