Tag: Legea nr. 193/2000 Archives - avocat Alin Paidiu

31 March 2018

Necompetenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunal, ca instanta de apel, in cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv

by alin — Categories: clauze abuzive, comercial, procedura civila, recurs — Tags: , , , , , , , , , , , , , Comments Off on Necompetenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunal, ca instanta de apel, in cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv

Necompetenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunal, ca instanta de apel, in cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv

 

Recunoasterea, ca efect al pronuntarii deciziei nr. 369/2017 de catre Curtea Constitutionala, a caii de atac a recursului impotriva hotararilor pronuntate in apel de tribunal, in cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, dar si lipsa unei modificari legislative ulterioare Codului de procedura civila, care sa fi stabilit instanta careia urma sa ii revina competenta de a solutiona asemenea recursuri, sunt imprejurari care au determinat existenta unui veritabil vid legislativ sub acest aspect.

Cum, de lege lata, nicio norma nu justifica nici competenta Inaltei Curti, nici cea a curtilor de apel in solutionarea acestor recursuri, devin incidente prevederile continute de art. 5 C.proc.civ., iar instanta competenta se impune a fi determinata prin prisma interpretarii istorice si logice a textelor legale si a principiilor dreptului procesual civil si organizarii judiciare.

Asadar, competenta materiala trebuie stabilita prin aplicarea principiului organizarii judecatoresti in sistem ierarhic de tip piramidal, pentru a se implini dezideratul realizarii de catre instante a controlului judiciar din treapta in treapta, dispozitiile legale relevand ca un atare sistem, in materie procesual civila, ramane expresia unei viziuni constante. (more…)


17 June 2016

Contract de credit. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Conditii de admisibilitate din perspectiva notiunii de „consumator”

by alin — Categories: clauze abuzive, contracte — Tags: , , , , , , , Comments Off on Contract de credit. Actiune in constatarea nulitatii absolute a unor clauze contractuale. Conditii de admisibilitate din perspectiva notiunii de „consumator”

Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale sau liberale.

O persoana fizica ce a incheiat cu o banca mai multe contracte de credit in scopul refinantarii altor credite dobandite de la o alta banca ?i al obtinerii de imprumuturi in vederea dobandirii de imobile pe care, apoi, le-a inchiriat nu intra in categoria consumatorilor protejati de Directiva nr. 93/13/CEE ?i de Legea nr. 193/2000.

(more…)


21 November 2015

Limitele apelului

by alin — Categories: clauze abuzive, practica judiciara — Tags: , , , , Comments Off on Limitele apelului

In conformitate cu dispozitiile imperative ale art. 292 alin. (2) C. proc. civ., „in cazul in care apelul nu se motiveaza ori motivarea apelului nu cuprinde motive noi, instanta de apel se va pronunta, in fond, numai pe baza celor invocate la prima instanta”. Fata de aceste prevederi, daca motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul nu au fost invocate prin cererea de apel sau pana cel tarziu la prima zi de infatisare, astfel cum prevede art. 284 alin. 1 si 2 C. proc. civ., apelantul este decazut din acest drept, dar apelul nu va fi respins ca nemotivat sau rejudecarea cauzei dupa admiterea apelului nu va fi partiala (doar cu privire la capetele de cerere pentru care s-au invocat expres motive de apel), deoarece art. 292 C. proc. civ. permite partilor sa se foloseasca in fata instantei de apel de motivele invocate la prima instanta. Inalta Curte a mai precizat ca, in materia apelului, sanctiunea decaderii are eficienta deoarece daca apelantul nu a aratat in cererea de apel sau la prima zi de infatisare motivele de apel, nu va mai putea propune si sustine motive noi, care nu au fost avute in vedere la prima instanta. (Decizia nr. 721 din 4 martie 2015 pronuntata in recurs de Sectia a II-a civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie avand ca obiect constatare clauze abuzive)

(more…)


17 February 2015

Contract de credit. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei privind dobanda variabila. Conditii si efecte

by alin — Categories: clauze abuzive — Tags: , , , , , Comments Off on Contract de credit. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei privind dobanda variabila. Conditii si efecte

Clauzele unui contract bancar care se refera la pretul contractului trebuie redactate intr-un mod clar si inteligibil, astfel incat, consumatorul sa poata prevedea consecintele economice ale contractului semnat.

Este abuziva o astfel de clauza in cazul in care din felul in care este redactata nu se poate deduce, in mod clar si inteligibil, care va fi evolutia in timp a partii variabile a dobanzii pe care consumatorii trebuie sa o plateasca bancii, modul de redactare dand posibilitatea acesteia sa aprecieze, in mod unilateral, criteriile in functie de care va stabili aceasta componenta a dobanzii, creandu-se, astfel, un vadit dezechilibru intre drepturile si obligatiile partilor, in defavoarea consumatorilor. (more…)


30 June 2014

Contract de credit. Constatarea caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc. Consecinte

by alin — Categories: clauze abuzive, comercial, contracte, practica judiciara — Tags: , , , , , , , , Comments Off on Contract de credit. Constatarea caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc. Consecinte

Contractul de imprumut, ca varietate a contractului de credit, este prin natura lui un contract cu executare uno ictu, iar faptul ca banca isi asuma o obligatie care se executa dintr-o data, iar cealalta parte isi asuma o obligatie de restituire succesiva nu face ca natura acestuia sa fie succesiva, stiut fiind ca acesta nu poate sa aiba natura dubla, cu executare dintr-o data pentru o parte si cu executare succesiva pentru cealalta parte, restituirea creditului cu dobanda in rate lunare nefiind decat o modalitate de executare a obligatiei, obligatia de restituire fiind unica, ratele succesive alcatuind prin natura lor un tot unitar.
(more…)