Expropriere. Notiunile de ”prejudiciu decurgand din expropriere” si ”despagubiri” cuvenite expropriatului. Actualizarea sumei reprezentand pretul exproprierii cu indicele pretului de consum. Respingerea cererii privind acordarea dobanzii legale

Expropriere. Notiunile de ”prejudiciu decurgand din expropriere” si ”despagubiri” cuvenite expropriatului. Actualizarea sumei reprezentand pretul exproprierii cu indicele pretului de consum. Respingerea cererii privind acordarea dobanzii legale

executarea silita privind un drept de creanta garantat prin contract de ipoteca legal

In interpretarea dispozitiilor art. 2.431 din Codul civil raportat la art. 632 din Codul de procedura civila este posibila executarea silita a unei creante garantate printr-un contract de ipoteca valabil incheiat, ce constituie titlu executoriu, chiar daca dreptul de creanta insusi nu este constatat printr-un inscris care sa constituie, potrivit dispozitiilor legale, titlu executoriu.

Cerere in constatarea dreptului de superficie. Conditii si efecte

Suprapunerea dreptului de proprietate asupra unui teren apartinand unei persoane cu dreptul de proprietate asupra constructiei apartinand unei alte persoane nu da nastere, prin ea insasi, unui drept de superficie, in absenta unui act juridic (conventie) sau fapt juridic (uzucapiune, prescriptie achizitiva) care sa-l constituie ori a unei dispozitii legale pe care  sa se intemeieze.
In cazul in care reclamantul a edificat, in baza unei conventii de folosinta asupra terenului proprietatea paratului, o constructie, cu acordul acestuia – nascandu-se in acest mod dreptul de proprietate al reclamantului asupra casei de locuit si dreptul de folosinta asupra terenului proprietatea paratului -, este evident ca intre parti a existat o conventie cu privire la constituirea dreptului de superficie, deoarece numai proprietarul terenului poate exprima valabil un astfel de acord.
In conditiile in care prezumtia de proprietate asupra constructiei in favoarea proprietarului terenului, instituita de art. 492 C. civ., a fost rasturnata, este incidenta teza a II-a a art. 492 C. civ., care sta la baza dreptului de superficie, fiind exclusa aplicarea, in speta, a tezei I a aceluiasi articol, referitoare la dreptul de proprietate al proprietarului terenului asupra constructiilor edificate pe pamantul sau.

Vanzarea unui bun imobil in baza unei procuri false. Constatarea nulitatii absolute a procurii si, pe cale de consecinta, a contractului de vanzare-cumparare. Admiterea actiunii in revendicare. Restituirea bunului adevaratului proprietar.

Vanzarea unui bun imobil in baza unei procuri false. Constatarea nulitatii absolute a procurii si, pe cale de consecinta, a contractului de vanzare-cumparare. Admiterea actiunii in revendicare. Restituirea bunului adevaratului proprietar.