Category: turism Archives - avocat Alin Paidiu

26 January 2016

ORDIN nr. 1387 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice

by alin — Categories: turism — Tags: , , , , , , , , , , , Comments Off on ORDIN nr. 1387 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ……… din data de …………………..

Partile contractante:

In cazul in care contractul cu turistul se incheie direct intre turoperator/organizator si turist sau direct intre revanzator si turist se vor completa urmatoarele:

Societatea […], cu sediul in […], str. […] nr. […], numar de inregistrare la registrul comertului […], cod de inregistrare fiscala […], cont bancar […], deschis la […], titulara a Licentei de turism nr. […], pentru Agentia: [denumirea inscrisa pe licenta], reprezentata prin […], in calitate de […], denumita in continuare Agentia;

In cazul in care contractul cu turistul se incheie intre revanzator si turist in numele si pe seama turoperatorului/organizatorului, in baza unui contract de agentie (mandat cu reprezentare) semnat intre turoperator si revanzator, se vor completa urmatoarele: (more…)


18 November 2013

Turism. Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru

by alin — Categories: CJUE, obligatii, practica judiciara, turism — Tags: , , , , , Comments Off on Turism. Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru

Turism. Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru

HOTARAREA CURTII (Camera a opta)

14 noiembrie 2013(*)

„Competenta judiciara in materie civila si comerciala – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Articolul 16 alineatul (1) – Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru – Prestator de servicii utilizat de agentia de turism stabilit in statul membru in care se afla domiciliul consumatorului – Dreptul consumatorului de a formula o actiune impotriva ambelor intreprinderi la instanta de la locul domiciliului sau” (more…)


26 January 2010

Cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist. Raporturi juridice stabilite intra agentiile turistice si turist. Termen de prescriptie

by alin — Categories: comercial, SRL, turism — Tags: , , , Comments Off on Cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist. Raporturi juridice stabilite intra agentiile turistice si turist. Termen de prescriptie

Cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist. Raporturi juridice stabilite intra agentiile turistice si turist. Termen de prescriptie 

Potrivit art. 2 pct. 2 din O.G. nr. 107/1999, prin contract de comercializare a pachetului de servicii turistice se intelege acordul de vointa dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de catre turist si eliberarea documentelor de plata si a documentelor de calatorie de catre agentia de turism. Astfel, dispozitiile O.G. nr. 107/1999 se aplica raporturilor juridice stabilite intra agentiile turistice si turist, dar nu si raporturilor juridice stabilite intre agentii, in baza contactelor incheiate de acestea. In aceasta situatie sunt aplicabile dispozitiile generale cu privire la termenul de prescriptie, respectiv dispozitiile Decretului nr. 167/1958. (more…)