asociatii de proprietari

asociatie de proprietari – forma de asociere autonoma si fara scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, avand ca scop administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea proprietatii comune, mentinerea in stare buna a imobilului, respectarea drepturilor si asumarea obligatiilor de catre toti proprietarii

categorii

ultimele postari

Anularea Procesului-verbal al Adunarii Generale in ceea ce priveste aprobarea Regulamentului Condominiului

Obligarea asociatului sa permita accesul in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare termica a blocului