Sistarea starii de indiviziune, atribuirea imobilului in indiviziune reclamantului-parat VIT si paratului VL in cote egale. Obligarea la plata sultei

Sistarea starii de indiviziune, atribuirea imobilului in indiviziune reclamantului-parat VIT si paratului VL in cote egale. Obligarea la plata sultei

Instanta a obligat reclamantul-parat VTI la plata catre parata-reclamanta VDL a echivalentului in lei a sumei 2501,5 euro la cursul BNR din data platii cu titlu de sulta si catre paratul VF a echivalentului in lei a sumei 2501,5 euro la cursul BNR din data platii cu titlu de sulta, in termen de 3 luni de la ramanerea irevocabila a sentintei.

 

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

(562/2015)

R O M A N I A

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

DECIZIA CIVILA NR. 668

Sedinta publica de la 27.05.2015.

Curtea constituita din :

PRESEDINTE – I______ D_____

JUDECATOR – M___ I___

JUDECATOR – M____-A_____ N_______-G_____

GREFIER – M______ C____

* * * * * * * * * * *

Pe rol se afla pronuntarea asupra recursului formulat de recurenta parata-reclamanta V____ D______ L_____, impotriva deciziei civile nr. 184 A din 20.01.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila, in contradictoriu cu intimatul reclamant-parat V____ I____ T_____.

P______ are ca obiect – succesiune.

Dezbaterile in fond si sustinerile orale ale partilor au avut loc la termenul de judecata din data de 21.05.2015, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta decizie, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise, a amanat pronuntarea cauzei la data de 27.05.2015, cand a decis urmatoarele :

C U R T E A

Deliberand asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 7257/27.05.2014 pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX de catre Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, instanta de fond a admis in parte cererea principala formulata de reclamantul V____ I____ T_____ in contradictoriu cu paratii V____ F______, V____ L________ si V____ D______ L_____, a admis in parte cererea reconventionala, a dispus sistarea starii de indiviziune, a atribuit imobilul situat in Bucuresti, __________________, _____________, _________________ in indiviziune reclamantului-parat V____ I____ T_____ si paratului V____ L________, in cote egale.

Prin aceeasi hotarare, a obligat reclamantul-parat V____ T_____ I____ la plata catre parata-reclamanta V____ D______ L_____ a echivalentului in lei a sumei 2501,5 euro la cursul BNR din data platii cu titlu de sulta si catre paratul V____ F______ a echivalentului in lei a sumei 2501,5 euro la cursul BNR din data platii cu titlu de sulta, in termen de 3 luni de la ramanerea irevocabila a sentintei.

De asemenea, a obligat paratul V____ L________ la plata catre parata-reclamanta V____ D______ L_____ a echivalentului in lei a sumei 2501,5 euro la cursul BNR din data platii cu titlu de sulta si catre paratul V____ F______ a echivalentului in lei a sumei 2501,5 euro la cursul BNR din data platii cu titlu de sulta, in termen de 3 luni de la ramanerea irevocabila a sentintei.

Totodata, a obligat paratul V____ L________ la plata catre reclamantul V____ T_____ I____ a sumei de 4209 lei reprezentand contravaloare imbunatatiri efectuate cu privire la imobilul situat in Bucuresti, __________________, _____________, _________________.

In temeiul art. 50 2 OUG 51/2008 a obligat reclamantul-parat V____ T_____ I____ la restituirea catre stat a sumei de 6650 lei reprezentand taxa judiciara de timbru, acordata cu titlu de ajutor public judiciar sub forma scutirii.

A admis in parte cererea reclamantului-parat privind cheltuielile de judecata, a obligat paratul V____ L________ la plata catre reclamantul-parat V____ T_____ I____ a sumei de 2148,25 lei reprezentand cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru, onorariu avocat si onorariu expert.

A obligat paratul V____ L________ la plata catre reclamantul- V____ T_____ I____ a sumei de 2494,37 lei cu titlu de cheltuieli de judecata care vor fi achitate reclamantului numai dupa restituire de catre acesta a ajutorului public catre stat.

A obligat paratul V____ L________ la plata catre reclamantul- parat V____ T_____ I____ a sumei de 126,27 lei reprezentand taxa judiciara de timbru aferenta imbunatatirilor.

A obligat parata-reclamanta V____ D______ L_____ la plata catre reclamantul-parat V____ T_____ I____ a sumei de 495,75 lei reprezentand cheltuieli de judecata .

A obligat paratul V____ F______ la plata catre reclamantul-parat V____ T_____ I____ a sumei de 495,75 lei reprezentand cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru, onorariu avocat si onorariu expert.

A obligat paratul V____ F______ si parata-reclamanta V____ D______ L_____ la plata catre reclamantul-parat V____ T_____ I____ a sumei de 575,62 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli de judecata care vor fi achitate reclamantului-parat dupa restituirea de catre acesta a ajutorului public catre stat reprezentand taxa judiciara de timbru, onorariu avocat si onorariu expert.

A respins ca neintemeiata cererea paratei-reclamante V____ D______ L___ a cheltuielilor de judecata constand in onorariu de avocat.

Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 31.08.2012 sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamantul V____ I____ T_____, in contradictoriu cu paratii V____ F______, V____ L________ si V____ D______ L_____, a solicitat instantei ca, prin hotararea ce urmeaza a se pronunta, sa se constate urmatoarele:

– deschisa succesiunea ramasa de pe urma defunctului V____ I___;

– ca au calitatea de mostenitori ai defunctului partile si sotia supravietuitoare V____ F______;

– masa succesorala ramasa de pe urma defunctului V____ I___ se compune din cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului apartament compus din 4 camere si dependinte, in suprafata de 81,74 mp, situat in Bucuresti, __________________ ___________________ _______________, dobandit de defunct impreuna cu sotia sa, prin contractul de vanzare-cumparare nr. 1OT/1437/72/06.10.1992, cota de 2,32% din dreptul de proprietate asupra spatiului de folosinta comuna a imobilului, locul de veci situat in cimitirul Damaroaia, in suprafata de 6 mp, figura 4G, locul 1, inregistrat sub nr. RG 1/1965;

– mostenitorii au urmatoarele cote: pentru imobilul apartament : sotia supravietuitoare are o cota de 5/8 si fiecare dintre partile litigiului are 3/16 iar in privinta locului de veci sotia supravietuitoare are cota de 1/4 iar partile au cota de 3/8.

– deschisa succesiunea de pe urma defunctei V____ F______, decedata la data de 14 septembrie 2011

– masa succesorala ramasa de pe urma defunctei este formata din cota de 5/8 din imobilul apartament cu 4 camere si 1 din locul de veci.

– au calitatea de mostenitori ai defunctei V____ F______ partile din proces aflate in indiviziune asupra cotei de 1/1 din masa succesorala, evaluata la 200.000 lei

– fiecareia dintre parti ii revine o cota succesorala de 1/4.

– pasivul succesoral este format din imbunatatirile efectuate de reclamantul V____ I____ T_____ in apartamentul obiect al succesiunii, evaluate la 15.000 de lei si constand in reparatii generale si zugraveli, schimbarea instalatiilor si obiectelor sanitare in baie si bucatarie, tamplarie cu geam termopan si usa metalica, mochetat pardoseli, montaj gresie si faianta.

De asemenea, reclamantul a solicitat sistarea starii de indiviziune existenta intre parti, prin atribuirea apartamentului descris si a locului de veci in lotul sau si a paratului V____ L________, cu continuarea starii de indiviziune intre acestia si obligarea lor, in solidar, la plata catre ceilalti comostenitori a sultei corespunzatoare cotelor lor.

Reclamantul a mai solicitat obligarea, in solidar, a paratilor V____ F______, V____ L________ si V____ I____ T_____, la plata catre sine a contravalorii imbunatatirilor efectuate asupra apartamentului in litigiu.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, in fapt, partile din prezenta cauza sunt fii si respectiv fiica defunctilor V____ I___ si V____ F______, avand astfel calitatea de mostenitori ai acestora. Defunctii au dobandit, in timpul casatoriei apartamentul din Bucuresti __________________ ______________ ____________________ in suprafata de 81,74 mp si cota indiviza de 2,32% din dreptul de proprietate asupra spatiului de folosinta comuna a imobilului prin contractul de vanzare-cumparare nr. 1OT/1437/72/06.10.1992 iar locul de veci situat in cimitirul Damaroaia a fost dobandit de defunctul V____ I___ anterior incheierii casatoriei cu defuncta, prin contractul de concesiune nr. 4480/25.05.2012.

Reclamantul a sustinut ca in anul 2002, din surse personale, a efectuat lucrari de reparatii si modernizare asupra apartamentului in vederea crearii de conditii civilizate de trai pentru parintii sai.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 112 C.proc.civ, Legea 319/1944, art. 953-957, 963 si 1143 NCC.

La data de 22.11.2012, parata V____ D______ L_____ a formulat intampinare prin care a solicitat deschiderea succesiunii defunctilor V____ I___ si V____ F______, stabilirea cotelor succesorale pentru fiecare mostenitor, atribuirea catre sine a apartamentului impreuna cu cota indiviza a fratelui V____ L________ cu care doreste sa ramana in indiviziune, cu obligatia de a plati sulta celorlalti coindivizari, scaderea din pasivul succesiunii a sumei de 5966,85 lei reprezentand cheltuieli cu inmormantarea parintilor, pomenile traditionale, datorii curente achitate dupa decesul parintilor si cheltuieli cu ingrijirea fratelui bolnav precum si respingerea cheltuielilor pretinse de reclamant, in cuantum de 15.000 lei.

In motivare, parata a aratat, in fapt, ca este sora dupa tata a reclamantului si a locuit in ultimii 7 ani impreuna cu parintii defuncti si fratele V____ L________. Despre acesta din urma parata a precizat ca este bolnav, dupa cum reiese din Decizia asupra capacitatii de munca nr. 2570 din 14.10.2009 iar in anul 2010, prin decizia nr. xxxxxx din 04.03.2010 a fost pensionat cu o pensie de 569 lei. Pentru acest motiv, fratele V____ L________ nu se putea ocupa de ingrijirea defunctilor, la randul lor bolnavi. De asemenea, invedereaza parata ca in luna februarie 2012 a solicitat punerea sub interdictie a fratelui sau V____ L________, insa fratele mai mare, paratul V____ F______, l-a influentat si l-a luat din apartament.

A mai precizat parata ca a suportat cheltuieli legate de inmormantare si pomenire, precum si cu ingrijirea fratelui sau, V____ L________, in cuantum de 12.500 lei, potrivit chitantelor depuse la dosar.

Referitor la imbunatatirile aduse apartamentului, parata a sustinut ca acestea au fost facute de parintii defuncti, care dispuneau de banii necesari, iar reclamantul a contractat un imprumut la data de 26.02.2007, suma pe care a folosit-o pentru a pleca in Germania.

A sustinut parata ca atat in timpul vietii defunctilor, cat si dupa decesul acestora, a locuit impreuna cu fratele V____ L________ in apartamentul in cauza si a achitat toate cheltuielile lunare curente precum si pe cele necesare pentru intretinerea fratelui bolnav, in tot acest timp reclamantul V____ I____ T_____ fiind plecat in Germania.

