Organul fiscal este dator sa dovedeasca modalitatea prin care s-a provocat starea de insolvabilitate a societatii, instrainarea sau ascunderea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea acesteia, precum si reaua-credinta a persoanei obligate solidar pentru atragerea raspunderii solidare a administratorilor si asociatilor

Organul fiscal este dator sa dovedeasca modalitatea prin care s-a provocat starea de insolvabilitate a societatii

Raspunderea administratorului societar. Aplicarea regulilor de administrare prevazute pentru societatea pe actiuni la SRL

Comercial societar. Aplicarea regulilor de administrare prevazute pentru societatea pe actiuni la SRL. Raspunderea administratorului societar.

Cererea de atragere a raspunderii patrimoniale potrivit prevederilor art.138 al.1. Insolventa

Cererea de atragere a raspunderii patrimoniale potrivit prevederilor art.138 al.1. Insolventa Cererea de atragere a raspunderii patrimoniale potrivit prevederilor art.138 al.1. Insolventa