Tag: asigurarea pazei si a protectiei persoanelor si a bunurilor Archives - avocat Alin Paidiu

11 January 2020

Asociatie de proprietari. Instalarea unui sistem de supraveghere video in partile comune ale unui imobil cu destinatie de locuinta

by alin — Categories: asociatii de proprietari — Tags: , , , , , Comments Off on Asociatie de proprietari. Instalarea unui sistem de supraveghere video in partile comune ale unui imobil cu destinatie de locuinta

Articolul 6 alineatul (1) litera (e) si articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, citite in lumina articolelor 7 si 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretate in sensul ca nu se opun unor dispozitii nationale care autorizeaza instituirea unui sistem de supraveghere video precum sistemul in discutie in litigiul principal instalat in partile comune ale unui imobil cu destinatie de locuinta, in scopul de a urmari interese legitime care constau in asigurarea pazei si a protectiei persoanelor si a bunurilor, fara consimtamantul persoanelor vizate, daca prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata prin intermediul sistemului de supraveghere video in cauza indeplineste conditiile prevazute la articolul 7 litera (f) mentionat, aspect a carui verificare revine instantei de trimitere. (more…)