Conform paratei, reclamantul V____ I____ T_____ nu locuieste in prezent in Romania, l-a abandonat pe paratul V____ L________ caruia i-a promis ca o sa-l ia in Germania, nu are o locuinta si un loc de munca stabil in Germania iar in tara are foarte multe datorii, dupa cum se poate observa din actele depuse la dosar.

La termenul din data de 04.12.2012, instanta a calificat intampinarea paratei V____ D______ L_____ drept o cerere reconventionala.

Pentru termenul de judecata din 04.02.2012, reclamantul V____ I___ a formulat cerere precizatoare a actiunii initiale aratand ca mostenitorii defunctului V____ I___ sunt V____ F______, in calitate de sotie supravietuitoare si partile din prezenta cauza.

De asemenea, reclamantul a aratat pe aceasta cale ca paratii V____ F______ si V____ D______ L_____ sunt copiii defunctului nascuti din casatoria acestuia cu A________, casatorie anterioara celei incheiate cu sotia supravietuitoare V____ F______.

A precizat reclamantul ca, in raport de masa succesorala ramasa de pe urma defunctului V____ I___, cotele ce revin fiecarui mostenitor sunt: 1/4 din imobilul apartament si 1/4 din locul de veci pentru sotia supravietuitoare, respectiv 5/8 din intregul lot, iar pentru partile in cauza, in calitate de frati consangvini 3/32 de pe urma defunctului, respectiv 3/8 din intregul lot.

Referitor la succesiunea defunctei V____ F______, reclamantul a precizat ca impreuna cu paratul V____ L________ sunt mostenitorii acesteia, iar masa succesorala ramasa se compune din cota de 5/8 din intregul lot, celor doi mostenitori ai defunctei revenindu-le cota de 5/16 din succesiunea de pe urma defunctei. Reclamantul a precizat, de asemenea, ca fiecarui copil i se cuvine cota de 3/32 de pe urma defunctului tata, iar lui si paratului V____ L________ le revine cota de 5/16 de pe urma mamei, respectiv 13/32 din masa succesorala.

Reclamantul V____ I____ T_____ a formulat intampinare fata de cererea reconventionala a paratei V____ D______ L_____, aratand ca parata formuleaza o cerere in pretentii fata de paratul V____ L________ cu privire la cheltuielile efectuate cu ingrijirea acestuia din urma astfel ca se impune timbrajul corespunzator, indicarea temeiului de drept pe care isi fundamenteaza pretentiile si disjungerea acestui capat de cerere intrucat excede obiectului cauzei.

A mai sustinut reclamantul ca pentru formarea si atribuirea loturilor instanta trebuie sa tina seama de acordul partilor iar in lipsa acestuia de criteriile stabilite de art. 6739 C__. In opinia reclamantului, obligatia de plata a sultei stabilita in sarcina mai multor coindivizari este divizibila, iar nu solidara, fiecare fiind tinut de plata doar pentru partea sa, iar nu pentru intreg.

Parata reclamanta V____ D______ L_____ a formulat raspuns la intampinarea depusa de paratul reconventional V____ I____ T_____ prin care a aratat ca suma de 5966,85 lei reprezinta cheltuieli cu inmormantarea celor doi parinti si cu pomenirea acestora, iar cheltuielile angajate cu intretinerea si administrarea apartamentului urmeaza a le solicita pe cale separata.

Tot pe aceasta cale, parata-reclamanta a mai precizat ca actiunea sa nu este una in pretentii, ci este o cerere privitoare la cheltuielile de inmormantare si pomeni cu parintii defuncti.

A mai aratat ca paratul V____ L________, care a locuit pana la decesul parintilor impreuna cu acestia in imobilul apartament din litigiu, a fost mutat fortat din imobil de catre fratele mai mare V____ F______, pentru considerentul ca, in caz contrar, nu ar mai fi putut deschide succesiunea.

Potrivit sustinerilor paratei-reclamante, toti mostenitorii au abandonat locuinta, reclamantul V____ I____ T_____ locuind in Germania, iar paratii V____ F______ si V____ L________ locuind impreuna in sectorul 6 din Bucuresti.

Pe aceasta cale, parata-reclamanta V____ D______ L_____ a solicitat ca apartamentul sa-i fie atribuit in natura, in indiviziune cu paratul V____ L________, sa fie obligata la plata sultei corespunzatoare precum si scaderea din pasivul succesoral a sumei de 5966,85 lei.

La data de 11.02.2014, instanta, in conformitate cu prevederile art. 673 indice 6 C__ a pronuntat incheierea de admitere in principiu si a incuviintat proba cu expertiza in specialitatea constructii.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

In conformitate cu prevederile art. 728 alin. 1 Cod civil din 1864 nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune. Un coerede poate cere oricand imparteala succesiunii chiar si cand ar exista conventii sau prohibitii contrarii. Prin urmare, iesirea din indiviziune poate fi ceruta oricand de catre oricare dintre coindivizari si indiferent de timpul trecut de la deschiderea mostenirii si chiar daca ei au stapanit parti distincte din masa indiviza sau aceasta a fost stapanita de unul dintre ei.

Imparteala este operatiunea juridica care pune capat starii de indiviziune prin impartirea in natura si/sau prin echivalent a bunurilor aflate in indiviziune, avand ca efect, inlocuirea cu efect retroactiv a cotei-parti ideale, indivize, asupra acestora, cu drepturi exclusive ale fiecaruia dintre coindivizari asupra unor bunuri determinate in materialitatea lor.

Potrivit art. 673 5 C__, daca partile nu se invoiesc, instanta va stabili bunurile supuse impartelii, calitatea de coproprietar, cota parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii.

