contestatie la executare . Cesiunea de creanta nu reprezinta titlu executoriu. Opinie divergenta

Contestatie la executare . Cesiunea de creanta nu reprezinta titlu executoriu.Opinie divergenta

 

Societatea nu este parte cocontractanta in contractul de credit, iar pe de alta parte, caracterul de titlu executoriu al acestora nu este „imprumutat” contractului de cesiune de creanta, natura intuitu personae a titlului executoriu facand imposibila transmiterea acestei calitati pe calea cesiunii de creanta. Contestatie la executare

 

Tribunalul Comercial CLUJ

387/2016 R______

TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ

DECIZIA CIVILA NR. 387/2016

Sedinta publica din data de 21.03.2016

INSTANTA constituita din:

Presedinte: C______ C______

Judecator : S_______ F______ C_____

Judecator : A____ G_______ N________

Grefier : R_____ O____

 

S-a luat spre examinare apelul declarat de apelanta S________ S.a.R.L. prin repre-zentat legal S.C. K___ R______ S.R.L. impotriva sentintei civile nr. 1703/2015 pro-nuntata la data de 28 iunie 2015 de catre Judecatoria Cluj-N_____ in dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, intimat fiind L______ SZILAR J____ cauza avand ca obiect in prima instanta contestatie la executare.

La apelul nominal efectuat in sedinta publica, la ora 10:00, se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, constatandu-se ca s-au depus la dosar urmatoarele:

– la data de 17.03.2016, din partea intimatului, un script intitulat „ Note de sedinta”.

Se constata ca s-a solicitat din partea  K___ R______ S.R.L judecarea cauzei in lipsa.

Se reia cauza in complet de divergenta, fiind reluate dezbaterile asupra chestiunii in ceea ce priveste calitatea de creditor a __________________________>

Tribunalul ramane in pronuntare in baza inscrisurilor inregistrate la dosarul cauzei.

 

T R I B U N A L U L,

 

Deliberand, retine faptul ca, prin sentinta civila nr.  1703/2015 pronuntata la data de 28.07.2015 de catre Judecatoria T____, prima instanta a admis contestatia la executare formulata de contestatorul L______ S______ J____, in contradictoriu cu S________ S.A.R.L. si pe cale de consecinta a dispus anularea actelor de executare silita efectuate in dosarul de executare nr. 161/2014 al B__ M_________ M____.

Pentru a se pronunta in acest sens, prima instanta a retinut ca, intimata ________________.R.L., prin imputernicit K___ R______ SRL, a solicitat B__ M_________ M____ executarea silita a titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr. xxxxxxxxxx/21.05.2008. In temeiul acestui contract, BCR SA a acordat debitorului contestator un imprumut in suma de 25.000 lei. BCR SA a cesionat creanta izvorata din acest contract catre intimata ________________.R.L, prin contractul de cesiune de creanta incheiat la data de 29.08.2013.

In temeiul cererii formulate de creditorul cesionar ________________.R.L, pe rolul biroului executorului judecatoresc M_________ M____ s-a format dosarul de executare nr. 161/2015.

  S-a mai retinut ca, potrivit art. 632 C.proc.civ.,executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu, titlurile executorii fiind constituite de hotararile executorii prevazute la art. 633, hotararile cu executare provizorie, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare.

In ceea ce priveste titlul executoriu invocat in cauza, instanta a retinut ca in conformitate cu dispozitiile art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului “Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii”.

Din interpretarea dispozitiilor legale invocate, rezulta ca aptitudinea unui contract de credit de a fi titlu executoriu se raporteaza atat la calitatea institutiei de credit care l-a incheiat – institutie bancara care are ca obiect principal de activitate creditarea, dar si la obiectul contractului – acela de imprumut (creditare), astfel incat, in executarea cu celeritate a obligatiilor decurgand din contractele incheiate, legiuitorul a prevazut caracterul de titlu executoriu al acestora.

Or, in cauza dedusa judecatii, prima instanta a retinut ca, contractul de credit de care se prevaleaza societatea cesionara ________________.R.L in demersul sau nu are caracter de titlu executoriu in ceea ce o priveste pe aceasta din urma.

Aceasta intrucat, pe de o parte, societatea nu este parte cocontractanta in contractul de credit, iar pe de alta parte, caracterul de titlu executoriu al acestora nu este „imprumutat” contractului de cesiune de creanta, natura intuitu personae a titlului executoriu facand imposibila transmiterea acestei calitati pe calea cesiunii de creanta.

Societatea ________________.R.L, ca efect al cesiunii, detine intr-adevar un drept de creanta impotriva debitorului, drept care are insa un caracter judiciar, urmand ca pe calea unei actiuni in pretentii sa se analizeze temeinicia acestuia. Numai dupa obtinerea unui titlu executoriu in acest sens, creditoarea va putea solicita, in cazul neindeplinirii obligatiei stabilite prin titlu, declansarea executarii silite impotriva debitorului.

