Tag: Dona?ie Archives - avocat Alin Paidiu

7 April 2019

Revocarea donatiei pentru neindeplinirea obligatiei asumate

by alin — Categories: civil, contracte, donatie — Tags: , , Comments Off on Revocarea donatiei pentru neindeplinirea obligatiei asumate

Revocarea donatiei pentru neindeplinirea obligatiei asumate de a procura medicamente, asistenta medicala, imbracaminte, menaj, plata intretinerii curente a locuintei ce face obiectul donatiei si ingratitudine  (more…)


12 September 2014

Nulitatea actelor de renuntare la mostenire. Nulitatea actului de partaj voluntar autentificat

by alin — Categories: civil, comercial, contracte, mosteniri, succesiuni — Tags: , , , , , Comments Off on Nulitatea actelor de renuntare la mostenire. Nulitatea actului de partaj voluntar autentificat

Nulitatea actelor de renuntare la mostenire. Nulitatea actului de partaj voluntar autentificat

Reclamantul E.M.A. a solicitat 1.- Nulitatea actului de partaj voluntar autentic 2.- Nulitatea procurilor prin care F.D. a fost imputernicit sa doneze autoarei paratilor cotele ce le detineau mandantii 3.- Nulitatea actelor de renuntare la mostenire (more…)


27 July 2014

Sarcinile mostenirii. Anularea donatiilor. restituirea bunurilor ce au format obiectul donatiilor

by alin — Categories: familie, mosteniri, succesiuni, partaj iesire din indiviziune, proprietate — Tags: , , , , , , Comments Off on Sarcinile mostenirii. Anularea donatiilor. restituirea bunurilor ce au format obiectul donatiilor

Sarcinile mostenirii. Anularea donatiilor. restituirea bunurilor ce au format obiectul donatiilor

anulare pentru viciile de consimtamant exercitate asupra donatorilor la momentele incheierii celor trei acte de donatie, bunurile ce au format obiectul acestora fiind bunuri culturale mobile preluate ilegal de autoritati, conform Legii nr. 182/2000, sa fie obligate paratele la restituirea bunurilor ce au format obiectul donatiilor prin care s-au constituit colectia si Muzeul Z. (more…)