Conform art. 673 6 alin.1 C__ daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masuratoare, evaluare si altele asemenea pentru care instanta nu are date suficiente, ea va da o incheiere prin care va stabili elementele aratate la art. 673 5 alin. 1 C__.

In temeiul dispozitiilor legale mentionate anterior, la data de 11.02.2014, a fost pronuntata incheierea de admitere in principiu, care face parte integrata din prezenta hotarare si asupra aspectelor statuate prin aceasta, raportat la caracterul interlocutoriu, nu se mai poate reveni.

Prin incheierea de admitere in principiu, instanta a admis in parte, in principiu, cererea principala; a admis in parte, in principiu, cererea reconventionala formulata de parata-reclamanta V____ D______ L_____ si a stabilit urmatoarele: a constatat deschisa succesiunea de pe urma defunctului V____ I___, decedat la data de 11.09.2011; a constatat ca au calitatea de mostenitori urmatorii: V____ F______, in calitate de sotie supravietuitoare, careia ii revine o cota de 1/4 din masa succesorala; V____ D______ L_____, V____ I____ T_____, V____ F______ si V____ L________, in calitate de fii carora le revine o cota de 3/4 din masa succesorala adica 3/16 fiecaruia; a constatat ca masa succesorala este compusa din urmatoarele bunuri: cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului compus din 4 camere de locuit si dependinte, situat in Bucuresti, sectorul 3 si din cota indiviza de 2,32% din suprafata de folosinta comuna a imobilului, restul cotei de 1/2 apartinand sotiei V____ F______ precum si locul de veci, situat in cimitirul Damaroaia, avand suprafata de 6 mp, figura 4 G, locul 1; a constatat deschisa succesiunea de pe urma defunctei V____ F______, decedata la data de 14.09.2011; a constatat ca au calitatea de mostenitori urmatorii: V____ I____ T_____ si V____ L________, in calitate de fii carora le revine intreaga masa succesorala, avand cota de 1/2 fiecare din masa succesorala; a constatat ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei este alcatuita din urmatoarele bunuri : cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului compus din 4 camere de locuit si dependinte, situat in Bucuresti, sectorul 3 si din cota indiviza de 2,32% din suprafata de folosinta comuna a imobilului reprezentand bun dobandit in timpul casatoriei cu numitul V____ I___; cota de 1/8 din dreptul de proprietate asupra imobilului compus din 4 camere de locuit si dependinte, situat in Bucuresti, sectorul 3 si din cota indiviza de 2,32% din suprafata de folosinta comuna a imobilului reprezentand bun mostenit de pe urma defunctului V____ I___ si cota de 1/4 din locul de veci reprezentand bun mostenit de pe urma defunctului V____ I___; a constatat ca din pasivul succesiunii face parte contravaloarea urmatoarelor imbunatatiri efectuate de reclamantul V____ I____ T_____ la imobilul situat in situat in Bucuresti, sectorul 3: reparatii generale si zugraveli; instalatii si obiecte sanitare in baie si bucatarie (lavoar, vas wc, cada, chiuveta ), tamplarie cu geam de termopan si usa metalica; gresie si faianta in baie, bucatarie si hol; a respins ca neintemeiata cererea reclamantului de includere in pasivul succesiunii a contravalorii aparaturii electrocasnice, a mobilierului din dormitoare si sufragerie si a mochetarii pardoselii in dormitoare, hol si sufragerie; a respins ca neintemeiata cererea paratei-reclamante de includere in pasivul succesiunii a sumei de 5966,85 lei reprezentand cheltuieli de inmormantare, cele ocazionate de pomenile traditionale, datorii curente dupa decesul parintilor si cu ingrijirea fratelui V____ L________; a respins ca inadmisibila cererea de partajare a locului de veci; a constatat ca in privinta imobilului compus din 4 camere de locuit si dependinte, situat in Bucuresti, sectorul 3 impreuna cu cota indiviza de 2,32% din suprafata de folosinta comuna a imobilului, mostenitorii au urmatoarele cote : V____ F______ -3/32 din imobil ; V____ D______ L_____-3/32 din imobil; V____ I____ T_____-13/32 din imobil si V____ L________-13/32 din imobil.

Instanta a retinut ca in cadrul prezentului dosar atat reclamantul-parat V____ I____ T_____ cat si parata-reclaamanta V____ D______ L_____ au solicitat atribuirea bunului in natura si mentinerea starii de indiviziune cu paratul V____ L________, avand in vedere starea de sanatate a acestuia precum si faptul ca nu are familie si nici o locuinta stabila.

Potrivit concluziilor raportului de expertiza, valoarea de circulatie a imobilului situat in Bucuresti, __________________, _____________, _________________ este de xxxxx euro iar valoarea imbunatatitor efectuate de reclamantul-parat V____ I____ T_____, cu privire la care instanta a constatat prin incheierea de admitere in principiu ca fac parte din pasivul succesiunii, este de 8418 lei, echivalentul in lei a sumei de 1871 euro. Astfel, valoarea apartamentului fara imbunatatiri este de xxxxx euro.

Potrivit art. 673 5 alin.2 C__, instanta va face imparteala in natura , caz in care aceasta procedeaza la formarea loturilor si la atribuirea lor iar in situatia in care loturile nu sunt egale in valoare, ele se intregesc printr-o suma in bani .

Din prevederile acestui articol rezulta faptul ca in materia partajului regula este impartirea in natura a bunurilor care compun masa partajabila ori de cate ori acest lucru este posibil fara a cauza o scadere importanta a valorii acestora si fara a modifica in mod pagubitor destinatia economica a lor, urmand ca doar in ipoteza in care impartirea in natura nu poate fi dispusa, sa se procedeze la atribuirea bunului unuia dintre copartasi cu obligarea acestuia la plata catre ceilalti a sumelor reprezentand cotele-parti care li se cuvin sau la vanzarea bunului la licitatie.