Fata de aceste considerente, instanta a admis contestatia la executare cu a carei solutionare a fost investita, cu consecinta anularii actelor de executare silita efectuate in dosarul de executare nr. 161/2014 al B__ M_________ M____, apreciind ca este de prisos sa mai fie analizate celelalte sustineri ale contestatorului.

In temeiul art. 453 C.proc.civ., a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Impotriva sentintei civile nr. 1703/28.07.2015 a formulat apel intimata S________ prin ___________________ solicitand admiterea apelului si mentinerea executarii silite pornite impotriva debitorului L______ S______-I____, mentionand faptul ca a preluat in baza unui contract de cesiune de creante incheiat cu BANCA COMERIALA ROMANA SA  toate drepturile pe care institutia bancara le avea fata de debitor, cesionarul subrogandu-se in drepturile detinute de banca. Pe cale de consecinta, apreciaza a preluat si dreptul bancii de a urmari toate bunurile si veniturile realizate de debitorul imprumutat, odata cu transferul creantei in patrimoniul cesionarului trecand si accesoriile aferente creantei.

In ce priveste valabilitatea cesiunii sustine ca aceasta devina valabila prin simplul acord de vointa exprimat de cele doua parti cesionar si cedent, si ca prin inscrierea cesiunii in Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare sub nr. 2015-xxxxxxxxxxxxxx-CJZ cesiunea a devenit opozabila si debitorului.

In ceea ce priveste situatia sarii de fapt apelanta precizeaza ca la data de 27.09.2013 a preluat in calitate de cesionar contractul  de credit pe care debitorul l-a incheiat cu BANCA COMERCIALA ROMANA SA, contact de imprumut inregistrat sub nr. nr. xxxxxxxxxx/21.05.2008, si ca creditorul initial a fost obligat sa declara scadent anticipat creditul acordat deoarece imprumutatul nu si-a indeplinit obligatia de a restitui imprumutul acordat la scadenta, imprumutatul fiind pus in intarziere solicitandu-i-se sa faca platile care-i reveneau.

In conditiile in care solutionarea litigiului nu a fost realizata pe cale amiabila desi creditorul a efectuat demersuri in acest sens, in anul 2015 a fost demarata procedura executarii silite, debitorul inregistrand contestatie impotriva actelor de executare silita, admisa eronat de prima instanta, in opinia apelantei.

Debitorului i-a fost adusa la cunostinta cesiune a creantei si faptul ca apelanta detine toate drepturile principale si accesorii pe care contractul de credit le presupune, inclusiv dreptul de a cere executarea silita a contractului de credit bancar.

In sprijinul  acestei sustineri  se invoca si dispozitiile art. 1574 alin. 1 din Noul Cod civil conform carora cedentul este obligat sa-i transfere cesionarului si titlul constatator al creantei aflat in posesia sa, dispozitii care a deveni inaplicabile in situatia in care contractul de credit ar fi titlu executoriu doar in raport cu institutiile de credit, intrucat cesionarul nu ar mai avea interes sa intre in posesia titlului din moment ce s-ar considera ca nu poate beneficia de caracterul executoriu al contractului de credit.

In plus, arata ca nu exista nici o dispozitie legala care sa prevada ca un contract isi pierde caracterul executoriu prin schimbarea creditorului intrucat natura unui contract nu se schimba daca una dintre partile initiale este inlocuita cu o alta parte. Astfel, mentioneaza ca, in cazul unui contract de credit bancar, prin cesionare creantei, aceasta nu-si pierde caracterul de creanta bancara, cesionarul beneficiind de toate drepturile creditorului initial, inclusiv dreptul de a solicita executarea silita a contractului de credit bancar.

In sustinerea apelului invoca Decizia nr. 3 din 14.04.2014 pronuntata in dosar nr. XXXXXXXX/HP de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care s-a respins ca inadmisibila cererea formulata de catre Tribunalul Specializat Cluj in vederea pronuntarii prealabile cu privire la modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 120 din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, dar in acelasi timp si-a exprimat in cuprinsul considerentelor punctul de vedere.

In continuare, arata ca, prin art. 120 din OUG nr. 99/2006, consacrarea aprobata, cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a caracterului executoriu al contractelor de credit, incheiate de o institutie de credit, este impusa pentru a permite executarea silita a unei obligatii-creante, iar nu a unui inscris, acesta fiind doar materializarea obligatiei respective.

