Dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului prin uzucapiune. Autoritatea de lucru judecat si puterea de lucru judecat

Autoritatea de lucru judecat este o parte a puterii de lucru judecat. Existenta unei hotarari judecatoresti poate fi invocata in cadrul unui alt proces, cu autoritate de lucru judecat, atunci cand se invoca exclusivitatea hotararii, sau cu putere de lucru judecat, cand se invoca obligativitatea sa, fara ca in cel de-al doilea proces sa fie aceleasi parti, sa se discute acelasi obiect si aceeasi cauza.

Vanzare cumparare. Drept de folosinta. Exercitarea in comun in proportie egala a dreptului de folosinta asupra terenului. Regula unanimitatii

Vanzare cumparare. Drept de folosinta. Exercitarea in comun in proportie egala a dreptului de folosinta asupra terenului. Regula unanimitatii Nu este admisibil ca ulterior cumpararii unui imobil in cunostinta de cauza cu privire la toate inconvenientele pe care acesta le are, invocarea regulii unanimitatii sa poata atrage masuri de schimbare a situatiei de fapt existenta la data cumpararii, pentru a aduce reclamantei un avantaj in folosinta bunului.

Uzucapiune.In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedura civila si art. 56, art. 76 si art. 82 din Legea nr. 71/2011 stabileste ca procedura speciala reglementata de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedura civila nu este aplicabila in privinta posesiilor incepute anterior intrarii in vigoare a Codului civil. RIL 19/2015

Uzucapiune.In interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedura civila si art. 56, art. 76 si art. 82 din Legea nr. 71/2011 stabileste ca procedura speciala reglementata de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedura civila nu este aplicabila in privinta posesiilor incepute anterior intrarii in vigoare a Codului civil. RIL 19/2015