Prin raportul de expertiza in specialitatea constructii, s-a stabilit ca imobilul nu este comod partajabil in natura intrucat raportat la prevederile Legii nr. 114/1996 nu poate asigura conditiile prevazute in acest act normativ.

In conformitate cu prevederile art. 6739 C__ la formarea si atribuirea loturilor, instanta a tinut seama, dupa caz, si de acordul partilor, marimea cotei-parti ce se cuvine fiecareia ori masa bunurilor de impartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unii dintre coproprietari, inainte de a se cere imparteala, au facut constructii, imbunatatiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.

Raportat la criteriile mentionate anterior, instanta a dispus sistarea starii de indiviziune si a atribuit imobilul reclamantului-parat V____ I____ T_____ si paratului V____ L________, cu obligarea acestora la sultele corespunzatoare catre ceilalti mostenitori. Pentru a decide astfel, instanta a avut in vedere mai intai faptul ca acestia au o cota superioara de 13/32 din dreptul de proprietate asupra imobilului, au locuit o mai mare perioada de timp in imobil (interogatoriu –f. 159, declaratie martor –f.165-168), reclamantul-parat a efectuat imbunatatiri importante cu privire la imobil pentru modernizarea acestuia si sporirea gradului de confort. Mai mult, paratul V____ L________, desi are domiciliul stabilit la acest imobil, in prezent locuieste la fratele sau V____ F______ intrucat parata reclamanta a refuzat sa ii mai permita accesul in imobil (raspunsul la interogatoriu f. 159, intrebarea 4, f. 163, intrebarea nr.8) si acesta si-a manifestat consimtamantul in sensul de a ramane in indiviziune cu reclamantul V____ I____ T_____, aspect ce rezulta din raspunsul acestuia la interogatoriu (f.159-161).

In ceea ce priveste solicitarea paratei-reclamante V____ D______ L_____ de a i se atribui in natura imobilul, in indiviziune cu paratul V____ L________, instanta a retinut ca aceasta are o cota mai mica din dreptul de proprietate asupra bunului (3/32), locuieste in imobil doar din anul 2013 si mai detine o locuinta proprietate personala. Motivul invocat de aceasta in sensul ca reclamantul locuieste in Germania si nu poate avea grija de fratele bolnav nu a fost considerat suficient pentru a se dispune atribuirea bunului catre aceasta cu atat mai mult cu cat nu a facut dovada faptului ca s-ar ocupa in prezent de starea de sanatate a fratelui bolnav, simpla cerere de instituire a curatelei nefiind o proba in acest sens.

Fata de faptul ca imobilul urmeaza a fi atribuit in indiviziune catre reclamantul-parat V____ I____ T_____ si catre paratul V____ L________, instanta a retinut ca imbunatatirile efectuate de reclamant cu privire la bun vor profita acestor mostenitori, astfel ca la stabilirea sultelor ce vor fi achitate celorlalti doi frati , instanta se va raporta la valoarea bunului fara imbunatiri.

Avand in vedere drepturile partilor si valoarea imobilului stabilita la suma de xxxxx lei, instanta a constatat ca paratei-reclamante V____ D______ L_____ si paratului V____ F______ ii revine fiecaruia suma de 5003 euro, raportat la cota acestora de 3/32 din imobil motiv pentru care va obliga pe fiecare dintre cei doi mostenitori carora le este atribuit bunul in indiviziune la plata catre parata-reclamanta V____ D______ L_____ a sumei de 2501,5 lei si la plata catre paratul V____ F______ a sumei de 2501,5 lei.

Raportat la valoarea imbunatatirilor aduse imobilului de catre reclamant, in valoare de 8418 lei, incluse in pasivul succesoral, instanta a obligat paratul V____ L________, caruia acestea ii profita avand in vedere ca i se atribuie si lui imobilul, la plata catre reclamant a sumei de 4209 lei.

In temeiul dispozitiilor art. 67310 alin. 4 C.pr.civ. coroborate cu art. 742 Cod civil, instanta a stabilit un termen de plata a sultelor de 3 luni de la ramanerea irevocabila a prezentei hotarari.

Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta a retinut ca potrivit art. 274 C__ partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata. O situatie particulara se iveste in procesele de partaj in care partile trebuie sa suporte impreuna cheltuielile de judecata, deoarece sistarea starii de indiviziune profita tuturor partilor. cheltuielile urmeaza sa fie suportate in raport de cotele ce revin coindivizarilor, cu sublinierea necesara ca daca una dintre parti a ocazionat cheltuieli inutile, acestea vor fi suportate exclusiv de acea parte.

Prin incheierea de sedinta din data de 28.05.2013 i s-a pus in vedere reclamantului-parat sa achite urmatoarele sume cu titlu de taxa judiciara de timbru: 19 lei pentru capatul de cerere privind constatarea deschiderii succesiunii defunctului V____ I___; 250 lei pentru constarea calitatii de mostenitori ai defunctului V____ I___; 19 lei pentru capatul de cerere privind constatarea deschiderii succesiunii pentru defuncta V____ F______; 200 lei pentru constatarea calitatii de mostenitori ai defunctei V____ F______; 6000 lei pentru capatul de cerere privind iesirea din indiviziune si 450 lei pentru capatul de cerere privind includerea sumei de xxxxx lei in pasivul succesoral.

Prin incheierea din data de 11.06.2013 a fost admisa in parte cererea de ajutor public judiciar formulata de reclamant, s-a dispus scutirea de plata taxei judiciare de timbru de 6650 lei si s-a respins cererea in privinta taxelor judiciare de timbru de 19 lei, 19 lei si 250 lei.