In consecinta, arata ca, este asociat cu creanta caracterul executoriu iar nu cu inscrisul ca atare si, atata timp cat legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanta insasi a devenit una executorie, astfel incat atributul executorialitatii nu se constituie intr-un aspect de drept procesual, asa cum a sustinut titularul sesizarii, devenind o calitate a creantei care se transmite prin cesiune.

Totodata, mentioneaza ca, potrivit prev. art. 120 din OUG nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a conferit contractelor de credit trasatura de titlu executoriu in considerarea persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor conventii.

Apelanta sustine astfel ca, modificarea partilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afecteaza substanta titlului executoriu, pozitia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea in legatura cu creanta.

Avand in vedere ca debitorul nu a respectat obligatiile in acest sens, arata ca, in conformitate cu prev. contractuale, creditul acordat a devenit scadent anticipat, rezultand astfel o creanta certa, lichida si exigibila.

In ceea ce priveste caracterul cert, apelanta arata ca acesta este dat de insusi prezenta titlului invocat, contractul de credit nr. xxxxxxxxx/21.05.2008, fiind respectate astfel dispozitiile art. 662 alin. 2 din C.pr.civ, creanta fiind certa cand existenta ei neindoielnica rezulta din insusi titlul executoriu.

De asemenea, arata ca, existenta creantei rezulta nu numai din certitudinea si existenta titlului ci si din insusirea acestuia de catre debitor prin semnarea actelor de creditare si asumarea/pretinderea drepturilor si obligatiilor conexe.

Apelanta mentioneaza ca, este lichida creanta, exprimata in bani, cuantumul creantei fiind clar determinat prin contractul de credit nr. xxxxxxxxx/21.05.2008, fiind respectate astfel dispozitiile art. 662 alin. 3 din C.pr.civ, creanta fiind lichida atunci cand obiectul ei este determinat sau cand titlul executoriu contine elementele care permit stabilirea lui.

In ceea ce priveste exigibilitatea creantei, apelanta arata ca aceasta a ajuns la scadenta in conformitate cu prev. contractului de credit nr. xxxxxxxxx/21.05.2008.

In concluzie, apelanta solicita admiterea cererii de apel si modificarea in totalitate a hotararii civile nr. 1703 dispusa in sedinta publica din data de 28.07.2015, prin respingerea contestatiei la executare formulate de catre contestator ca nefondata si nelegala.

Intimatul L______ S______-I____  a depus la dosar intampinare solicitand respingerea apelului formulat de intimata apelanta, invocand pe cale de exceptie nelegala timbrare a caii de atac, exceptia tardivitatii apelului si prescriptia dreptului de a obtine executarea silita, pe fond , considerand apelul ca fiind nefondat.

In motivarea pozitiei procesuale in ce priveste fondul apelului, intimatul a aratat ca in mod corect a fost retinuta de catre judecatorie lipsa capacitatii speciale de folosinta a apelantei care nu are calitatea de institutie de credit, mentionandu-se totodata faptul ca valabilitatea cesiunii desi nu depinde de notificarea acesteia catre debitorul cedat, devine totusi opozabila doar de la momentul notificarii cesiunii. Din acest punct de vedere, precizeaza ca a aflat despre cesiunea creantei abia la momentul studierii dosarului de executare silita.

Considera ca nu au fost indeplinite cerintele prevazute de dispozitiile art. 1393 din Vechiul Cod civil referitoarea la notificarea cesiunii de creanta, astfel incat debitorul este indreptatit sa ignore efectele acesteia.

Intimatul arata ca a invocat in  cuprinsul contestatiei la executare faptul ca executarea silita a fost demarata in lipsa unui titlu executoriu in conditiile in care cesiunea de creanta nu transfera titlul executoriu ci doar creanta atestata de continutul sau, astfel incat titularul cererii de executarea silita nu a facut dovada ca este indreptatit la realizarea dreptului pretins nefiind indeplinite cerintele prevazute de dispozitiile art. 662 si 663 NCPC.

Consacrarea  prin prevederile art. 120 din OUG nr. 99/2006 a caracterului de titlu executoriu al contractului de credit se impune pentru a permite executarea silita a unei creante avand caracter special, tocmai datorita inscrisului constatator al acesteia, care reprezinta materializarea izvorului obligatiei respective.

Caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit a fost conferit de lege in considerarea persoanelor semnatare si a raporturilor juridice complexe strict reglementate de norme juridice speciale., apelantul nefiind institutie de credit nu poate beneficia de aceste dispozitii speciale ale legii invocate.

Exceptiile invocate de intimat au fost solutionate de instanta in sedinta publica din data de 21.03.2016 in sensul respingerii ca nefondate.

