Comercial bancar. Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditii si efecte

Comercial bancar. Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditii si efecte civ., art. 2193 Potrivit art. 2193 C. civ., facilitatea de credit este contractul prin care o institutie de credit, o institutie financiara nebancara sau orice alta entitate autorizata prin lege speciala, denumita finantator, se obliga sa …
Continuă lectura Comercial bancar. Facilitate de credit. Neindeplinirea de catre client a obligatiilor asumate. Actiune in rezolutiunea contractului. Conditii si efecte

Actiune in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare. Neanalizarea de catre instanta a obligatiilor reciproce asumate de parti. Incidenta dispozitiilor art. 304 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865 Necercetarea corespunzatoare a fondului de catre instanta de apel

Rezolutiunea unei conventii sinalagmatice se intemeiaza atat pe principiul fortei obligatorii a contractului, cat si pe ideea de cauza si simultaneitate a executarii obligatiilor nascute din conventie. Inalta Curte a retinut ca instanta de apel a enumerat doar formal conditiile cerute de lege pentru a opera rezolutiunea, fara o analiza concreta si efectiva a obligatiilor reciproce asumate de parti si a gravitatii neexecutarii lor, ceea ce nu poate fundamenta solutia pronuntata de instanta, de confirmare a sentintei fondului in sensul respingerii actiunii in rezolutiunea unui antecontract de vanzare-cumparare formulata de promitentul-cumparator. Prin urmare, in aceasta situatie, devin incidente dispozitiile art. 304 pct. 7 C. proc. civ. (art. 488 alin. 1 pct. 6 NCPC), motivarea instantei de apel echivaland unei necercetari corespunzatoare a fondului, ceea ce conduce la casarea hotararii atacate ?i trimiterea cauzei spre rejudecare.