Potrivit art. 50 indice 2 OUG 51/2008 in situatia in care, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, beneficiarul ajutorului public dobandeste bunuri sau drepturi de creanta a caror valoare, respectiv cuantum, depaseste de 10 ori cuantumul ajutorului public acordat, acesta este obligat sa restituie ajutorul public. Fata de faptul ca reclamantului-parat i-a fost atribuit imobilul in indiviziune cu paratul V____ L________ iar cota acestuia in privinta bunului depaseste de 10 ori cuantumul sumei de 6650 lei cu privire la care s-a acordat ajutorul public judiciar sub forma scutirii, instanta va dispune obligarea reclamantului la restituirea catre stat a sumei de 6650 lei.

In continuare, instanta a retinut ca in prezentul litigiu reclamantul a platit urmatoarele sume cu titlu de cheltuieli de judecata: 288 lei (19+19+250) astfel cum rezulta din chitanta de la fila 139, 1000 lei reprezentand onorariul expertului in constructii (chitanta de la fila 259) si 4000 lei onorariu de avocat (chitanta f. 266). Cuantumul total al acestor sume este de 5288 lei , iar fiecare dintre mostenitori va suporta aceste cheltuieli proportional cu cota succesorala stabilita prin Incheierea de admitere in principiu din data de 11.02.2014. Astfel, paratul V____ L________ va fi obligat la plata catre reclamant a sumei de 2148,25 lei (13/32 din 5288 lei ) iar parata-reclamanta V____ D______ si paratul V____ F______ vor fi obligati fiecare la plata sumei de 495,75 lei (3/32 din 5288 lei).

Prin cererea de chemare in judecata reclamantul a evaluat masa succesorala la suma de xxxxxx lei din care suma de 2000 lei reprezenta valoarea locului de veci. Raportat la aceasta suma a fost stabilita taxa judiciara de timbru de 6000 lei pentru care s-a acordat ajutorul public judiciar sub forma scutirii. De asemenea, reclamantul a fost scutit de plata taxei de timbru de 200 lei aferenta capatului de cerere privind constatarea calitatii de mostenitori in privinta defunctei V____ F______ si de 450 lei reprezentand taxa de timbru datorata pentru capatul de cerere privind valoarea imbunatatirilor, evaluate de reclamant la suma de xxxxx lei.

Luand in considerare faptul ca cererea privind partajarea locului de veci a fost respinsa ca inadmisibila prin Incheierea de admitere in principiu din data de 11.02.2014, taxa de timbru aferenta capatului de cerere privind iesirea din indiviziune trebuie calculata prin raportare la valoarea de xxxxxx lei (xxxxxx-2000), aceasta fiind de 5400 lei.

Fata de cotele succesorale ale mostenitorilor, instanta a dispus obligarea paratului V____ L________ la plata catre reclamant a sumei de 2518.75 lei (13/32 din 5600 (5400+200)) si a paratilor V____ F______ si V____ D______ L_____ la plata catre reclamant a sumei de 581,25 lei (3/32 din 5600) fiecare, dupa restituirea de catre reclamant a ajutorului public judiciar catre stat.

In ceea ce priveste taxa judiciara de timbru achitata de reclamant pentru includerea valorii imbunatatirilor in pasivul succesoral, instanta a constatat ca taxa judiciara de timbru de 450 lei cu privire la care reclamantul a fost scutit a fost stabilita avandu-se in vedere valoarea indicata de reclamant prin cerere de xxxxx lei. Intrucat potrivit raportului de expertiza in specialitatea constructii valoarea acestor imbunatatiri este de 8418 lei iar taxa de timbru calculata la acest cuantum de este de 252,54 lei si luand in considerare ca imobilul a fost atribuit in indiviziune reclamantului si paratului V____ L________ si ca acestia profita de imbunatatirile aduse bunului, instanta a obligat paratul V____ L________ la plata sumei de 126,27 lei cu acest titlu, dupa restituirea de catre reclamant a ajutorului public judiciar catre stat.

In ceea ce priveste solicitarea paratei-reclamante V____ D______ L_____ de plata a onorariului de avocat, instanta a retinut ca partile au obligatia sa isi indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuie la desfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind tot astfel finalizarea acestuia. Prin urmare, partea care solicita recuperarea cheltuielilor ocazionate de derularea litigiului, trebuie sa probeze cuantumul cheltuielilor pe care pretinde ca le-a efectuat prin orice inscrisuri justificative in conformitate cu prevederile art. 1169 Cod civil din 1864. Ori, in speta, parata nu a depus la dosar nici o dovada din care sa rezulte ca ar fi achitat vreo suma de bani cu acest titlu motiv pentru care instanta a respins ca neintemeiata aceasta cerere.

Impotriva acestei sentinte, V____ D______ L_____, in calitate de apelanta -parata reclamanta, a formulat apel in contradictoriu cu intimatii-parati V____ F______, V____ L________ si intimatul-reclamant-parat V____ I____ T_____, aratand ca:

Apelanta-parata reclamanta a criticat sentinta civila pentru nelegalitate si netemeinicie, aratand ca instanta a fost chemata sa constate ca pasivul succesoral este format din imbunatatirile efectuate de reclamant apartamentului obiect al succesiunii, evaluate la suma de 15 mii lei si care au constat in reparatii generale, zugraveli, schimbarea instalatiilor si obiectelor sanitare. A aratat aceasta ca nu a fost de acord cu aceasta solicitare deoarece reclamantul nu a contribuit cu suma respectiva, cel mult a achizitionat pentru parintii lor materiale in vederea reparatiilor, dar plata a fost efectuata de acestia, avand in vedere posibilitatile financiare ale lor in raport de cele ale reclamantului care nu a avut si nu are un loc de munca, nu a avut si nu are surse de venit in acest sens.