Analizand sentinta apelata cu luarea in considerare a motivelor de apel invocate de apelantii contestatori, tinand cont de apararile formulate de intimata, prin raportare la dispozitiile art. 466 coroborate cu prevederile art. 477, 476 si 480 alin. 2 NCPC tribunalul retine urmatoarele:

Apelanta a solicitat schimbarea in integralitate a sentintei pronuntate de prima instanta, prin raportare la dispozitiile art. 476 NCPC apelul provocand o noua judecata asupra fondului, instanta de apel statuand in fapt si in drept, ca urmare a caracterului devolutiv al acestei cai de atac.

P___ raportare la prevederile art. 477 si art. 479 alin. 1 NCPC, procedand la rejudecarea fondului in limitele cu care instanta a fost investita, devolutiunea operand cu privire la intreaga cauza instanta constata ca starea de fapt retinuta de prima instanta, necontestata de altfel prin motivele de apel, a fost corect retinuta in speta.

Tribunalul va retine faptul ca prin contestatia formulata adresata primei instante contestatorul L______ S______-I____ a invocat faptul ca executarea silita a fost pornita de o persoana lipsita de calitatea de creditor, aspect care se impune a fi analizat si in calea de atac a apelului si asupra caruia instanta, in complet de divergenta, constata urmatoarele:

Cererea de executare silita a fost formulata  de S________ S.aR.L. prin ___________________ aceasta fiind inregistrata la B__ M_________ M____ la data de 17.10.2014 in dosar nr. 161/ex/2014.

P___ intermediul acestei cereri titulara a solicitat executarea silita a titlului executoriu constand in contractul de credit bancar nr. xxxxxxxxxx din data de 21.05.2008 incheiat de BCR SA cu debitorul L______ S______-I____ in calitate de imprumutat pentru recuperarea sumei de 27.787,28 lei din care 19.428,92 lei debit principal, 7159,26 lei dobanda aferenta creditului si 1.199,10 lei comision bancar restant.

P___ incheierea civila nr. 1219/14.04.2015 pronuntata de Judecatoria T____ in dosar nr.XXXXXXXXXXXXX a fost admisa cererea formulata de creditoarea S________ prin reprezentant conventional ___________________ fiind investit cu formula executorie contractul de credit mai sus mentionat.

La data de 28.04.2015 a fost emisa de catre executorul judecatoresc in dosar nr. 161/2015 incheierea nr. 1 in baza careia au fost stabilite prin raportare la dispozitiile art. 669 alin. 2 si 3 NCPC cheltuielile de executare silita in cuantum de 3.619,62 lei in sarcina debitorului, fiindu-i comunicata debitorului somatia mobiliara emisa la data de 28.04.2015 impreuna cu incheierea in baza careia s-au stabilit cheltuielile de executare silita, comunicare efectuata la data de 06.05.2015

Derularea executarii silite in cele doua dosare de executare silita a fost demarata sub imperiul NCPC intrucat cele doua cereri de executare silita au fost inregistrate pe rolul executorului judecatoresc dupa data intrarii in vigoare a acestui act normativ, respectiv dupa data de 14 februarie 2013, analizarea legalitatii actelor de executare silita impunandu-se a se face prin raportare la acest act normativ.

In conformitate cu prevederile art. 632 NCPC executarea silita se poate efectua numai in temeiul unui titlu executoriu, fiind titluri executorii prin raportare la alineatul 2 al acestui articol mentionat, hotararile judecatoresti executorii prevazute la art. 633, hotararile cu executare provizorie, hotararile definitive precum si orice alte hotarari sau inscrisuri carora legea le confera caracter executoriu si care pot fi puse in executare conform legii.

Titlul executoriu reprezinta acel inscris care, intocmit in conformitate cu prevederile legii de catre organul competent, permite punerea in executare silita  a creantei pe care o constata. Executarea nu e posibila decat in raport  cu obiectul  si cu partile  pe care titlul executoriu le-a determinat.

Dispozitiile art. 638 alin. 1 pct. 4 NCPC  confera calitatea de titlu executoriu si titlurilor de credit sau altor inscrisuri carora legea le recunoaste putere executoriu.

In cazul de fata, contractului de credit bancar incheiat intre L______ S______-I____  in calitate de imprumutat si BCR SA in calitate de imprumutator, art. 120 din O.U.G. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, ii confera calitatea de titlu executoriu.

           Astfel, potrivit art. 120 din O.U.G. 99/2006 contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala incheiate de institutiile de credit constituie titluri executorii. Asadar, valoarea de titlu executoriu al unui inscris, altul decat o hotarare judecatoreasca, trebuie expres statuata de legiuitor. In cazul in speta, contractul de cesiune de creanta nr. J52/30.01.2012 incheiat intre __________________________ SA in calitate de cedent si S________ S.a.R.L. in calitate de cedent in baza caruia cedentul cesiona catre cesionar creantele ce rezultau din contractele de imprumut neperfomante incheiate cu diverse persoane fizice, printre care se numara si contractele incheiate cu debitorul L______ S______-I____ nu este titlu executoriu, aceasta calitate nefiindu-le conferite decat contractelor de credit.

