Cuantumul daunelor morale. Determinarea cuantumului daunelor.

Reclamanta a solicitat, obligarea la plata sumei de 12.268,93 RON cu titlu de daune materiale; a solicitat obligarea paratelor la 200.000 euro in echivalent in RON la cursul BNR din ziua platii, reprezentand daune morale, cu dobanda legala.

Mostenirea legala. Sa constate ca au calitatea de mostenitori legali sotia supravietuitoare, fiica si nepotii de fiica Sa dispuna partajarea bunurilor Mostenirea legala. Sa constate ca au calitatea de mostenitori legali sotia supravietuitoare, fiica si nepotii de fiica. Sa dispuna partajarea bunurilor

Reclamantii M________ DANNY, M________ T__ si M________ I__ au solicitat in contradictoriu cu paratii L_________ SIDY si L_________ GLIDA R______, sa se constate deschisa succesiunea de pe urma defunctului L_________ IZI, sa constate ca au calitatea de mostenitori legali ai defunctului L_________ SIDY, in calitate de sotie supravietuitoare cu o cota de ¼ sau 2/8 din bunurile mostenirii, L_________ G____ R______, in calitate de fiica, cu o cota de 3/8 din bunurile mostenirii, M________ DANNY, M________ T__ si M________ I__, in calitate de nepoti de fiica cu o cota de 3/8 din bunurile mostenirii, sa dispuna partajarea bunurilor mobile si imobile care compun masa succesorala a defunctului L_________ IZI, cu cheltuieli de judecata.

Sa se constate deschisa succesiunea defunctului cu unic mostenitor legatar universal conform testamentului autentificat. Nedemnitate

Prin cererea de chemare in judecata reclamantele au solicitat pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se constate deschisa succesiunea defunctului N______ D______, decedat la data de 09.03.2010, cu ultimul domiciliu in Mun. Bucuresti, ___. 293, sector 3, cu unic mostenitor N______ D_____ C______ , legatar universal conform testamentului autentificat sub nr. 1383/23.05.1996, de BNP;

Iesire din indiviziune. Mostenire. Instanta competenta teritorial.

Iesire din indiviziune. Mostenire. Instanta competenta teritorial.
In cererile privitoare la mostenire, de iesire din indiviziune si cand exista doi defuncti de pe urma carora urmeaza sa se stabileasca succesiunea este incident art. 118 alin. 2 C. proc. civ., care stabileste o competenta alternativa in favoarea instantei de la ultimul domiciliul al oricaruia dintre defuncti.

Partaj bunuri comune. Instanta de apel in mod gresit a procedat la luarea in considerare a unui drept de creanta si la includerea acestuia in masa bunurilor de impartit

Partaj bunuri comune. Instanta de apel in mod gresit a procedat la luarea in considerare a unui drept de creanta si la includerea acestuia in masa bunurilor de impartit

Partajarea bunului in natura. Sistarea / Iesirea din indiviziune. Lipsa unui argument pentru care reclamanta a fost obligata la plata unor sulte

Partaj judiciar in natura. Sistarea / Iesirea din indiviziune. Lipsa unui argument pentru care reclamanta a fost obligata la plata unor sulte, cata vreme aceasta si-a dat acordul atribuirii in natura a lotului ocupat de constructie catre aceasta numai conditionat de neplata vreunei sulte, optiune de care insasi instanta de apel in considerentele sale a precizat ca va tine seama. Tot astfel, nu s-a aratat care sunt motivele in raport de care tribunalul a inteles sa ignore sustinerile intimatelor societati comerciale vizand aceasta chestiune a platii sultei de catre recurenta reclamanta.