Category: turism Archives - avocat Alin Paidiu

26 January 2016

ORDIN nr. 1387 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice

by alin — Categories: turism — Tags: , , , , , , , , , , , Comments Off on ORDIN nr. 1387 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ……… din data de …………………..

Partile contractante:

In cazul in care contractul cu turistul se incheie direct intre turoperator/organizator si turist sau direct intre revanzator si turist se vor completa urmatoarele:

Societatea […], cu sediul in […], str. […] nr. […], numar de inregistrare la registrul comertului […], cod de inregistrare fiscala […], cont bancar […], deschis la […], titulara a Licentei de turism nr. […], pentru Agentia: [denumirea inscrisa pe licenta], reprezentata prin […], in calitate de […], denumita in continuare Agentia;

In cazul in care contractul cu turistul se incheie intre revanzator si turist in numele si pe seama turoperatorului/organizatorului, in baza unui contract de agentie (mandat cu reprezentare) semnat intre turoperator si revanzator, se vor completa urmatoarele: (more…)


26 January 2010

Cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist. Raporturi juridice stabilite intra agentiile turistice si turist. Termen de prescriptie

by alin — Categories: comercial, SRL, turism — Tags: , , , Comments Off on Cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist. Raporturi juridice stabilite intra agentiile turistice si turist. Termen de prescriptie

Cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist. Raporturi juridice stabilite intra agentiile turistice si turist. Termen de prescriptie 

Potrivit art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 107/1999, prin contract de comercializare a pachetului de servicii turistice se intelege acordul de vointa dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism. Astfel, dispozitiile O.G. nr. 107/1999 se aplica raporturilor juridice stabilite intra agentiile turistice si turist, dar nu si raporturilor juridice stabilite intre agentii, in baza contactelor incheiate de acestea. In aceasta situatie sunt aplicabile dispozitiile generale cu privire la termenul de prescriptie, respectiv dispozitiile Decretului nr. 167/1958. (more…)