Tribunalul achieseaza sustinerilor intimatei in sensul ca cesiunea de creante este un contract consensual, care se incheie valabil din momentul realizarii acordului de vointa, insa, ca instrument juridic care confera intimatei calitatea de creditor al obligatiei pecuniare, contractul de cesiune de creanta nu are natura juridica a unui contract de garantie (reala sau personala) in sensul celor anterior mentionate. Ca urmare, nu se poate extrapola caracterul de titlu executoriu in privinta cesiunii de creanta.

Este adevarat ca efectul cesiunii de creanta implica transmiterea creantei impreuna cu accesoriile si garantiile sale, potrivit ar. 1568 Noul Cod civil care guverneaza contractul de cesiune invocat de catre apelanta si depus in copie in dosarul primei instante, creanta fiind cedata prin simpla conventie a cedentului si cesionarului fara, legea neinstituind o anumita forma pentru ca cesiunea sa fie valabila, nefiind necesara notificarea anterioara incheierii contractului de cesiune pentru valabilitatea acestuia, notificarea debitorului nefiind ceruta de lege pentru valabilitate, conform prevederilor art. 1573 NCCiv.

Pana la momentul notificarii cesiunii de altfel, debitorul nu-i este opozabila cesiunea putand efectua plata debitului cedentului, debitorul fiind tinut sa plateasca cesionarului doar din momentul in care i-a fost notificata cesiunea , pe suport de hartie sau in format electronic, prin aceasta notificare cesionarul solicitandu-i sa-i plateasca debitul, in cazul unei cesiuni partiale, fiind necesara si indicarea intinderii cesiunii, conform prevederilor art. 1578 alin. 1 NCPC.

Cu toate acestea, este gresita interpretarea apelantei in sensul ca transferul creantei implica si transmiterea valorii contractului de credit de titlu executoriu. Daca legiuitorul ar fi intentionat sa confere acest caracter cesiunii de creanta ar fi precizat in mod expres, cum a facut-o in cazul contractelor de garantie reala si personala. In nici un caz nu se poate aprecia caracterul de titlu executoriu ca fiind un accesoriu al creantei, fiindca s-ar incalca caracterul imperativ al normelor procedurale care reglementeaza aceasta materie.

Contractul de cesiune nu reprezinta un titlu executoriu ce poate fi executat silit in mod direct, neexistand nici un text de lege care sa prevada asa ceva. P___ urmare, legatura dintre contractul de credit (ce poate fi executat silit, el fiind titlu executoriu, fara investire cu formula executorie doar de catre imprumutator) si contractul de cesiune de creanta (ce nu poate fi executat silit impotriva imprumutatului), a fost intrerupta, ea neputand fi facuta doar prin subrogatia pe care legea o prevede. Subrogatia ivita in cauza da dreptul cesionarului sa il urmareasca pe debitor pentru a-si recupera paguba, respectand prevederile legale, nu si sa ceara direct executarea silita a unui contract de credit, in care cesionarul nu este parte.

De asemenea, in cauza nu suntem in prezenta unei cesiuni de contract pentru ca intimata sa preia inclusiv valoarea executorie a acestuia, prin subrogare fiind preluat doar dreptul de a solicita restituirea imprumutului de la intimatul-debitor, acesta fiind dreptul in care s-a subrogat cesionarul, prin subrogare aceasta neputandu-se bucura si de forta executorie a contractului de imprumut bancar.

Astfel, in mod temeinic a retinut instanta de fond ca apelanta nu detine impotriva intimatului debitor un titlu executoriu si a admis contestatia la executare formulata de acesta, nefiind intrunite in cauza cerintele prevazute de dispozitiile art. 632 si 633 NCPC.

Fata de aceste considerente, tribunalul in complet de divergenta, cu majoritate de voturi apreciaza ca executarea silita a fost demarata de intimata S________ S.a.R.L. fara a detine un titlu executoriu cesiunea de creanta netransferand caracterul de titlu executoriu specific contractului de credit bancar atributul executorialitatii nefiind  transferat odata cu incheierea contractului de cesiune de creanta, acest atribut nefiind accesoriu dreptului cedat.

