Tag: Legea nr. 85/2014 Archives - avocat Alin Paidiu

12 April 2019

Insolventa. Planul de reorganizare a debitorului nu poate sa prevada esalonarea la plata a creantelor curente (inclusiv a celor bugetare)

by alin — Categories: comercial, creante bugetare, insolventa — Tags: , , , , , Comments Off on Insolventa. Planul de reorganizare a debitorului nu poate sa prevada esalonarea la plata a creantelor curente (inclusiv a celor bugetare)

In interpretarea dispozitiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare a debitorului nu poate sa prevada esalonarea la plata a creantelor curente (inclusiv a celor bugetare). (more…)


18 June 2017

25 November 2016

Administratorul/lichidatorul judiciar nu are atributia de a verifica pe fond creantele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate in termenul legal in fata instantei specializate

by alin — Categories: comercial, fiscal, insolventa — Tags: , , , , , , , , , , Comments Off on Administratorul/lichidatorul judiciar nu are atributia de a verifica pe fond creantele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate in termenul legal in fata instantei specializate

Controlul de legalitate/de temeinicie a titlurilor executorii din care izvorasc creante bugetare, pentru care se solicita inscrierea in tabelul de creanta, in ipoteza in care aceste titluri au fost contestate in fata instantei judecatoresti in termenele speciale prevazute de legea speciala, revine exclusiv instantei specializate de control administrativ si fiscal, o atare verificare pe fond neputand fi facuta de practicianul in insolventa. In schimb, administratorul/lichidatorul judiciar este obligat, conform atributiilor sale legale, sa verifice sub aspect formal creanta bugetara ce se solicita a se inscrie in tabelul de creante.

(more…)


24 June 2016

In cazul in care societatea intrata in insolventa nu detine bunuri sau acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative legate de efectuarea procedurii si niciun creditor nu se ofera sa avanseze corespunzatoarele sume, judecatorul-sindic va audia de urgenta creditorii, si, daca acestia refuza sa acopere cheltuielile, procedura se va inchide, debitorul fiind radiat din registrul de inmatriculari. In speta, niciunul dintre creditori nu a fost prezent la sedinta, nici nu a oferit sumele corespunzatoare, prin urmare, procedura poate fi inchisa oricand.

by alin — Categories: insolventa — Tags: , , , , , Comments Off on In cazul in care societatea intrata in insolventa nu detine bunuri sau acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative legate de efectuarea procedurii si niciun creditor nu se ofera sa avanseze corespunzatoarele sume, judecatorul-sindic va audia de urgenta creditorii, si, daca acestia refuza sa acopere cheltuielile, procedura se va inchide, debitorul fiind radiat din registrul de inmatriculari. In speta, niciunul dintre creditori nu a fost prezent la sedinta, nici nu a oferit sumele corespunzatoare, prin urmare, procedura poate fi inchisa oricand.

R O M A N I A

CURTEA DE APEL TIMISOARA

SECTIA A II-A CIVILA

Operator date 2928

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

DECIZIA CIVILA NR. 652/A

Sedinta publica din data de 07 septembrie 2015

Presedinte: A___ C_______ B___

Judecator: R_____ L_______ Iotcovici

Grefier: F______ L____ N__

S-a luat in examinare apelul declarat de creditoarea DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE Timisoara prin ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE A___ impotriva sentintei civile nr. 449/05.05.2015, pronuntata de Tribunalul A___ in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu debitoarea intimata _______________ prin lichidator judiciar Cabinet I_________ de Insolventa B______ C_____ C____, avand ca obiect inchiderea procedurii insolventei. (more…)