Mostenitorii legali. Sotul supravietuitor, cota sotului supravietuitor dreptul de abitatie

Mostenitorii legali. Sotul supravietuitor, cota sotului supravietuitor dreptul de abitatie 

vezi si: Mostenirea legala. Sa constate ca au calitatea de mostenitori legali sotia (avocatalinpaidiu.ro) 

mosteniri, succesiuni Archives – AVOCAT PAIDIU ALIN (avocatalinpaidiu.ro)

succesiune, mostenire (avocatalinpaidiu.ro)

Art. 970: Conditii

Sotul supravietuitor il mosteneste pe sotul decedat daca, la data deschiderii mostenirii, nu exista o hotarare de divort definitiva.

Art. 971: Vocatia la mostenire a sotului supravietuitor

(1)Sotul supravietuitor este chemat la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali.

(2)In absenta persoanelor prevazute la alin. (1) sau daca niciuna dintre ele nu vrea ori nu poate sa vina la mostenire, sotul supravietuitor culege intreaga mostenire.

Art. 972: Cota succesorala a sotului supravietuitor

(1)Cota sotului supravietuitor este de:

a)un sfert din mostenire, daca vine in concurs cu descendentii defunctului;

b)o treime din mostenire, daca vine in concurs atat cu ascendenti privilegiati, cat si cu colaterali privilegiati ai defunctului;

c)o jumatate din mostenire, daca vine in concurs fie numai cu ascendenti privilegiati, fie numai cu colaterali privilegiati ai defunctului;

d)trei sferturi din mostenire, daca vine in concurs fie cu ascendenti ordinari, fie cu colaterali ordinari ai defunctului.

(2)Cota sotului supravietuitor in concurs cu mostenitori legali apartinand unor clase diferite se stabileste ca si cand acesta ar fi venit in concurs numai cu cea mai apropiata dintre ele.

(3)Daca, in urma casatoriei putative, doua sau mai multe persoane au situatia unui sot supravietuitor, cota stabilita potrivit alin. (1) si (2) se imparte in mod egal intre acestea.

Art. 973: Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor

(1)Sotul supravietuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o alta locuinta corespunzatoare nevoilor sale beneficiaza de un drept de abitatie asupra casei in care a locuit pana la data deschiderii mostenirii, daca aceasta casa face parte din bunurile mostenirii.

(2)Dreptul de abitatie este gratuit, inalienabil si insesizabil.

(3)Oricare dintre mostenitori poate cere fie restrangerea dreptului de abitatie, daca locuinta nu este necesara in intregime sotului supravietuitor, fie schimbarea obiectului abitatiei, daca pune la dispozitia sotului supravietuitor o alta locuinta corespunzatoare.

(4)Dreptul de abitatie se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii mostenirii. Acest drept inceteaza, chiar inainte de implinirea termenului de un an, in caz de recasatorire a sotului supravietuitor.

(5)Toate litigiile cu privire la dreptul de abitatie reglementat prin prezentul articol se solutioneaza de catre instanta competenta sa judece partajul mostenirii, care va hotari de urgenta, in camera de consiliu.

Art. 974: Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor

Când nu vine în concurs cu descendenţii defunctului, soţul supravieţuitor moşteneşte, pe lângă cota stabilită potrivit art. 972, mobilierul şi obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinţei comune a soţilor.