Pretentii. Angajarea raspunderii civile delictuale cu titlu de daune morale si cu titlu de daune materiale. Prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita

Potrivit art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca, atat paguba, cat si pe cel care raspunde de ea. Astfel, momentul subiectiv al cunoasterii pagubei si a celui care raspunde de ea (moment ce se putea stabili prin orice mijloc de proba) nu se poate confunda cu momentul obiectiv (care urma a fi determinat de instanta) al datei la care reclamantul putea ori trebuia sa cunoasca aceste elemente.

Daune morale. Reclamantul solicita instantei sa oblige paratii la plata daunelor morale cauzate ca urmare a neexecutarii unei sentinte si a hotararii CEDO in cauza Nitescu impotriva Romaniei

Daune morale. Reclamantul solicita instantei sa oblige paratii la plata daunelor morale cauzate ca urmare a neexecutarii unei sentinte si a hotararii CEDO in cauza Nitescu impotriva Romaniei

Asigurari. Obligarea la plata contravalorii reparatiilor autoturismului si a dobanzilor aferente unui credit bancar

Mentiunea inexacta din dispozitivul sentintei apelate cu privire la termenul in care poate fi promovata calea de atac a apelului nu deschide partii dreptul de a exercita apelul intr-un alt termen decat cel prevazut de art. 284 alin. (1) C. proc. civ.

Defaimare publica pe Facebook. Obligarea paratului la plata unei sume reprezentand daune morale si plata cheltuielilor de judecata

Tribunalul constata o depasire a limitelor impuse de buna-credinta, în cadrul demersului paratului de a o defaima public prin intermediul Facebook pe reclamanta, din punct de vedere al competentelor profesionale.
Defaimare publica pe Facebook. Obligarea paratului la plata unei sume reprezentand daune morale si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata

Constatarea hartuirii psihologice si incalcarea demnitatii in munca. Plata unor sume cu titlul de incalcare a demnitatii in munca, a violentei psihice si a hartuirii psihologice

Constatarea hartuirii psihologice si incalcarea demnitatii in munca. Plata unor sume cu titlul de incalcare a demnitatii in munca, a violentei psihice si a hartuirii psihologice

Reclamantul, P______ R___-T_____, a chemat in judecata pe parata S.C. O_____ R______ S.A., solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se dispuna: constatarea hartuirii psihologice la care a fost supus de catre O_____ R______ prin prepusii sai, a violentei psihice la care a fost supus pentru a parasi postul, a incalcarii demnitatii in munca a reclamantului precum si incalcarii principiului bunei credinte in relatiile de munca; obligarea O_____ R______ la plata sumei de 9 000 000 lei (cca 200 000 euro) cu titlul de incalcare a demnitatii in munca a reclamantului, a violentei psihice exercitata asupra reclamantului si a hartuirii psihologice la care a fost supus; obligarea O_____ R______ la suportarea cheltuielilor de judecata.