Se impun a fi inlaturate ca fiind nefondate sustinerile apelantei conform carora insasi dispozitiile art. 1574 alin. 1 C.pr.civ. conduc la concluzia afirmata de aceasta in sensul ca odata cu cesionarea creantei se cesioneaza si caracterul de titlu executoriu al contractului de credit intrucat remiterea titlului executoriu in materialitatea sa se face pentru a se evita demararea executarii silite de fostul creditor cedent, in conditiile in care acesta si-a cesionat creanta si pentru a da posibilitatea cesionarului de a avea la indemana toate inscrisurile necesare dovedirii creantei, cuantumului si intinderii creantei in vederea obtinerii titlului executoriu.

Fata de cele mai sus mentionate, prin raportare la dispozitiile art. 480 alin. 1, tribunalul va respinge cu majoritate de voturi apelul formulat de  S________ S.a.R.L. si va mentine in integralitate sentinta civila nr. 1703/28.07.2015 pronuntata de Judecatoria T____, fiind pronuntata cu respectarea dispozitiilor legale.

Totodata tribunalul, in baza dispozitiilor art. 45 lit. f) din OUG nr. 80/2013, in complet de divergenta, cu majoritate de voturi, va dispune restituirea in favoarea contestatorului L______ S______-I____ a taxei de timbru in cuantum de 1000 lei achitata la fond, hotararea primei instante devenind definitiva in apel.

 

IN COMPLET DE DIVERGENTA

CU MAJORITATE DE VOTURI

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

 

Respinge apelul declarat de apelanta S________ S___ Luxemburg prin reprezentant K___ R______ SRL avand sediul in Bucuresti _________________________. 1, subsol, parter, etaj 9-11, sector 4, avand CUI xxxxxxxx, JXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul L______ S______ J____ avand CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in _______________________, jud. Cluj, impotriva sentintei civile nr. 1703 din 28 iulie 2015, pronuntata de Judecatoria T____ in dosarul nr. XXXXXXXX/2014 pe care o mentine in intregime.

Dispune restituirea in favoarea contestatorului L______ S______ J____ a taxei judiciare de timbru achitata la fond in cuantum de 1.000 lei.

Fara cheltuieli de judecata in apel.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din 21 martie 2016.

 

PRESEDINTE,           JUDECATOR,                   GREFIER,

C______ C______  A____ G_______ N________       R_____ O____

 

 

  

Cu opinia minoritara a d-nei judecator C_____ S_______ F______ in sensul admiterii apelului formulat de apelanta-intimata S________ S___ Luxemburg prin reprezentant K___ R______ SRL in contradictoriu cu contestatorul-intimat L______ S______ J____ si schimbarii in integralitate a sentintei civile nr. 1703 din 28 iulie 2015, pronuntata de Judecatoria T____ in dosarul nr. XXXXXXXX/2014, in sensul respingerii contestatie la executare formulata de contestator in contradictoriu cu intimata si a solicitarii de anulare a actelor de executare silita efectuate de B__ M_________ M____ in dosarul executional nr. 161/2014.

 

In dezvoltarea contestatiei la executare formulata de catre contestatorul L______ S______ J____ impotriva executarii silite demarate de catre creditoarea S________ S.a.R.L. in dosarul executional nr.161/2015 al B__ M_________ M____, aceasta a invocat faptul ca S________ S.a.R.L. nu are calitatea de creditor, nefiindu-i opozabila cesiunea de creanta, aceasta nu avea capacitate speciala de folosinta la momentul incheierii contractului de cesiune de creanta bancara intrucat nu era o persoana juridica cu obiect de activitate specific institutiilor de credit, iar creditoarea nu putea invoca un titlu executoriu raportat la art. 120 din OUG nr.99/2006 intrucat nu este o institutie de credit. Prima instanta a imbratisat opinia contestatorului si a apreciat ca creditoarea S________ S.a.R.L. nu putea folosi contractul de credit intrucat nu este titlu  executoriu in ceea ce o priveste.

Analizand inscrisurile din dosar, retin ca la data de 21.05.2008 s-a incheiat intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de banca si L______ S______ J____ in calitate de imprumutat contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr.xxxxxxxxxx, prin care banca a acordat imprumutatului un credit in suma de 25.000 RON, cu o dobanda curenta de 14,3% pe an, cu un comision de administrare de 12,5 RON lunar si un comision de urmarire riscuri de 42,50 RON lunar. Conform conditiilor generale contractuale, parte din contractul partilor, art. 10 prevedea posibilitatea bancii de a cesiona unui tert toate drepturile si obligatiile din contract.

