Tag: procedura insolventei Archives - avocat Alin Paidiu

24 August 2019

Insolventa. Regimul juridic al impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate in procedura insolventei

by alin — Categories: insolventa — Tags: , , , , , Comments Off on Insolventa. Regimul juridic al impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate in procedura insolventei

Insolventa. Regimul juridic al impozitelor locale datorate pentru bunuri valorificate in procedura insolventei

Sumele reprezentand impozite locale datorate pentru bunuri valorificate in procedura, grevate de o cauza de preferinta in favoarea unui creditor (sau “de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie de orice fel”, in terminologia Legii nr. 85/2006), devenite scadente dupa data intrarii in faliment a debitorului, nu beneficiaza de ordinea de prioritate la plata instituita prinart. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (more…)


19 May 2018

O creanta fiscala nu poate fi valorificata in procedura insolventei reglementata de Legea nr. 85/2006, ca urmare a depunerii tardive a acesteia, aceeasi creanta nu mai poate fi valorificata de organul fiscal in procedura solutionarii cererii de rambursare a T.V.A.

by alin — Categories: decizii de intepretare, insolventa, practica judiciara — Tags: , , , , , , , Comments Off on O creanta fiscala nu poate fi valorificata in procedura insolventei reglementata de Legea nr. 85/2006, ca urmare a depunerii tardive a acesteia, aceeasi creanta nu mai poate fi valorificata de organul fiscal in procedura solutionarii cererii de rambursare a T.V.A.

ROMANIA

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Decizia nr.28  in dosarul nr.37/1/2018 

Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Cluj – Sectia a III-a contencios administrativ si fiscal in dosarul nr. 1620/84/2015, si, in consecinta, stabileste ca:

Prevederile art. 1473 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se interpreteaza in sensul ca daca s-a constatat, prin hotarare definitiva, ca o creanta fiscala nu poate fi valorificata in procedura insolventei reglementata de Legea nr. 85/2006, ca urmare a depunerii tardive a acesteia, aceeasi creanta nu mai poate fi valorificata de organul fiscal in procedura solutionarii cererii de rambursare a T.V.A., formulata de debitoarea aflata in procedura insolventei.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila.

Pronuntata in ?edinta publica, astazi, 16 aprilie 2018.     

Dupa redactarea considerentelor si semnarea deciziilor, acestea se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


17 August 2016

Procedura insolventei. Calitate de creditor – calitate procesuala activa, interes.

by alin — Categories: insolventa — Tags: , , , , , , , Comments Off on Procedura insolventei. Calitate de creditor – calitate procesuala activa, interes.

In motivarea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a recurentei, intimatele au invocat pierderea de catre aceasta a calitatii de creditor in procedura, dupa momentul formularii cererii de recurs.

Este de necontestat ca s-a pronuntat o sentinta de judecatorul sindic, prin care, urmare a admiterii contestatiei la tabel formulata de intimata in cauza B I SRL, recurenta R SARL a fost exclusa din tabelul creditorilor.

Prin urmare, ceea ce invoca intimatele privesc pierderea calitatii de creditor de catre recurenta, dar acest lucru nu implica, in mod automat, si pierderea calitatii procesuale active in prezentul recurs.

Calitatea de parte in proces este cea care acorda recurentei dreptul de a ataca hotararea judecatoreasca pronuntata in contradictoriu cu aceasta.Pe cale de consecinta, in aprecierea Curtii, exceptia nu este intemeiata, urmand a fi respinsa.

Acelasi temei a fost invocat de intimate si in sustinerea exceptiei lipsei de interes.

Intr-adevar, pierderea definitiva a calitatii de creditor implica si absenta oricarui interes legitim in contestarea aspectelor ce tin de cursul procedurii de insolventa.

In cauza insa, recurenta a formulat recurs impotriva hotararii prin care judecatorul sindic a dispus excluderea sa din tabelul creditorilor, astfel ca nu se poate retine ca ar fi pierdut, in mod definitiv, calitatea de creditor indreptatit sa participe in procedura.

Prin urmare, interesul sau in procedura, respectiv in prezenta cauza, subzista, astfel ca si aceasta exceptie urmeaza a fi respinsa.

(more…)


2 February 2016

Procedura insolventei. Incalcarea dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 85/2006. Actiune in raspundere civila delictuala formulata de banca. Conditii si efecte

by alin — Categories: comercial, insolventa, societati comerciale — Tags: , , , , Comments Off on Procedura insolventei. Incalcarea dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 85/2006. Actiune in raspundere civila delictuala formulata de banca. Conditii si efecte

Din economia dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 85/2006 rezulta ca prin sentinta sau, dupa caz, incheierea avand drept efect ridicarea dreptului de administrare, judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor bancilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului, incalcarea dispozitiilor judecatorului-sindic, mentionate la alin. (1), atragand raspunderea bancilor pentru prejudiciul creat, precum si o amenda judiciara de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

In cazul in care bancii reclamante i s-au adus la cunostinta masurile dispuse prin hotararea de deschidere a procedurii insolventei impotriva societatii debitoare, anterior ordinelor de plata prin care administratorul special a ordonat plati din conturile societatii, cu depasirea de catre acesta a limitelor prevazute de art. 18 din Legea nr. 85/2006, banca nu se poate absolvi de culpa incalcarii legii prin invocarea faptei tertului.

Astfel, caracterul ilicit al faptei administratorului special este inlaturat, intrucat „victima” prejudiciului ?i-a asumat riscul unei activitati savar?ite de altcineva ?i care ar putea-o prejudicia, acest „consimtamant” al bancii fiind anterior savar?irii faptei astfel ca, in masura in care „victima prejudiciului” a fost de acord, inainte de producerea faptei, ca autorul acestei fapte sa actioneze intr-un anumit mod, de?i exista posibilitatea cauzarii unei pagube, caracterul ilicit al faptei este inlaturat ?i, odata cu el, este inlaturata ?i raspunderea. (more…)


18 January 2015

Societate aflata in procedura insolventei. Necitarea administratorului/lichidatorului judiciar. Consecinte

by alin — Categories: insolventa — Tags: , , , Comments Off on Societate aflata in procedura insolventei. Necitarea administratorului/lichidatorului judiciar. Consecinte

Intrucat dupa intrarea in procedura insolventei societatile comerciale nu mai pot sta in judecata decat prin administratorul/ lichidatorul judiciar, conform Legii nr. 85/2006, act normativ special, derogatoriu de la dreptul comun, citarea in cauza a acestuia nu este doar o chestiune de reprezentare, ci de indeplinire a procedurii de citare cu partea aflata intr-o atare procedura speciala.

In lipsa citarii  in cauza a administratorului/lichidatorului judiciar este incalcata exigenta fundamentala a contradictorialitatii procesului civil, exigenta ce impune instantei, cu titlu imperativ, interdictia de a dispune vreo masura inainte ca aceasta sa fie pusa in discutia partilor legal citate ?i, prin urmare, ?i dreptul la aparare ?i la un proces efectiv.

  (more…)