„Dreptul real” este o garantie constituita in temeiul unei dispozitii de drept potrivit careia imobilul debitorului este grevat de plin drept de o sarcina publica

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolventa trebuie interpretat in sensul ca reprezinta un „drept real” in intelesul acestui articol o garantie constituita in temeiul unei dispozitii de drept national precum cea in discutie in litigiul principal, potrivit careia imobilul debitorului de impozite pe teren este grevat de plin drept de o sarcina publica, iar acest proprietar trebuie sa tolereze executarea silita asupra respectivului imobil a titlului prin care se constata creanta fiscala

Contract de ipoteca. Desfiintarea titlului constituitorului ipotecii. Consecinte

In cazul constatarii nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare a unui imobil ipotecat de catre cumparator in favoarea bancii, nu este aplicabila teoria anularii actului subsecvent, ci aceea a incetarii contractului, ca urmare a faptului ca un contract de ipoteca nu mai poate exista cat timp constituitorul ipotecii si-a pierdut titlul in baza caruia a fost incheiat contractul de ipoteca. In situatia pierderii titlului de catre constituitorul ipotecii, banca nu este in situatia dobanditorului de buna-credinta (pentru ca nu a cumparat imobilul) pentru a beneficia, in continuare, de existenta ipotecii asupra imobilului respectiv.