La data de 27.09.2013 BCR S.A. a incheiat cu S________ S.a.R.L. contractul de cesiune de creante, printre acestea fiind si creanta debitorului L______  S______ J____ din contractul mentionat, iar prin notificarea din data de 04.10.2013 Banca Comerciala Romana S.A. prin imputernicitul S.C. K___ Romania S.R.L. aducea la cunostinta debitorului L______ S______ J____  incheierea contractului de cesiune din data de 27.09.2013 cu S________ S.a.R.L. si ca debitul in suma de 24.448,54 RON sa fie achitat noului creditor cesionar. Notificarea a fost adusa la cunostinta debitorului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, iar debitorul a primit personal notificarea la data de 14.10.2013 (filele 37, 59 dosar fond). P___ urmare, in mod neintemeiat a sustinut contestatorul ca nu i s-a adus la cunostinta vreodata cesiunea de creanta, aceasta cesiune de creanta fiindu-i opozabila conform art. 1578 Noul cod civil  (cesiunea intervenind dupa _____________________ Noului cod civil). P___ urmare, S________ S.a.R.L. avea calitate de creditor, acesta obtinand creanta in baza unor dispozitii legale.

Totodata, debitorul nu ar putea invoca lipsa capacitatii de folosinta a creditorului cesionar, pentru ca nu exista in materia contractelor de credit fara garantii vreo dispozitie legala expresa care sa interzica bancilor sa cedeze creantele. In al doilea rand,  singurul act normativ care prevedea cesiunea de creante, Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, stabilea intr-adevar in art. 24 ca cesiunea se poate efectua in favoarea unei alte institutii de acelasi tip ori altor entitati autorizate si reglementate in acest sens prin legi speciale. Or, cesiunea de creanta din speta nu privea un credit ipotecar, iar in al doilea rand debitorul nici nu facuse dovada ca cesionarul nu era potrivit legislatiei o institutiei financiara de acelasi tip cu o banca.

In ceea ce priveste lipsa existentei unui titlu executoriu in favoarea creditoarei S________ S.aR.L., preliminar retin ca reprezinta titlu executoriu contractul de credit incheiat intre BCR S.A. si L______ S______ J____ conform dispozitiilor OUG nr.99/2006. Problema juridica pe care o implica speta consta in a se stabili daca prin cesiunea de creanta care a intervenit intre creditorul bancar si cesionarul S________ S.a.R.L., acesta din urma poate invoca calitatea de titlu executoriu a acelui contract de credit, izvor al creantei cesionate. Aceasta problema de drept a condus la nasterea divergentei intre membrii completului, respectiv daca titlurile de credit constand in contracte de credit au o natura intuitu personae si astfel ar face imposibila transmiterea acestei calitati pe calea cesiunii. In opinia mea, cesionarul se poate bucura de calitatea de titlu executoriu a inscrisului din care a cesionat creanta, pentru argumentele care succed.

Pana la adoptarea Legii nr.134/2010 privind aprobarea Codului de procedura civila, nu este vreo mentiune expresa cu privire la posibilitatea sau modalitatea de a se transmite cu titlu particular sau universal calitatea de creditor sau debitor al unui titlu executoriu. Totodata, cesiunea de creanta astfel cum este reglementata de Codul civil, atat cel din 1864, cat si cel din 2009, ca institutie de drept substantial, reprezinta o modalitate de transmitere a dreptului de creanta in materialitatea sa, respectiv a obligatiilor civile.

Cu toate acestea, potrivit dispozitiilor art. 120 din OUG nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii.

Consider ca legiuitorul a  conferit atributul executorialitatii unui contract de credit, generator de drepturi si obligatii civile, iar nu unei persoane, pentru ca daca ar fi fost asa atunci textul legal ar fi trebuit sa mentioneze in mod expres aceasta restrictie „reprezinta titlu executoriu doar pentru institutia bancara”. Insa, in lipsa unui asemenea enunt, nu exista niciun rationament de interpretare pentru a ajunge la aceasta concluzie. In mod cert interpretarea literala a art. 120 din OUG nr.99/2006 nu ne poate conduce la o asemenea concluzie.

Pe de alta parte, se poate constata ca ratiunea instituirii caracterului de titlu executoriu a contractului de credit bancar s-a mentinut si dupa abrogarea Legii nr.58/1998 prin OUG nr.99/2006 ca necesitate a implementarii aquis-ului comunitar, respectiv a Directivelor nr.2006/48/CE si nr.2006/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului, tinandu-se seama de contextul general al liberalizarii comertului ca urmare a liberei circulatii a persoanelor si a marfurilor care impuneau cu necesitate legiferarea unor masuri pentru fluidizarea circulatiei capitalului, reprezentand astfel un instrument procesual adecvat timpurilor si relatiilor economice in plina ascensiune care tine cont de dinamica  si circulatia bunurilor. Daca s-ar interpreta textul numai in beneficiul creditorului bancar s-a stopa circulatia bunurilor, iar nu acesta este scopul legii.

