Tag: actiune in rezolutiune Archives - avocat Alin Paidiu

29 December 2019

Comercial bancar. Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditii si efecte

by alin — Categories: bancar, comercial, contracte, obligatii — Tags: , , Comments Off on Comercial bancar. Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditii si efecte

Comercial bancar. Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditii si efecte

  1. civ., art. 2193
  2. Potrivit art. 2193 C. civ., facilitatea de credit este contractul prin care o institutie de credit, o institutie financiara nebancara sau orice alta entitate autorizata prin lege speciala, denumita finantator, se obliga sa tina la dispozitia clientului o suma de bani pentru o perioada de timp determinata sau nedeterminata.

Tinerea la dispozitie a sumei de bani nu presupune vreun transfer in contul clientului ori individualizarea sumei respective, banca obligandu-se doar sa aiba disponibila suma de bani, in cazul in care clientul se va hotari sa o utilizeze prin efectuarea tragerilor specifice acestei activitati de creditare.

Astfel, contractul de facilitate de credit este un contract constitutiv de drepturi, generand drepturi de creanta, nu drepturi reale, pentru ca prin incheierea unui contract de facilitate de credit nu se transmite dreptul de proprietate asupra sumei de bani, aceasta fiind doar pusa la dispozitia clientului de catre finantator, ramanand insa in proprietatea finantatorului. (more…)


24 April 2016

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neanalizarea de catre instanta a obligatiilor reciproce asumate de parti. Incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865 Necercetarea corespunzatoare a fondului de catre instanta de apel

by alin — Categories: contracte, insolventa, vanzare cumparare — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neanalizarea de catre instanta a obligatiilor reciproce asumate de parti. Incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865 Necercetarea corespunzatoare a fondului de catre instanta de apel

Rezolutiunea unei conventii sinalagmatice se intemeiaza atat pe principiul fortei obligatorii a contractului, cat si pe ideea de cauza si simultaneitate a executarii obligatiilor nascute din conventie. Inalta Curte a retinut ca instanta de apel a enumerat doar formal conditiile cerute de lege pentru a opera rezolutiunea, fara o analiza concreta si efectiva a obligatiilor reciproce asumate de parti si a gravitatii neexecutarii lor, ceea ce nu poate fundamenta solutia pronuntata de instanta, de confirmare a sentintei fondului in sensul respingerii actiunii in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare formulata de promitentul-cumparator. Prin urmare, in aceasta situatie, devin incidente dispozitiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ. (art. 488 alin. 1 pct. 6 NCPC), motivarea instantei de apel echivaland unei necercetari corespunzatoare a fondului, ceea ce conduce la casarea hotararii atacate ?i trimiterea cauzei spre rejudecare. (more…)


5 April 2015

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neanalizarea de catre instanta a obligatiilor reciproce asumate de parti. Incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865

by alin — Categories: contracte — Tags: , , Comments Off on Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neanalizarea de catre instanta a obligatiilor reciproce asumate de parti. Incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865

Rezolutiunea unei conventii sinalagmatice se intemeiaza atat pe principiul fortei obligatorii a contractului, cat si pe ideea de cauza si simultaneitate a executarii obligatiilor nascute din conventie.

Enumerarea formala de catre instanta de apel a conditiilor cerute de lege pentru a opera rezolutiunea, fara o analiza concreta si efectiva a obligatiilor reciproce asumate de parti si a gravitatii neexecutarii lor, nu poate fundamenta solutia pronuntata de instanta, de confirmare a sentintei fondului in sensul respingerii actiunii in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare formulata de promitentul-cumparator -, astfel incat, in aceasta situatie, devin incidente dispozitiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ., motivarea instantei de apel echivaland unei necercetari corespunzatoare a fondului.

  (more…)