Category: donatie Archives - avocat Alin Paidiu

22 June 2012

contractul de donatie

CAPITOLUL II: Donatia

SECTIUNEA 1: Incheierea contractului

Art. 1011: Forma donatiei

(1)Donatia se incheie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulit?tii absolute.

(2)Nu sunt supuse dispozitiei de la alin. (1) donatiile indirecte, cele deghizate ?i darurile manuale.

(3)Bunurile mobile care constituie obiectul donatiei trebuie enumerate ?i evaluate intr-un inscris, chiar sub semn?tur? privat?, sub sanctiunea nulit?tii absolute a donatiei. (more…)