Tag: competenta materiala Archives - avocat Alin Paidiu

31 March 2018

Necompetenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunal, ca instanta de apel, in cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv

by alin — Categories: clauze abuzive, comercial, procedura civila, recurs — Tags: , , , , , , , , , , , , , Comments Off on Necompetenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunal, ca instanta de apel, in cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv

Necompetenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunal, ca instanta de apel, in cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv

 

Recunoasterea, ca efect al pronuntarii deciziei nr. 369/2017 de catre Curtea Constitutionala, a caii de atac a recursului impotriva hotararilor pronuntate in apel de tribunal, in cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei inclusiv, dar si lipsa unei modificari legislative ulterioare Codului de procedura civila, care sa fi stabilit instanta careia urma sa ii revina competenta de a solutiona asemenea recursuri, sunt imprejurari care au determinat existenta unui veritabil vid legislativ sub acest aspect.

Cum, de lege lata, nicio norma nu justifica nici competenta Inaltei Curti, nici cea a curtilor de apel in solutionarea acestor recursuri, devin incidente prevederile continute de art. 5 C.proc.civ., iar instanta competenta se impune a fi determinata prin prisma interpretarii istorice si logice a textelor legale si a principiilor dreptului procesual civil si organizarii judiciare.

Asadar, competenta materiala trebuie stabilita prin aplicarea principiului organizarii judecatoresti in sistem ierarhic de tip piramidal, pentru a se implini dezideratul realizarii de catre instante a controlului judiciar din treapta in treapta, dispozitiile legale relevand ca un atare sistem, in materie procesual civila, ramane expresia unei viziuni constante. (more…)


2 January 2018

Competenta materiala in cazul unei actiuni in pretentii vs. institutie publica

Actiunile patrimoniale, avand ca obiect obligarea unei institutii publice la plata unei sume de bani sunt de competenta instantei de drept comun, atunci cand nu se solicita si anularea unui act nelegal, nu se cere cenzurarea refuzului de a emite un act administrativ, ori nu au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea unui contract administrativ. Raportul juridic care a condus la sesizarea instantei nu este unul de drept public, ci unul de drept comun, actiunea reclamantului avand ca obiect plata unor sume, astfel incat solutionarea unei astfel de cereri intra in competenta jurisdictiei de drept comun si nu a celei de contencios administrativ. (more…)


24 February 2016

Personalitatea juridica vs. capacitatea de drept administrativ

by alin — Categories: contencios administrativ — Tags: , , , , , Comments Off on Personalitatea juridica vs. capacitatea de drept administrativ

In materia contenciosului administrativ nu prezinta relevanta personalitatea juridica a autoritatii publice, ci capacitatea ei de drept administrativ, respectiv aptitudinea de a emite acte administrative in exercitarea unor prerogative de putere publica ori a unui serviciu public, ce determina si eventuala calitate procesuala pasiva intr-un litigiu de contencios administrativ. Inalta Curte a re?inut ca, fiind vorba de un litigiu avand ca obiect anularea unui act administrativ emis de o autoritate regionala, competenta materiala a instantei de contencios administrativ se stabileste in functie de criteriul rangului organului emitent, neavand relevanta daca acesta are sau nu personalitate juridica, si, astfel, competen?a revine sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. (more…)


29 October 2013

Pretentii. Litigiu ce vizeaza o operatiune care se refera la raporturi nascute in regim de putere publica

by alin — Categories: civil, comercial, contencios administrativ, practica judiciara, procedura civila — Tags: , , , , , , , , Comments Off on Pretentii. Litigiu ce vizeaza o operatiune care se refera la raporturi nascute in regim de putere publica

Sectia  a II-a civila, Decizia nr. 347 din 31 ianuarie 2013

In cazul unui litigiu ce vizeaza o operatiune care se refera la raporturi nascute in regim de putere publica, in care dreptul de creanta dedus judecatii nu izvoraste dintr-un contract, ci din lege, competenta de solutionare a litigiului va apartine instantei de contencios administrativ.

(more…)