Tag: vanzare Archives - avocat Alin Paidiu

26 May 2019

Executarea ipotecii mobiliare. Competenta teritoriala a cererii de incuviintare a executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat

by alin — Categories: executare silita, ipoteca, obligatii, proprietate — Tags: , , , , , , Comments Off on Executarea ipotecii mobiliare. Competenta teritoriala a cererii de incuviintare a executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat

Executarea ipotecii mobiliare. Competenta teritoriala a cererii de incuviintare a executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat 

In cazul cererii de incuviintare a executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat, bun mobil (autovehiculul), competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie i?i are domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorul (potrivit art. 2445 C. civ., a?a cum a fost modificat de art. 181 indice 1 introdus prin OUG nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil). Se instituie astfel o derogare de la regula generala privind instanta de judecata competenta sa solutioneze cererea de incuviintare a executarii silite, prevazuta de art. 651 C. proc. civ., care se refera la instanta de la domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului. (more…)


4 January 2016

Anularea contractului de vanzare cumparare

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, vanzare cumparare — Tags: , , , , Comments Off on Anularea contractului de vanzare cumparare

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX (Numar intern 46/2015)

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A V-A CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 914/2015

Sedinta publica de la 02 Iunie 2015

Completul compus din:

PRESEDINTE P___ P______

Judecator E____-S_____ R____

Grefier E______-R_____ L____

**********

Pe rol fiind pronuntarea asupra apelului formulat de reclamanta S__ G____ MANAGEMENT SRL – J40/xxxxx/2003, CUI xxxxxxxx impotriva Sentintei civile nr.631/27.10.2014, pronuntata de Sectia Civila a Tribunalului Teleorman in dosarul nr.XXXXXXXXXXXX avand ca obiect nulitate act juridic , in contradictoriu cu intimata parata _________________ – JXXXXXXXXXXX, CUI xxxxxxxx.

Dezbaterile in apel au avut loc in cadrul sedintei publice din data de 26.05.2015, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera in baza art. 260 Cod de procedura civila si pentru a da partilor posibilitatea sa depuna concluzii sau note scrise, a amanat pronuntarea in cauza pentru data de astazi, 02.06.2015, cand a decis urmatoarele: (more…)