Avand in vedere faptul ca aceste reparatii au fost efectuate in anul 2002, cand parintii lor erau in viata, considera ca acestia isi asigurau confortul locuintei si nu se poate vorbi de un acord al viitorilor mostenitori pentru efectuarea de imbunatatiri. A mai sustinut aceasta ca valoarea imbunatatirilor a fost amplificata, ca instanta a apreciat in mod gresit cheltuielile prilejuite de efectuarea imbunatatirilor ca facand parte din pasivul succesoral. Reclamantul nu a locuit cu parintii lor, iar vizitele facute acestora erau foarte rare.

Apelanta a aratat ca a avut mereu grija de fratele bolnav, atat la domiciliul parintilor, cat si al sau pentru ca parintii aveau o varsta inaintata si erau ei insisi bolnavi. Urmare a discutiilor aparute intre frati, acest frate al lor a fost trimis de la un frate la altul, fiecare avand interese ascunse. Cert este un lucru, nu l-a alungat niciodata din domiciliul sau pe fratele bolnav, acesta in prezent locuieste alaturi de ea, sotul si copilul lor in apartamentul ce a apartinut parintilor lor. Nu este adevarat ca nu a produs o dovada a faptului ca se ocupa personal de fratele bolnav deoarece a solicitat de mai multe ori instituirea unei curatele asupra acestuia dar fratii sai, valizi, au facut ca in perioada demersurilor sale, V____ L________ sa nu fie in domiciliul sau si astfel actiunile ramaneau fara rezultat. Impreuna cu membrii familiei sale i-au asigurat fratelui bolnav internari repetate la clinici de specialitate de cele mai multe ori cu interventia si supravegherea organelor de politie.

Apelanta-parata reclamanta a aratat ca pentru binele fratelui sau a renuntat la a locui in alta locatie, fiindu-i mereu aproape de cel putin 7 ani, in prezent nu detine un spatiu de locuit, dar toti membrii familiei sale au un loc de munca care sa asigure cheltuielile zilnice pentru ei si fratele sau.

A solicitat ca apartamentul supus partajarii sa ii fie atribuit in natura in indiviziune cu fratele bolnav, V____ L________ cu obligatia sa de plata a sultei corespunzatoare catre comostenitori, fratii sai, V____ I____ T_____ si V____ F______.

Apelanta-parata reclamanta a aratat ca instanta a apreciat valoarea imobilului la suma data de raportul de expertiza, respectiv suma de xxxxx euro cu imbunatatirile aduse apartamentului si de xxxxx fara aceste imbunatatiri. Fara a nega calificarea expertului considera totusi ca raportul de expertiza a fost efectuat de un expert in specialitatea constructii fara a fi expert evaluator. A formulat obiectiuni asupra raportului de expertiza, obiectiuni care pana la momentul dezbaterii fondului nu ajunsesera la dosarul cauzei, in sensul valorii mult marite a imobilului respectiv, avand in vedere gradul de uzura, departarea de mijloacele de transport, de zonele centrale, cererea pietei.

Apelanta-parata reclamanta a precizat ca a solicitat prin cererea reconventionala sa fie avut in vedere faptul ca s-a ocupat de inmormantarea celor doi parinti, cu privire la V____ F______ a aratat ca desi nu era mama sa naturala, a considerat-o ca fiind mama sa, aceasta a crescut-o de la varsta de 5 ani, a facut cheltuieli pentru aceste triste evenimente, decesul fiind la trei zile. A facut pomenirea raposatilor cu cheltuieli proprii. Chiar daca a primit un ajutor pentru inmormantare, acesta nu a fost suficient si a suportat singura plata sumei de 5966 lei, reprezentand cheltuieli cu inmormantarea, pomenile traditionale. Cu toate acestea instanta nu a apreciat aceste cheltuieli, pe care nu le-ar fi pus in discutia instantei daca reclamantul nu ar fi solicitat suma de 15 mii lei pentru cheltuielile pe care nu le efectuase. Art. 6735 al c.p.civ stabileste ca daca se imparte o mostenire, instanta va stabili datoriile transmise prin mostenire, datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct precum si sarcinile mostenirii. In mod gresit instanta a respins cererea reconventionala privind aceste cheltuieli si introducerea lor in pasivul succesiunii.

Apelanta-parata reclamanta a aratat ca in privinta cheltuielilor de judecata considera ca instanta in mod gresit a obligat pe fiecare parte sa-i plateasca reclamantului cheltuielile ocazionate de prezentul proces civil. Daca initial instanta a apreciat corect ca fiecare parte trebuie sa suporte cheltuielile, la final a inclus in aceste cheltuieli si onorariul de avocat in suma de 4000 lei, pe care l-a platit reclamantul aparatorului sau. Cheltuielile ce trebuiesc suportate de parati sunt cele generate de plata expertului, 1000 lei si a cheltuielilor de judecata de 288 lei. Asistenta juridica a reclamantului nu le-a folosit paratilor.

Fata de cele invederate mai sus, apelanta-parata reclamanta a solicitat instantei de control atribuirea catre ea si catre fratele, V____ L________, a imobilului-apartament situat in Bucuresti, ___________________, _________________, etaj 4, apt. 49, sector 3, cu obligarea la plata cu titlu de sulta a sumelor cote parti pentru cei doi frati.

La termenul de judecata din data de 20.01.2015, tribunalul din oficiu a ridicat exceptia tardivitatii apelului.

Prin decizia civila nr.184/A/20.01.2015, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila a respins apelul formulat de apelanta parata reclamanta, ca tardiv, si a obligat apelanta la plata sumei de 2500 lei cheltuieli de judecata catre intimat V____ I____ T_____.