Un alt argument ar consta si in faptul ca printr-o interpretare restrictiva a textului art. 120 din OUG nr.99/2006 in sensul pierderii titlului executoriu in cazul cesiunii, s-ar incalca inclusiv dispozitiile art.1 din Protocolul 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, privind dreptul de proprietate, in conditiile in care s-ar impune restrictii ale dreptului cesionarului care detine un „bun” care nu sunt prevazute de lege si nu sunt necesare intr-o societate democratica pentru apararea drepturilor altor persoane. Orice privare sau limitare a proprietatii trebuie sa fie prevazuta de lege, sa fie impusa de o cauza de utilitate publica si sa fie conforme principiilor generale ale dreptului international.

Un alt aspect important in opinia mea consta si in faptul ca potrivit art. 645 din Codul de procedura civila aprobat prin Legea nr.134/2010, aplicabil spetei, sunt parti in procedura de executare silita creditorul si debitorul. Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricand in cursul executarii silite, potrivit legii. In acest caz, actele de executare indeplinite pana la data transmiterii calitatii procesuale produc efecte, in conditiile legii, fata de succesorii in drepturi ai creditorului sau ai debitorului, dupa caz.?

Daca nu s-ar putea bucura cesionarul de titlul executoriu pus in executare, nu ar fi posibila cesiunea calitatii de creditor in cursul executarii silite si debitorul ar putea invoca lipsa calitatii de creditor a cesionarului. Or, este clara optiunea legiuitorului ca nu se stabileste natura titlului executoriu dupa calitatea originara a partilor, ci vointa sa a constat in a oferi creantelor izvorate din contractele de credit executorialitate, modificarea partilor originare ale actului juridic neafectand substanta titlului executoriu.

Daca legiuitorul ar fi inteles sa confere caracter executoriu contractului de credit strict creditorului bancar atunci dispozitiile art. 645 C.pr.civ nu ar fi fost legiferate, intrucat, intr-o asemenea ipoteza, creditorul cesionar ar fi trebuit sa isi procure un titlu executoriu propriu, care sa il priveasca strict pe acesta, in calitate de creditor. Or, un asemenea demers juridic apare ca lipsit de interes, cat timp dispozitiile art. 645 C.pr.civ ii confera cesionarului nu doar un bun, ci si un instrument procesual, un titlu executoriu, atunci cand cesiunea de creanta a intervenit ulterior demararii procedurii de executare silita.

Chiar daca in speta, cesiunea de creanta a intervenit anterior demararii executarii silite ( cererea de executare silita fiind depusa la data de 24.04.2015), pentru identitate de ratiune sunt aplicabile statuarile art. 645 C.pr.civ, in sensul ca atributul executorialitatii apartine creantei, iar nu creditorului, iar acest caracter se transmite fara a fi afectat, indiferent de numarul de transmisiuni si indiferent de momentul transmiterii- anterior sau ulterior demararii procedurii executarii silite.

Totodata, din cuprinsul art. 645 C.pr.civ nu se poate retine ca o astfel de posibilitate a cesiunii calitatii de creditor ar fi realizabila numai in cursul procedurii de executare silita, intrucat nu este vorba de o astfel de restrangere. Este firesc ca legiuitorul sa se raporteze strict la etapa procesuala a executarii silite, art. 645 C.pr.civ fiind cuprins in capitolul „participantilor la executarea silita”, dar din continutul normei legale se constata regula deja mentionata care dezleaga, in opinia mea, problema de drept  dedusa judecatii, si anume: caracterul de titlu executoriu al unei creante nu este afectat de transmiterea calitatii de creditor sau de debitor.

Astfel, in calitate de cesionar, creditoarea S________ S.a.R.L. avea dreptul sa porneasca executarea silita impotriva debitorului, intrucat detinea o creanta care izvora dintr-un titlu executoriu. Totodata, cesiunea era opozabila debitorului fiindu-i notificata si fiindu-i adusa personal la cunostinta, astfel ca acesta nu ar putea invoca inopozabilitatea cesiunii. Ca atare, executarea silita indeplinea toate conditiile prevazute de lege.             

Intrucat niciunul dintre motivele contestatiei formulate de debitor nu era intemeiat, in baza art. 480 alin.2 C.pr.civ se impunea admiterea apelului formulat de apelanta creditoare S________ S.a.R.L. in contradictoriu cu intimatul debitor L______ S______ J____ si pe cale de consecinta, schimbarii in integralitate a sentintei civile nr. 1703 din 28 iulie 2015, pronuntata de Judecatoria T____ in dosarul nr. XXXXXXXX/2014, in sensul respingerii contestatie la executare formulata de contestator in contradictoriu cu intimata si a solicitarii de anulare a actelor de executare silita efectuate de B__ M_________ M____ in dosarul executional nr. 161/2015.

 

JUDECATOR,

S_______ F______ C_____