Revocarea donatiei pentru neindeplinirea obligatiei asumate

Revocarea donatiei pentru neindeplinirea obligatiei asumate de a procura medicamente, asistenta medicala, imbracaminte, menaj, plata intretinerii curente a locuintei ce face obiectul donatiei si ingratitudine 

 

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXX

R O M A N I A

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A IV-A CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 698

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 26.03.2018

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

P: I_____ T_____

GREFIER: L____ G_______ I_____

 

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta F_______ Gavrilita in contradictoriu cu parata B____ M______, cauza avand ca obiect revocare donatie .

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 19.03.2018, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, cand, pentru a da posibilitatea partilor de a depune concluzii scrise, a amanat pronuntarea cauzei la data de 26.03.2018, cand a hotarat urmatoarele:

 

TRIBUNALUL

 

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata sub nr. XXXXXXXXXXXXX la Judecatoria Sectorului 1 la data de 17.01.2017, reclamanta F_______ GAVRILITA , in contradictoriu cu parata B____ M______ a solicitat instantei ca, prin hotararea pe care aceasta o va pronunta, sa dispuna revocarea donatiei autentificate sub nr. 104/19.01.2007 de BNP R____ I_____ D______ pentru neindeplinirea obligatiei asumate de a procura reclamantei medicamente, asistenta medicala, imbracaminte, menaj, plata intretinerii curente a locuintei ce face obiectul donatiei si a conventiei autentificate sub nr. 106/19.01.2007 de BNP R____ I_____ D______, revocarea donatiei pentru ingratitudine, pe considerentul refuzului nejustificat al paratei de a asigura reclamantei alimente.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin contractul autentificat sub nr. 104/19.01.2007 de BNP R____ I_____ si conventia autentificata sub nr. 106/19.01.2007 de BNP R____ I_____ D______, reclamanta in calitate de donatoare a donat nepoatei sale, parata B____ M______ nuda proprietate asupra imobilului apartament situat in Bucuresti, ______________________________ nr. 7, ____________, _______________________, in suprafata totala de 61,97 mp, identificat cadastral sub nr. 950/24 inscris in CF cu nr. xxxxx, avand in vedere ca reclamanta era vaduva, fara copii iar la varsta de 80 de ani, la momentul incheierii donatiei, trebuia sa aiba linistea asigurarii unui sprijin la batranete si a unei randuieli cuvenite la momentul decesului.

A sustinut ca parata nu si-a indeplinit obligatia asumata astfel ca reclamanta este care asigura plata intretinerii locuintei donate, isi asigura prin alte persoane efectuarea menajului si a intretinerii zilnice, data fiind varsta inaintata, fara a beneficia nici de asistenta medicala, imbracaminte, asigurarea alimentelor si a medicamentelor.

A precizat ca toate sarcinile stipulate au fost raportare la varsta si starea de nevoie in care se afla reclamanta insa parata nu a mai vizitat-o de aproximativ 2-3 ani, singura persoana cu care reclamanta mentine legatura fiind fiica paratei care o suna odata la 3 luni.

A invocat reclamanta disp. art. 895 Cod Civil, aratand ca desi reflecta intentia animus donandi , donatia este un contract iar obligatia asumata prin conventia autentificata sub nr. 106/19.01.2007 avand fara indoiala o componenta morala de recunostinta in limitele liberalitatii nu poate fi privita altfel decat in corelatie cu contractul autentificat sub nr. 104/19.01.2007, notiunea de intretinere in sensul atribuit prin conventia partilor reprezentand in esenta o sarcina a donatiei, chiar daca a fost stipulata prin act separat.

A mai precizat reclamanta in esenta ca obligatia de intretinere trebuie inteleasa si prin prisma art. 1272 C. Civ, precum si ca neindeplinirea sarcinilor de catre donatar atrage aplicarea art. 1020 si urm. C. Civ.

In drept , actiunea s-a intemeiat pe dispozitiile art. 1020 si urm. C. Civ.

In probatiune, reclamanta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri, a celei cu interogatoriul paratei precum si a celei cu testimoniale cu martorii N____ L___, B________ S______.

La solicitarea instantei, la data de 29.09.2016, reclamanta a precizat valoarea obiectului cererii de chemare in judecata la suma de xxxxx euro,. prin raportare la contractul de donatie autentificat sub nr. 104/19.01.2007 (f. 30-31).

Prin Incheierea din data de 06.03.2017 instanta a admis cererea de ajutor public judiciar, a dispus reducerea taxei judiciare de timbru intr-un cuantum de 75% de la 7655 lei la 1913,75 lei si a dispus esalonarea platii taxei judiciare de timbru in cuantum de 1913,75 lei in 25 de  rate egale, in cuantum de 76,55 lei, in fiecare luna.

Parata nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat la termenul de judecata acordat.

La termenul de judecata din data de 15.05.2017 instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Sector 1 si a ramas in pronuntare asupra exceptiei invocate.

