Personalitatea juridica vs. capacitatea de drept administrativ

In materia contenciosului administrativ nu prezinta relevanta personalitatea juridica a autoritatii publice, ci capacitatea ei de drept administrativ, respectiv aptitudinea de a emite acte administrative in exercitarea unor prerogative de putere publica ori a unui serviciu public, ce determina si eventuala calitate procesuala pasiva intr-un litigiu de contencios administrativ. Inalta Curte a retinut ca, fiind vorba de un litigiu avand ca obiect anularea unui act administrativ emis de o autoritate regionala, competenta materiala a instantei de contencios administrativ se stabileste in functie de criteriul rangului organului emitent, neavand relevanta daca acesta are sau nu personalitate juridica, si, astfel, competenta revine sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. 

R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Decizia nr. 1236/2015 Dosar nr. 5269/62/2014

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 18 martie 2015.

Asupra conflictului negativ de competenta de fata;

Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

  1. Obiectul actiunii si hotararea primei instante sesizate

Prin actiunea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Brasov, sectia contencios administrativ si fiscal, la data de 24 aprilie 2014, reclamanta SC M.S. SRL a solicitat, in contradictoriu cu parata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit – Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Brasov, anularea notificarii din 13 martie 2014 prin care s-a declarat neselectat pentru finantare proiectul cererii de finantare cu titlul „Infiintare centru prelucrare piatra la SC M.S. SRL inregistrat si anularea deciziei nr. 532 din 25 februarie 2014 prin care a fost respinsa contestatia sa impotriva raportului de evaluare pentru sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 01 decembrie – 28 septembrie 2012 pentru Masura M312 cu consecinta constatarii indeplinirii conditiilor de fond si de forma in vederea implementarii proiectului.

Curtea de Apel Brasov, prin sentinta civila nr. 140 din 2 octombrie 2014, a admis exceptia necompetentei materiale, invocata din oficiu, si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Brasov, sectia contencios administrativ si fiscal, retinand ca cererea reclamantei vizeaza anularea notificarii din 13 martie 2014 prin care cererea sa de finantare a fost declarata neeligibila, notificare emisa de Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Centru Alba, autoritate publica regionala.

  1. Hotararea celei de-a doua instante

Tribunalul Brasov, sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, prin sentinta civila nr. 2627 din 18 noiembrie 2014, a admis exceptia necompetentei materiale a instantei, si, in temeiul art. 10 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 554/2004, apreciind ca reclamanta solicita anularea deciziei nr. 16713 din 13 martie 2014 si a deciziei nr. 532 din 25 februarie 2014 acte emise de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, autoritate publica centrala, a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Curtii de Apel Brasov, sectia contencios administrativ si fiscal.

Astfel, constatand ivit conflict negativ de competenta, in baza art. 135 alin. (1) raportat la art. 133 pct. 2 C. proc. civ., Tribunalul Brasov a dispus sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sectia contencios administrativ si fiscal, cu solutionarea acestuia.

  1. Considerentele Inaltei Curti asupra regulatorului de competenta

Inalta Curte constata ca obiectul litigiului dedus judecatii il constituie anularea actului administrativ prin care s-a declarat neselectat pentru finantare proiectul cererii de finantare cu titlul „Infiintare centru prelucrare piatra la SC M.S. SRL inregistrat, respectiv, notificarea din 13 martie 2014 emisa de Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Centru Alba, si a deciziei nr. 532 din 25 februarie 2014 emise de Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 8 Bucuresti-Ilfov.

Competenta materiala a instantei de contencios administrativ este determinata de apartenenta organului emitent al actului la categoria autoritatilor publice centrale sau locale, neavand relevanta daca acestea au sau nu au personalitate juridica.

Retinand, pe de o parte, ca autoritatea emitenta a actului presupus vatamator contestat de reclamanta este un centru regional, structura aflata in cadrul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (fosta Agentie de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit) si, pe de alta parte, ca in materia contenciosului administrativ nu prezinta relevanta personalitatea juridica a autoritatii publice, ci capacitatea ei de drept administrativ, respectiv aptitudinea de a emite acte administrative in exercitarea unor prerogative de putere publica ori a unui serviciu public, Inalta Curte constata ca nu curtii de apel, ci tribunalului, prin sectia specializata, ii revenea competenta de solutionare a cauzei.

Astfel, este suficienta capacitatea administrativa a autoritatii, respectiv posibilitatea emiterii de acte administrative, ce determina si eventuala calitate procesuala pasiva intr-un litigiu de contencios administrativ si, in final, determinarea instantei competente in raport de rangul autoritatii publice parate.

In cauza, fiind vorba de un litigiu avand ca obiect anularea unui act administrativ emis de o autoritate regionala, competenta materiala a instantei de contencios administrativ se stabileste in functie de criteriul rangului organului emitent si, astfel, aceasta revine sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului.

  1. Temeiul legal al solutiei adoptate asupra conflictului de competenta

Pentru considerentele expuse si in conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Inalta Curte va stabili competenta de solutionare a cauzei, in prima instanta, in favoarea Tribunalului Brasov, sectia contencios administrativ si fiscal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileste in favoarea Tribunalului Brasov, sectia contencios administrativ si fiscal, competenta de solutionare a cauzei avand ca obiect actiunea formulata de reclamanta SC M.S. SRL in contradictoriu cu parata A.P.D.R.P.-Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Brasov.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 18 martie 2015.