Tag: Contract de inchiriere Archives - avocat Alin Paidiu

10 December 2017

executarea silita privind un drept de creanta garantat prin contract de ipoteca legal

executarea silita privind un drept de creanta garantat prin contract de ipoteca legal 

DECIZIE nr. 60 din 18 septembrie 2017 referitoare la examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a civila in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept constand in “interpretarea dispozitiilor art. 2.431 din Codul civil, prin raportare la art. 632 din Codul de procedura civila cu privire la posibilitatea executarii silite privind un drept de creanta garantat prin contract de ipoteca legal incheiat si care, potrivit art. 2.431 din Codul civil, constituie titlu executoriu, daca dreptul de creanta insusi nu este constaat printr-un inscris care sa constituie, potrivit dispozitiilor legale, titlu executoriu” (more…)


4 June 2016

Contract de inchiriere. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Coparticiparea procesuala pasiva obligatorie

by alin — Categories: comercial — Tags: , , , , Comments Off on Contract de inchiriere. Actiune in constatarea nulitatii absolute. Coparticiparea procesuala pasiva obligatorie

R O M A N I A
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Sectia a II-a civila

Decizia rezumata nr. 2222/2015

O.U.G. nr. 51/2008, art. 12

Anularea (desfiintarea) unui act juridic presupune, obligatoriu, judecata in contradictoriu cu persoanele ale caror drepturi sunt afectate printr-o admitere a actiunii.

In cazul unei actiuni in constatarea nulitatii absolute a unui contract de inchiriere reclamantul are obligatia sa cheme in judecata, in calitate de parati, pe toti contractantii si nu numai pe unii dintre ei, deoarece drepturile si obligatiile partilor derivand din act sunt indivizibile, coparticiparea procesuala pasiva fiind obligatorie in aceasta situatie.

Prin urmare, este legala solutia instantei de respingere a actiunii ca inadmisibila in cazul in care reclamantul a chemat in judecata doar locatorul avand in vedere faptul ca nevalabilitatea actului juridic trebuie sa fie constatata fata de toate partile contractante, reclamantul neputand obtine, cu incalcarea coparticiparii procesuale, anularea unor drepturi ale chiriasilor, pentru a obtine el insusi un drept fata de acestia. (more…)


12 February 2014

Contract de inchiriere al unui bun din domeniul privat al autoritatii publice locale. Actiune in pretentii. Termenul de prescriptie aplicabil

by alin — Categories: comercial — Tags: , , , , , , , Comments Off on Contract de inchiriere al unui bun din domeniul privat al autoritatii publice locale. Actiune in pretentii. Termenul de prescriptie aplicabil

Redeventa datorata in temeiul unui contract de inchiriere a unui bun ce face parte din domeniul privat al autoritatii publice locale, care a fost incheiat in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991, are natura juridica a unei chirii, neputand fi calificata drept creanta fiscala in sensul prevederilor O.G. nr. 92/2003, intrucat nu rezulta dintr-un raport juridic fiscal, ci din conventia partilor reglementata de norme de drept privat. (more…)