Tag: contestatie la executare Archives - avocat Alin Paidiu

6 October 2019

Executare silita. Solutionarea apelurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor

by alin — Categories: contestatie la executare, executare silita — Tags: , , Comments Off on Executare silita. Solutionarea apelurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor

Executare silita. Solutionarea apelurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii asupra contestatiilor formulate impotriva executarilor silite pornite in temeiul Codului de procedura fiscala (more…)


14 July 2017

Executare silita. Imobilele asupra carora este instituita interdictia de instrainare nu pot face obiectul unei executari silite pornite la cererea unor creditori chirografari

by alin — Categories: civil, contestatie la executare, decizii de intepretare, executare silita, ipoteca, proprietate — Tags: , , , , , , , , Comments Off on Executare silita. Imobilele asupra carora este instituita interdictia de instrainare nu pot face obiectul unei executari silite pornite la cererea unor creditori chirografari

Executare silita. Imobilele asupra carora este instituita interdictia de instrainare nu pot face obiectul unei executari silite pornite la cererea unor creditori chirografari

Sintagma “interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani”, cuprinsa in prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului “Prima casa”, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in sensul ca imobilele asupra carora este instituita interdictia de instrainare nu pot face obiectul unei executari silite pornite la cererea unor creditori chirografari, fiind alienabile conditionat de acordul Ministerului Finantelor Publice si al bancii finantatoare. (more…)


19 February 2017

partajul de bunuri comune solicitat de creditor in cadrul contestatiei la executare

Partajul de bunuri comune solicitat de creditor in cadrul contestatiei la executare

Dreptul creditoarei de a–si realiza creanta nu permite creditorului ca simultan cu executarea debitorilor (principali si garanti) sa solicite partajul bunurilor comune in vederea continuarii executarii silite a sotului debitor

(more…)


29 January 2017

contestatie la executare . Cesiunea de creanta nu reprezinta titlu executoriu. Opinie divergenta

by alin — Categories: civil, contestatie la executare, contracte, executare silita, obligatii — Tags: , , , , , , , , , , , , , Comments Off on contestatie la executare . Cesiunea de creanta nu reprezinta titlu executoriu. Opinie divergenta

Contestatie la executare . Cesiunea de creanta nu reprezinta titlu executoriu.Opinie divergenta

 

Societatea nu este parte cocontractanta in contractul de credit, iar pe de alta parte, caracterul de titlu executoriu al acestora nu este „imprumutat” contractului de cesiune de creanta, natura intuitu personae a titlului executoriu facand imposibila transmiterea acestei calitati pe calea cesiunii de creanta. Contestatie la executare (more…)


18 September 2016

Vanzare-cumparare incheiata in temeiul Legii nr. 112/1995 constatat nul. Actiune in despagubiri

by alin — Categories: civil, obligatii, pretentii, proprietate, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Vanzare-cumparare incheiata in temeiul Legii nr. 112/1995 constatat nul. Actiune in despagubiri

 

Vanzare-cumparare incheiata in temeiul Legii nr. 112/1995 constatata nula. Actiune in despagubiri reprezentand contravaloarea imbunatatirilor efectuate la imobil. Acordarea dreptului de retentie asupra bunului in favoarea fostului cumparator. Admiterea cererii de evacuare formulata de proprietarul actual. Continutul dreptului de retentie.

Dreptul de retentie nu poate fi acordat decat in cazul preexistentei unei obligatii a retentorului la restituirea bunului in legatura cu care invoca si dovedeste efectuarea anumitor cheltuieli (debitum cum re iunctum), aceasta fiind si ratiunea pentru care se admite ca debitorul unei obligatii de restituire a unui bun, chiar in cadrul unei contestatii la executare poate opune titularului dreptului asupra bunului, dreptul de retentie pana la momentul achitarii de catre acesta a cheltuielilor pe care debitorul le-a facut pentru intretinerea, conservarea sau imbunatatirea bunului (creanta certa, lichida si exigibila). (more…)


15 April 2016

Contestatia la titlu in cazul in care dispozitivul hotararii nu este clar sau este echivoc

by alin — Categories: executare silita — Tags: , , , , , , Comments Off on Contestatia la titlu in cazul in care dispozitivul hotararii nu este clar sau este echivoc

Din interpretarea art. 399 alin. (1) C. proc. civ. (art. 712 alin. 2 NCPC), rezulta ca prin intermediul contestatiei la executare, partilor sau tertilor interesati li se da posibilitatea de a cere sa se lamureasca intelesul, intinderea si aplicarea dispozitivului hotararii ce se executa ori sa atace actele de executare nelegale. Astfel, contestatia la titlu poate fi primita in cazul in care dispozitivul hotararii nu este clar sau este echivoc, dar in limitele motivelor cuprinse in hotarare, fara a se modifica situatia lamurita definitiv, cu putere de lucru judecat. Inalta Curte a precizat ca, prin acest mijloc procedural nu pot fi invocate motive referitoare la chestiuni de fond, care sa puna in discutie, in fata instantei de executare, legalitatea si temeinicia titlului executoriu, deoarece, prin aceasta, s-ar aduce atingere puterii de lucru judecat. In speta, Inalta Curte a retinut ca, prin contestatia la titlu s-a urmarit de fapt o incercare de modificare a drepturilor partilor, drepturi deja stabilite si recunoscute prin titlu executoriu, astfel ca in mod corect contestatia la titlu a fost respinsa ca nefondata.

(more…)