Prin sentinta civila 3794/2017, Judecatoria Sector 1  a admis exceptia de necompetenta materiala  si a declinat competenta de solutionare a cererii  in favoarea Tribunalului  Bucuresti – Sectia Civila, unde dosarul a fost inregistrat sub prezentul numar XXXXXXXXXXXX.

In cadrul acestui dosar in urma verificarilor efectuate de instanta din oficiu a fost citata parata la adresa cu care figureaza  activa in baza de date DEPABD insa aceasta nu a depus intampi nare.

La termenul din 13.11.2017, tribunalul a incuviintat pentru parti proba cu acte, proba cu doi martori, iar pe parcursul administrarii acestor probe, au fost audiati martorii N____ L___, G_______ R_____, Nic______ L_______ si B________ G_________ G______, a fost administrat interogatoriul propus de catre parata reclamantei   iar partile au depus la dosar diverse inscrisuri.

Totodata, Tribunalul a respins proba cu interogatoriul paratei, precum si cererea de deplasare la fata locului, ca neintemeiate p rin incheierea din 15.01.2018.

 

Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul apreciaza ca actiunea este nefondata, pentru urmatoarele considerente:

Tribunalul retine ca prin contractul autentificat sub nr. 104/19.01.2007 de BNP R____ I_____ reclamanta in calitate de donatoare a donat nepoatei sale, parata B____ M______ nuda proprietate asupra imobilului apartament situat in Bucuresti, ______________________________ nr. 7, ____________, _____________, sector 1, in suprafata totala de 61,97 mp, ident ificat cadastral sub nr. 950/24 inscris in CF cu nr. xxxxx( fila 6-7).

Totodata, prin conventia autentificata sub nr. 106/19.01.2007 de BNP R____ I_____ D______, parata si-a asumat fata de reclamanta obligatia de a procura reclamantei medicamente, asistenta medicala, imbracaminte, menaj, plata intretinerii curente a locuintei (fila 8).

In primul rand, tribunalul constata ca actul de donatie susmentionat nu reprezinta o donatie cu sarcina, ci este o donatie pura si simpla  din moment ce in continutul acestui act nu se regaseste absolut nicio obligatie in sarcina paratei.

Sustinerile reclamantei in sensul ca obligatia asumata prin conventia autentificata sub nr. 106/19.01.2007 are o componenta morala de recunostinta in limitele liberalitatii si ca notiunea de intretinere in sensul atribuit prin conventia partilor reprezinta in esenta o sarcina a donatiei, chiar daca a fost stipulata prin act separat nu pot fi retinute de catre Tribunal, intrucat nu exista nicio explicatie logica a incheierii a doua acte distincte in aceeasi zi .

Daca intentia partilor ar fi fost ca donatia sa cuprinda o sarcina, respectiv obligatia de intretinere, nu se poate intelege de ce aceasta sarcina nu a fost inclusa in cuprinsul actului de donatie, ci a fost mentionata separat intr-un a lt act juridic.

Donatia este un contract solemn reglementat expres de dispozitiile legale  si pentru existenta donatiei cu sarcina ca varietate a donatiei era imperios necesar ca sarcina sa fie cuprinsa in continutul actului de donatie, in caz contrar nemaiputand fi vorba de o donatie cu sarcina.

Daca s-ar interpreta in sens contrar, s-ar ajunge la situatia absurda ca partile sa eludeze dispozitiile legale privind incheierea contractului de donatie cu sarcina, precum si la posibilitatea ca partile sa-si invoce reaua credinta pentru protectia unui drept, fapt ce nu poate fi admis.

Prin urmare, din moment ce donatia este pur gratuita, donatarului nu ii revine nicio obligatie, ci numai o indatorire de recunostinta.

Chiar daca s-ar interpreta in sensul ca acest act de donatie este completat de conventie in sensul ca notiunea de intretinere in sensul atribuit prin conventia partilor reprezinta in esenta o sarcina a donatiei, chiar daca a fost stipulata prin act separat, si chiar daca se solicita si revocarea donatiei simple pentru ingratitudine , Tribunalul apreciaza ca actiunea este nefondata pentru urmatoarele considerente:

Tribunalul retine ca revocarea contractului este o sanctiune a neexecutarii culpabile a unui contract de donatie constand in incetarea contractului si repunerea partilor, pe viitor, in situatia avuta anterior incheierii contractului.

Pentru a fi admisibila revocarea, este necesar ca donatarul  sa nu-si fi executat obligatia ce-i revine si neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia.

Din declaratiile martorilor, tribunalul apreciaza ca reclamanta nu a putut face dovada neexecutarii necorespunzatoare a obligatiilor de intretinere de catre parata, desi avea sarcina probei.

Din declaratiile martorilor G_______ R_____ si Nic______ L_______  rezulta ca parata a intretinut-o pe reclamanta prin intermediul fiicei sale B____ A____ M____  in sensul ca aceasta venea de doua – trei ori pe saptamana sa-i aduca mancare, a fost dusa la medic, la mormantul sotului, iar persoana trimisa sa faca menajul si curatenia a fost refuzata de catre reclamanta (fila 117 si 119). 

