Fiscalitate.Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Directiva 2006/112/CE a Consiliului

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al tva trebuie sa fie interpretata in sensul ca se opune unei reglementari nationale in temeiul careia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul ca operatorul care i?a furnizat o prestare de servicii in schimbul unei facturi pe care figureaza separat pretul ?i taxa pe valoarea adaugata a fost declarat inactiv de administratia fiscala a unui stat membru.

Obligarea paratei sa lase in deplina proprietate sPrincipiul efectului direct al dreptului european, alaturi de principiul suprematiei, permite persoanelor fizice sa invoce in mod direct dreptul european in fata instantelori linistita posesie imobilul cladire si teren. Revendicare

Obligarea paratei sa lase in deplina proprietate si linistita posesie imobilul cladire si teren. Revendicare

Turism. Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru

Turism. Contract de calatorie incheiat intre un consumator cu domiciliul intr-un stat membru si o agentie de turism stabilita in alt stat membru