Executare silita. Solutionarea apelurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor

Executare silita. Solutionarea apelurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul Codului de procedura fiscala

Executare silita. Imobilele asupra carora este instituita interdictia de instrainare nu pot face obiectul unei executari silite pornite la cererea unor creditori chirografari

Executare silita. Imobilele asupra carora este instituita interdictia de instrainare nu pot face obiectul unei executari silite pornite la cererea unor creditori chirografari Sintagma „interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani”, cuprinsa in prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea …
Continuă lectura Executare silita. Imobilele asupra carora este instituita interdictia de instrainare nu pot face obiectul unei executari silite pornite la cererea unor creditori chirografari

partajul de bunuri comune solicitat de creditor in cadrul contestatiei la executare

Conform art. 1662 Cod Civil, fidejusorul nu este tinut a plati creditorului, decat cand nu se poate indestula de la debitorul principal asupra averii caruia trebuie mai intii sa se faca discutie, afara numai cand insusi a renuntat la acest beneficiu, sau s-a obligat solidar cu datornicul

contestatie la executare . Cesiunea de creanta nu reprezinta titlu executoriu. Opinie divergenta

contestatie la executare . Cesiunea de creanta nu reprezinta titlu executoriu

Vanzare-cumparare incheiata in temeiul Legii nr. 112/1995 constatat nul. Actiune in despagubiri

Ca atare, prin confirmarea solutiei de respingere a cererii de evacuare a reclamantilor parati din apartamentul restituit fo?tilor proprietari, solicitata pe calea cererii reconventionale, instanta de apel a determinat, fara suport legal, lipsirea in continuare a acestora de atributul folosirii imobilului proprietatea lor si, in consecinta, redobandirea posesiei de catre acestia, stabilind, in mod nelegal, ca cele doua masuri (evacuarea reclamantilor parati ?i acordarea dreptului de retentie in favoarea acestora, pana la achitarea contravalorii imbunatatirilor stabilite in sarcina paratilor reclamanti) sunt ireconciliabile si nu pot coexista.
Astfel, chiar daca acordarea dreptului de retentie este justificata de necesitatea realizarii creantei reclamantilor parati, avand ca obiect despagubirile acordate acestora in temeiul art. 48 din Legea nr. 10/2001 si la a caror plata au fost obligati paratii reclamanti, recunoasterea efectiva a acestei garantii reale imperfecte nu are niciun suport legal in absenta unei obligatii executorii in sarcina reclamantilor parati de a preda (restitui) apartamentul titularilor dreptului de proprietate, obligatie care corespunde tocmai dispozitiei privind evacuarea lor.
Evacuarea paratilor nu va putea fi executata decat dupa stingerea dreptului lor de creanta impotriva titularilor dreptului de proprietate (data pana la care opereaza dreptul de retentie), asadar, dupa achitarea de catre proprietari a despagubirilor stabilite in sarcina lor. Cu toate acestea insa, in virtutea dreptului de retentie, retentorii nu vor avea dreptul de a folosi bunul la a carui restituire au fost obligati, ci doar vor putea refuza predarea acestuia catre proprietari, retinandu-l pana la realizarea integrala a creantei lor

Contestatia la titlu in cazul in care dispozitivul hotararii nu este clar sau este echivoc

Din interpretarea art. 399 alin. (1) C. proc. civ. (art. 712 alin. 2 NCPC), rezulta ca prin intermediul contestatiei la executare, partilor sau tertilor interesati li se da posibilitatea de a cere sa se lamureasca intelesul, intinderea si aplicarea dispozitivului hotararii ce se executa ori sa atace actele de executare nelegale. Astfel, contestatia la titlu poate fi primita in cazul in care dispozitivul hotararii nu este clar sau este echivoc, dar in limitele motivelor cuprinse in hotarare, fara a se modifica situatia lamurita definitiv, cu putere de lucru judecat. Inalta Curte a precizat ca, prin acest mijloc procedural nu pot fi invocate motive referitoare la chestiuni de fond, care sa puna in discutie, in fata instantei de executare, legalitatea si temeinicia titlului executoriu, deoarece, prin aceasta, s-ar aduce atingere puterii de lucru judecat. In speta, Inalta Curte a retinut ca, prin contestatia la titlu s-a urmarit de fapt o incercare de modificare a drepturilor partilor, drepturi deja stabilite si recunoscute prin titlu executoriu, astfel ca in mod corect contestatia la titlu a fost respinsa ca nefondata.