Potrivit acelorasi martori, in urma cu aproximativ 2 ani reclamanta a refuzat prestarea intretinerii de catre parata, a schimbat yala, iar dupa ce s-a schimbat yala nu s-a mai putut presta intretinere de catre parata pentru ca nu se mai putea __________________ reclamanta a refuzat sa mai raspunda si la telefon.

Tribunalul retine ca daca imposibilitatea de executare este numai temporara, datorata faptului ca se refuza de catre creditor executarea obligatiei de intretinere, aceasta imprejurare nu atrage desfiintarea contractului ci doar suspenda executarea obligatiei de intretinere, iar daca neexecutarea este determinata de culpa creditorului care refuza nejustificat primirea intretinerii, sau daca neexecutarea intretinerii se datoreaza conduitei capricioase a creditorului, actiunea in rezolutiune (sau de revocare) urmeaza a fi respinsa.

Ori, aceasta este situatia in speta dedusa judecatii, in care martorii  au aratat in mod expres ca reclamanta a schimbat incuietoarea usii de la imobil si a refuzat prestarea intretinerii.

In consecinta, declaratiile date de martorii reclamantei N____ L___ si B________ G_________ G______ nu pot conduce la admiterea actiunii pentru ca acestia nu au putut prezenta argumente solide in sensul ca reclamanta nu ar fi refuzat prestarea intretinerii.

Ambii martori propusi de catre reclamanta au aratat ca aspectele le cunosc de la reclamanta care se plangea ca parata si fiica ei nu isi indeplinesc obligatiile.

In ceea ce o priveste pe martora N____ L___, declaratia acesteia este foarte sumara, neavand cunostinta de obligatia de intretinere si aratand doar ca i-a facut curatenie in casa reclamantei  de cateva ori si ca ii cumpara alimente de la piata reclamantei.

In ceea ce priveste martorul G______ B________, tribunalul constata ca acesta a depus marturie in locul maroului initial B_________ S______, care a refuzat sa se prezinte chiar fiind citat cu mandat de aducere, iar parata invoca faptul ca a fost prezent in sala la termenele anterioare in timpul audierii celorlalti trei martori.

Totodata, acest martor este stranepotul reclamantei potrivit proprie sale declaratii, prin urmare, ar putea avea un interes in cauza  cu  atat mai mult cu cat depozitia sa  se bazeaza in cea mai mare parte doar pe spusele reclamantei.

In orice caz nu se poate explica in niciun fel de ce timp de cca de 9 ani de la autentificarea contractului de donatie reclamanta nu a inteles sa apeleze la instanta de judecata in vederea revocarii donatiei, daca parata nu si-ar fi executat sarcina de intretinere, asa cum de altfel reclamanta a mai apelat si in trecut.

In ceea ce priveste sustinerea ca intretinerea a fost prestata de catre fiica paratei si nu de catre parata, ceea ce aduce atingere caracterului intuituu personae a contractului, aceasta este neintemeiata, intrucat, din declaratiile martorilor a rezultat ca reclamanta cunostea imprejurarea ca parata este bolnava, chiar la data incheierii contractului in 2007,  acceptand ca prestarea intretinerii sa se faca prin intermediul fiicei paratei, astfel incat nu se poate sustine ca s-a incalcat caracterul personal al obligatiei de intretinere in contextul in care acest lucru s-a facut cu acordul creditorului intretinerii.

Si in ipoteza in care s-ar analiza cererea pentru revocarea donatiei simple pentru ingratitudine, Tribunalul constata, de asemenea, ca nu sunt intrunite conditiile prev. de art. 831 C. civil (refuzul de alimente), intrucat nu s-a facut in niciun fel dovada ca donatorul se afla intr-o stare de nevoie si ca donatarul a refuzat nejustificat sa-i acorde sprijin alimentar.

Din declaratiile martorilor a rezultat ca reclamanta suporta personal cheltuielile cu medicamente si alimente si ca poate sa-si acopere din finante proprii alimentatia.

In consecinta, in raport de aceste considerente tribunalul va respinge actiunea formulata ca nefondata si va  cererile partilor de acordare a cheltuielilor de judecata, ca neintemeiate.

In ceea ce priveste reclamanta, actiunea a fost respinsa, prin urmare, parata nu a cazut in pretentii si nu poate fi obligata la cheltuieli de judecata, iar in ceea ce priveste parata, cheltuielile de judecata nu pot fi acordate pentru ca dovada acestora s-a depus dupa incheierea dezbaterilor , fiind incidente disp. art. 394  alin. 3 C. pr. civ.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

 

Respinge actiunea formulata de reclamanta F_______ Gavrilita, cu domiciliul procesual a___ in sector 4, Bucuresti, ____________________, _____________, _____________ in contradictoriu cu parata B____ M______, cu domiciliul procesual a___ in sector 5, Bucuresti, ___________________. 37, ______________ R________ si Asociatii, ca neintemeiata.

Respinge cererile partilor de acordare a cheltuielilor de judecata, ca neintemeiate.

Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 26.03.2018.         

 

P_________ GREFIER

   I. T_____                                                                                           L.G. I_____