Termenul de prescriptie a raspunderii contraventionale pentru lucrarile executate fara autorizatie de constructie curge de la data terminarii in fapt a constructiei

Termenul de prescriptie a raspunderii contraventionale pentru lucrarile executate fara autorizatie de constructie curge de la data terminarii in fapt a constructiei

Aviz de construire. Obligarea paratei C.N.A.D.R. la eliberarea avizului de construire a unei constructii

Aviz de construire. Obligarea paratei C.N.A.D.R. la eliberarea avizului de construire a unei constructii   Refuzul C.N.A.D.R. SA exprimat prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi de a emite aviz pentru realizarea unei constructii P+2E pe terenul proprietate privata al reclamantilor, este nejustificat, fiind emis cu exces de putere, in exercitiul unor competente neacordate …
Continuă lectura Aviz de construire. Obligarea paratei C.N.A.D.R. la eliberarea avizului de construire a unei constructii

Pretentii. Insolventa. Reclamanta a chemat in judecata pe parati pentru ca prin hotarare judecatoreasca, sa fie obligati la plata debitului principal penalitati de intarziere.

Reclamanta SC A. SRL (fosta SC B. SRL) a chemat in judecata pe paratii C. si D., pentru ca prin hotarare judecatoreasca, sa fie obligati la plata sumei de 169.980,81 RON, debit principal neachitat aferent Contractului de prestari servicii din 2 aprilie 2007, penalitati de intarziere de 0,2% pe zi intarziere, calculate la debitul principal de la data de 8 noiembrie 2007 si pana la data achitarii integrale a debitului restant si a cheltuielilor de judecata.

Accesiune imobiliara. Recunoasterea dreptului de proprietate asupra lucrarilor edificate in lipsa autorizatiei de construire

Potrivit art. 59 din Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 (3) in situa?ia in care construc?ia realizata fara autoriza?ie de construire intrune?te condi?iile urbanistice de integrare in cadrul construit preexistent, autoritatea administra?iei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autoriza?ii de construire in vederea intrarii in legalitate, in coroborare cu luarea masurilor legale care se impun, numai in baza concluziilor unui referat de expertiza tehnica pentru cerin?a esen?iala de calitate „rezisten?a mecanica ?i stabilitate” privind starea structurii de rezisten?a in stadiul fizic in care se afla construc?ia, precum ?i pentru cerin?a esen?iala de calitate „securitatea la incendiu”, numai dupa emiterea Acordului de mediu, in condi?iile legii.