Tag: imobile Archives - avocat Alin Paidiu

18 February 2018

Nelamurirea cadrului procesual dedus judecatii, in ceea ce priveste obiectul cererii de chemare in judecata, constituie o incalcare esentiala a legii si duce la casarea hotararii

In situatia formularii de catre apelantul-reclamant a unei cereri noi in apel, judecatorul cauzei trebuie sa se preocupe de lamurirea cadrului procesual in ceea ce priveste obiectul cererii de chemare in judecata, in caz contrar aceasta omisiune a instantei reprezinta o incalcare esentiala a legii si are ca efect casarea hotararii. Cererea este noua in apel cand difera prin obiect sau cauza de cererea initiala sau cand nu este prezentata in aceeasi calitate sau cand atribuie intimatului o alta calitate decat aceea pe care o avea la prima instanta. (more…)


1 January 2017

Imobile. Finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor

by alin — Categories: comercial, dezlegarea unor chestiuni de drept — Tags: , , , , , , , , Comments Off on Imobile. Finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor

Imobile. Finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa se tina seama de termenele prevazute de acest articol, nu si de cele reglementate de art. 32 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. (more…)


8 July 2011

CARTEA III: Despre bunuri

by alin — Categories: civil — Tags: , , Comments Off on CARTEA III: Despre bunuri

CARTEA III: Despre bunuri*)

 

*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a III-a sunt cuprinse in art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.

TITLUL I: Bunurile si drepturile reale in general

CAPITOLUL I: Despre bunuri in general

SECTIUNEA 1: Despre distinctia bunurilor

Art. 535: Notiune

Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial.

Art. 536: Bunurile mobile si imobile

Bunurile sunt mobile sau imobile.

Art. 537: Bunurile imobile (more…)