Contracte incheiate cu consumatorii. Credit de consum. Procedura de executare silita

Directiva 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive in contracte incheiate cu consumatorii trebuie interpretata in sensul ca se opune unei norme de drept national in temeiul careia un consumator care a incheiat un contract de credit cu o institutie de credit si impotriva caruia acest profesionist a inceput o procedura de executare silita este decazut din dreptul de a invoca existenta unor clauze abuzive pentru a contesta procedura mentionata dupa expirarea unui termen de 15 zile de la comunicarea primelor acte ale acestei proceduri, chiar daca acest consumator are la dispozitie, in temeiul dreptului national, o actiune in justitie in scopul constatarii existentei unor clauze abuzive a carei introducere nu este supusa niciunui termen, dar a carei solutie nu produce efecte asupra celei care rezulta din procedura de executare silita si care ii poate fi impusa consumatorului inainte de solutionarea actiunii in constatarea existentei unor clauze abuzive.

Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al tva trebuie sa fie interpretata in sensul ca se opune unei reglementari nationale in temeiul careia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul ca operatorul care i?a furnizat o prestare de servicii in schimbul unei facturi pe care figureaza separat pretul ?i taxa pe valoarea adaugata a fost declarat inactiv de administratia fiscala a unui stat membru.

„Dreptul real” este o garantie constituita in temeiul unei dispozitii de drept potrivit careia imobilul debitorului este grevat de plin drept de o sarcina publica

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolventa trebuie interpretat in sensul ca reprezinta un „drept real” in intelesul acestui articol o garantie constituita in temeiul unei dispozitii de drept national precum cea in discutie in litigiul principal, potrivit careia imobilul debitorului de impozite pe teren este grevat de plin drept de o sarcina publica, iar acest proprietar trebuie sa tolereze executarea silita asupra respectivului imobil a titlului prin care se constata creanta fiscala

CJUE. Protectia consumatorilor in procedurile de insolventa. Clauze abuzive in contractele de credit de consum. Concluziile Avocatului general

Concluziile Avocatului general Eleanor Sharpston in cauza C-377/14, Radlinger si Radlingerová, cu privire la Directiva 93/13/CE – Directiva 2008/48/CE – Norme procedurale nationale care reglementeaza procedura de insolventa – Obligatia instantei nationale de a examina din oficiu aspecte referitoare la legislatia Uniunii privind protectia consumatorilor in procedurile de insolventa – Semnificatia notiunii ”valoare totala a creditului” – Calculul dobanzii anuale efective – …
Continuă lectura CJUE. Protectia consumatorilor in procedurile de insolventa. Clauze abuzive in contractele de credit de consum. Concluziile Avocatului general

Obligarea paratei sa lase in deplina proprietate sPrincipiul efectului direct al dreptului european, alaturi de principiul suprematiei, permite persoanelor fizice sa invoce in mod direct dreptul european in fata instantelori linistita posesie imobilul cladire si teren. Revendicare

Obligarea paratei sa lase in deplina proprietate si linistita posesie imobilul cladire si teren. Revendicare