Contencios. Fiscal. Spalare de bani. Suspendarea solutionarii contestatiei formulate impotriva Deciziei de impunere, a Raportului de inspectie fiscala si a Procesului-verbal de control ca urmare a sesizarii organelor de urmarire penala.

Contencios. Fiscal. Spalare de bani. Suspendarea solutionarii contestatiei formulate impotriva Deciziei de impunere, a Raportului de inspectie fiscala si a Procesului-verbal de control ca urmare a sesizarii organelor de urmarire penala.

Efectul renuntarii la judecata privind anularea deciziei de solutionare a contestatiei deciziei de impunere

Titlul IX C. proc. fiscala (art. 205-218) reglementeaza o procedura administrativa obligatorie de contestare a actelor administrative-fiscale tipice sau asimilate, procedura administrativa care se finalizeaza prin decizia emisa in temeiul art. 216-217, ce poate fi atacata in contencios administrativ (potrivit art. 218 alin. 2 C. proc. fiscala). Aceasta procedura nu se circumscrie dispozitiilor art. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Renuntarea la judecata capatului de cerere avand ca obiect anularea deciziei de solutionare a contestatiei conduce, la solutia de respingere a actiunii precizate, ca fiind inadmisibila.