Malpraxis. Pretentii daune morale si materiale – antrenarea raspunderii partiale a spitalului

Pretentii daune morale si materiale (malpraxis) – antrenarea raspunderii partiale a spitalului pentru vatamari produse pacientului de instrumentele si echipamentele medicale in baza contractului de servicii medicale incheiat cu reclamanta

Obligatie angajata sub conditie suspensiva. Executarea obligatiei inainte de indeplinirea conditiei

In cazul in care obligatia de plata a onorariului de succes a fost angajata sub conditie suspensiva, pâna la indeplinirea conditiei, obligatia nu exista, desi este conturata sub toate elementele sale structurale, iar executarea sa nu este datorata efectiv, fiind indiferent daca, astfel asumata, obligatia ca atare isi are izvorul intr-un contract. A da eficienta conditiei suspensive in cadrul verificarii executarii conventiei inseamna, de fapt, a evalua obligatia sub conditie ca pe o obligatie pura si simpla care nu ar putea fi paralizata decât printr-o exceptie de neexecutare. De aceea, instanta de apel a facut o gresita aplicare a legii, determinata de o gresita evaluare a regimului obligatiei afectate de conditie suspensiva, aceasta neputând fi evaluata in functie de culpa managerului in executarea neconforma a contractului.

Raspunderea proprietarului pentru fapta animalului. Vatamare corporala. Prejudiciu moral suferit de victima agresiunii.

Conform art. 1375 NCC, proprietarul animalului raspunde independent de orice culpa pentru prejudiciile produse de animal. Raspunderea acestuia poate fi inlaturata numai daca se dovedeste ca reactia animalului a fost determinata de fapta exclusiva a victimei, a unui tert sau a unui caz de forta majora. Lipsa acestei cerinte prevazuta de dispozitiile art. 1380 NCC – care reglementeaza cazurile exoneratoare de raspundere dar si condi?iile inlaturarii raspunderii delictuale pentru fapta animalului – determina solutia de antrenare a raspunderii proprietarului animalului.

2. Prejudiciul moral a fost definit ca orice atingere adusa uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalitatii umane si care se manifesta prin suferinta fizica sau/si morala, pe care le resimte victima. Prejudiciile care altereaza sanatatea si imaginea fizica aduc atingere unora dintre prerogativele care constituie atributul personalitatii umane – dreptul la sanatate, integritate fizica si psihica (art. 58 NCC) ca ?i componente ale dreptului la via?a aparat de Conven?ia Europeana a Drepturilor Omului si trebuie sa fie reparate. Caracterul suferin?elor trebuie privit in legatura cu particularita?ile individuale ale persoanei prejudiciate, suferintele morale (psihice) fiind frica, durerea, ru?inea, triste?ea, nelini?tea, umilirea ?i alte emo?ii negative.
Fiind vorba de lezarea unor valori fara continut economic si de protejarea unor drepturi care intra, ca element al vie?ii private, in sfera art. 1 (dreptul la via?a) din Conven?ia europeana, dar si de valori aparate de art. 22 din Constitutie si art. 58 C.civ., existen?a prejudiciului este circumscrisa condi?iei aprecierii rezonabile, pe o baza echitabila corespunzatoare a prejudiciului real ?i efectiv produs victimei.
In ce prive?te cuantumul posibilelor despagubiri acordate, nici sistemul legislativ romanesc ?i nici normele comunitare nu prevad un mod concret de evaluare a daunelor morale, iar acest principiu, al repararii integrale a unui astfel de prejudiciu, nu poate avea decat un caracter estimativ, fapt explicabil in raport de natura neeconomica a respectivelor daune, imposibil de a fi echivalate banesc. Ceea ce trebuie in concret evaluat nu este prejudiciul ca atare, ci doar despagubirea ce vine sa compenseze acest prejudiciu ?i sa aduca acea satisfac?ie de ordin moral celui prejudiciat.

Malpraxis medical. Toate litigiile prevazute de legea speciala nr. 95/2006, sunt de competenta judecatoriei in prima instanta

Malpraxis Medical. Toate litigiile prevazute de legea speciala nr. 95/2006, sunt de competenta judecatoriei in prima instanta