Category: somatia de plata europeana Archives - avocat Alin Paidiu

26 March 2016

Conflict negativ de competenta. Somatie europeana de plata. Instanta competenta teritorial sa solutioneze cererea

by alin — Categories: executare silita, somatia de plata europeana — Tags: , , , , Comments Off on Conflict negativ de competenta. Somatie europeana de plata. Instanta competenta teritorial sa solutioneze cererea

In cazul in care o persoana juridica de nationalitate romana a dedus judeca?ii o cerere de emitere a unei somatii europene de plata indreptata impotriva unei persoane fizice domiciliate in Romania pentru o creanta ce rezulta dintr-un contract de imprumut, din acest act nerezultand ca parata-debitoare persoana fizica ar fi incheiat contractul respectiv pentru o folosinta care ar putea fi considerata ca avand legatura cu activitatea profesionala a acesteia, devin incidente dispozitiile art. 6 alin. (2) din Regulamentul C.E. nr. 1896/2006, competen?a solu?ionarii cererii de emitere a soma?iei europene de plata apar?inand, prin urmare, instan?ei din statul membru al Uniunii Europene in care i?i are domiciliul parata-debitoare.

(more…)


12 September 2014

Hotararea CJUE privind neregularitati in transmiterea unei somatii europene de plata cauzele conexate C?119/13 ?i C?120/13

by alin — Categories: comercial, procedura civila, somatia de plata europeana — Tags: , Comments Off on Hotararea CJUE privind neregularitati in transmiterea unei somatii europene de plata cauzele conexate C?119/13 ?i C?120/13

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)

4 septembrie 2014

„Trimitere preliminara – Cooperare judiciara in materie civila – Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 – Procedura europeana de somatie de plata – Lipsa unei comunicari sau a unei notificari valide – Efecte – Somatie europeana de plata declarata executorie – Opozitie – Reexaminare in cazuri exceptionale – Termene”

In cauzele conexate C?119/13 si C?120/13,

avand ca obiect cereri de decizie preliminara formulate in temeiul articolului 267 TFUE de Amtsgericht Wedding (Germania), prin deciziile din 7 ianuarie si, respectiv, din 5 februarie 2013, primite de Curte la 14 martie 2013, in procedurile (more…)


16 April 2014

Somatie de plata. Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata

by alin — Categories: comercial, societati comerciale, somatia de plata europeana — Tags: , , Comments Off on Somatie de plata. Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului

din 12 decembrie 2006

de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 61 litera (c),

avand in vedere propunerea Comisiei,

avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European[1], (more…)