Tag: daune materiale Archives - avocat Alin Paidiu

21 April 2018

Pretentii. Angajarea raspunderii civile delictuale cu titlu de daune morale si cu titlu de daune materiale. Prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, contracte, daune materiale, prescriptie, pretentii, procedura civila, raspundere contractuala, raspundere delictuala — Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Comments Off on Pretentii. Angajarea raspunderii civile delictuale cu titlu de daune morale si cu titlu de daune materiale. Prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita

Pretentii. Angajarea raspunderii civile delictuale cu titlu de daune morale si cu titlu de daune materiale. Prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita 

Potrivit art. 8 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca, atat paguba, cat si pe cel care raspunde de ea. Astfel, momentul subiectiv al cunoasterii pagubei si a celui care raspunde de ea (moment ce se putea stabili prin orice mijloc de proba) nu se poate confunda cu momentul obiectiv (care urma a fi determinat de instanta) al datei la care reclamantul putea ori trebuia sa cunoasca aceste elemente. (more…)


27 May 2017

Pretentii daune morale si materiale (malpraxis) – antrenarea raspunderii partiale a spitalului pentru vatamari produse pacientului de instrumentele si echipamentele medicale in baza contractului de servicii medicale incheiat cu reclamanta

by alin — Categories: daune materiale, daune morale, malpraxis, obligatii, pretentii, raspundere contractuala, raspundere delictuala — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Pretentii daune morale si materiale (malpraxis) – antrenarea raspunderii partiale a spitalului pentru vatamari produse pacientului de instrumentele si echipamentele medicale in baza contractului de servicii medicale incheiat cu reclamanta

Hotarare 18560 din 31.10.2016

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.09.2015 sub numarul ….., reclamanta S.V.C. a solicitat in contradictoriu cu S.G.  si M.H., obligarea in solidar a paratilor la plata sumelor de 400 lei cu titlu de daune materiale si 500.000 lei cu titlu de daune morale si plata cheltuielilor de judecata. (more…)


26 October 2016

Accident auto.Criterii de stabilire daune morale si daune materiale

by alin — Categories: accident auto, asigurare, auto, civil, daune materiale, daune morale — Tags: , , , , , , , , , Comments Off on Accident auto.Criterii de stabilire daune morale si daune materiale

Accident auto.Criterii de stabilire daune morale si daune materiale

Spre deosebire de despagubirile materiale care se stabilesc pe baza de probe directe, despagubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza evaluarii instantei de judecata. Chiar daca este adevarat ca stabilirea cuantumului despagubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doza de aproximare, instanta trebuie sa aiba in vedere criterii raportate la persoana prejudiciata, cum ar fi: consecintele negative suferite de cel in cauza pe plan fizic si psihic, importanta valorii morale lezate, intensitatea cu care au fost percepute consecintele vatamarii. (more…)


26 March 2014

ICCJ. Daune morale vs daune materiale Decizia nr. 2129/2013

R O M A N I A

INALTA CURTE DE CASATIE Sl JUSTITIE

SECTIA A II-A CIVILA

Decizia nr. 2129/2013                                                      Dosar nr. 6165/108/2010**

 Sedinta publica de la 30 mai 2013

Asupra recursului de fata;

Prin cererea inregistrata sub nr. 6185/108/2010 pe rolul Tribunalului Arad, reclamantii C.N., C.S. si D.L. au chemat in judecata pe parata SC A.R.A. SA prin Sucursala Arad solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa o oblige pe parata la plata a cate 150.000 euro, daune morale.

La acest dosar au fost conexate Dosarele nr. 6166/108/2010 si nr. 6167/108/2010 ale aceluiasi tribunal. (more…)


27 September 2012

Decizia nr. 2192/2012 a ICCJ

by alin — Categories: civil, daune materiale, daune morale, Legea nr. 221/2009, practica judiciara — Tags: , , , Comments Off on Decizia nr. 2192/2012 a ICCJ

R O M A N I A

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

SECTIA I CIVILA

Decizia nr. 2192/2012

 

Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Timis la data de 25 martie 2010, reclamantul B.L. a chemat in judecata pe paratul Statul Roman prin M.F.P., solicitand obligarea acestuia la plata de daune morale, in cuantum de 500.000 lei, pentru prejudiciul moral suferit de el, parintii si bunicii sai, ca urmare a stramutarii lor in Baragan, in perioada 1951-1955, precum si la plata de despagubiri materiale, in cuantum de 50.000 euro, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a casei, gradinii si terenului agricol, aferenta perioadei stramutarii, respectiv contravaloarea recoltelor culese si neculese in aceeasi perioada, precum si a utilajelor agricole (pluguri, semanatori, seceratori, batoze, carute etc.) si a animalelor domestice (cai, manji, junici, gaini), confiscate ca efect al stramutarii. (more…)