Conflict negativ de competenta. Somatie europeana de plata. Instanta competenta teritorial sa solutioneze cererea

In cazul in care o persoana juridica de nationalitate romana a dedus judeca?ii o cerere de emitere a unei somatii europene de plata indreptata impotriva unei persoane fizice domiciliate in Romania pentru o creanta ce rezulta dintr-un contract de imprumut, din acest act nerezultand ca parata-debitoare persoana fizica ar fi incheiat contractul respectiv pentru o folosinta care ar putea fi considerata ca avand legatura cu activitatea profesionala a acesteia, devin incidente dispozitiile art. 6 alin. (2) din Regulamentul C.E. nr. 1896/2006, competen?a solu?ionarii cererii de emitere a soma?iei europene de plata apar?inand, prin urmare, instan?ei din statul membru al Uniunii Europene in care i?i are domiciliul parata-debitoare.

Procedura europeana a somatiei de plata. Paratul trebuie sa dispuna de posibilitatea de a denunta neregularitatea respectiva

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata trebuie interpretat in sensul ca procedurile prevazute la articolele 16-20 din acest regulament nu sunt aplicabile atunci cand se constata ca o somatie europeana de plata nu a fost comunicata sau notificata in conformitate cu normele minime stabilite la articolele 13-15 din regulamentul mentionat.
Atunci cand o astfel de neregularitate este constatata abia dupa declararea fortei executorii a unei somatii europene de plata, paratul trebuie sa dispuna de posibilitatea de a denunta neregularitatea respectiva, care trebuie sa determine, in cazul in care este dovedita in mod corespunzator, nevaliditatea acestei declarari a fortei executorii.

Somatie de plata. Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata

Somatie de plata. Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somatie de plata