Pentru a decide astfel, tribunalul a retinut ca, potrivit art. 284 C.pr.civ. termenul de apel, daca legea nu prevede expres altfel, este de 15 zile si incepe sa curga de la comunicarea hotararii atacate.

Termenul de 15 zile se determina conform art. 101 din Codul de procedura civila, pe zile libere, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul.

Din dovada de primire rezulta ca apelanta a primit sentinta civila apelata la data de 06.08.2014 (fila 296 ds. fond), iar declararea caii de atac s-a efectuat la data de 03.00.2014 – (fila 2 ds. apel).

Termenul de apel este un termen legal imperativ, astfel incat nerespectarea lui va atrage decaderea din dreptul de a exercita calea de atac, cu consecinta respingerii apelului ca tardiv formulat.

Fata de aceste considerente, tribunalul, constatand ca declararea caii de atac a fost efectuata cu nerespectarea termenului legal prevazut, a respins apelul ca tardiv formulat.

De asemenea, potrivit art. 274 C__, tribunalul a obligat apelanta la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata in apel, catre intimat V____ I____ T_____, potrivit chitantei depuse la termen.

Impotriva acestei decizii a formulat recurs parata reclamanta V____ D______ L_____, sustinand ca hotararile pronuntate in cauza sunt netemeinice pentru urmatoarele motive:

– instanta a fost chemata sa constate ca pasivul succesoral este format din imbunatatirile efectuate de reclamantul V____ I____ T_____ apartamentului obiect al succesiunii, evaluate la suma de 15 mii lei si care au constat in reparatii generale, zugraveli, schimbarea instalatiilor si obiectelor sanitare. Parata nu a fost de acord cu aceasta solicitare, deoarece reclamantul V____ I____ T_____ nu a contribuit cu suma respectiva, cel mult a achizitionat pentru parinti materiale in vederea reparatiilor, dar plata a fost efectuata de acestia avand in vedere posibilitatile financiare ale lor vis-a-vis de cele ale reclamantului care nu a avut si nu are un loc de munca, nu a avut si nu are surse de venit. In acest sens, fata de mijloacele sale financiare, reclamantul a fost scutit de plata taxei de timbru judiciar cu titlu de ajutor public judiciar. Avand in vedere faptul ca aceste reparatii au fost efectuate in anul 2002, cand parintii lor erau in viata, recurenta considera ca acestia isi asigurau confortul locuintei si nu se poate vorbi de un acord al viitorilor mostenitori pentru efectuarea de imbunatatiri.

S-a mai sustinut ca instanta a apreciat in mod gresit cheltuielile prilejuite de efectuarea imbunatatirilor ca facand parte din pasivul succesoral. Reclamantul V____ I____ T_____ nu a locuit cu parintii sai, iar vizitele facute acestora erau foarte rare.

– instanta a atribuit in natura obiectul succesiunii catre V____ I____ T_____ si V____ L________, considerand contributia acestuia Ia reparatii, precum si faptul ca in apartament urma sa locuiasca si fratele, V____ L________, care prezinta o boala ce necesita supraveghere permanenta. Recurenta a precizat ca, personal, a avut mereu grija de fratele bolnav atat la domiciliul parintilor, cat si al sau, pentru ca parintii aveau o varsta inaintata si erau ei insisi bolnavi. Urmare discutiilor aparute intre frati, V____ L________ a fost trimis de la un frate la altul, fiecare avand interese ascunse. Apreciaza ca a produs o dovada a faptului ca se ocupa personal de fratele bolnav, deoarece a solicitat de mai multe ori instituirea unei curatele asupra acestuia dar fratii sai, valizi, au facut ca in perioada demersurilor sale, V____ L________ sa nu fie in domiciliul sau si astfel actiunile ramaneau fara rezultat. Impreuna cu membrii familiei sale, recurenta i-a asigurat fratelui bolnav internari repetate la clinici de specialitate de cele mai multe ori cu interventia si supravegherea organelor de politie.

Pentru binele fratelui, a renuntat Ia a locui in alta locatie fiindu-i mereu aproape de cel putin 7 ani. In prezent, recurenta nu detine un spatiu de locuit, dar toti membrii familiei sale au un loc de munca care sa asigure cheltuielile zilnice si pentru fratele sau.

Instanta, desi nu a considerat eforturile recurentei pentru instituirea unei curatele asupra fratelui bolnav, l-a apreciat pe acesta ca fiind pus sub interdictie si potrivit art.673 al 2 din C.proc.civ. a atribuit reclamantului imobilul supus partajarii. Personal, recurenta a solicitat atribuirea catre ea a imobilului avand in vedere aceleasi considerente cu un plus in ce priveste faptul ca aceasta a fost, este si va fi in permanenta in apropierea fratelui bolnav, ca are posibilitatea financiara de a-l ingriji. In acest sens, a avut girul fiicei fratelui bolnav de a se ocupa de starea de sanatate a acestuia. A solicitat si solicita in continuare ca apartamentul supus partajarii sa ii fie atribuit in natura in indiviziune cu fratele bolnav, V____ L________, cu obligatia recurentei de plata a sultei corespunzatoare catre comostenitori, fratii sai, V____ I____ T_____ si V____ F______.

In cuprinsul sentintei se apreciaza de catre instanta ca nu poate fi atribuit apartamentul in indiviziune, deoarece recurenta are o cota mai mica de proprietate si locuieste doar din anul 2013 in acel imobil. Precizeaza ca efectiv a locuit alaturi de parinti de la momentul in care acestia s-au imbolnavit, nu isi mai puteau asigura confortul minim zilnic si apreciaza ca de cel putin 7 ani a fost luata in evidenta la asociatia de proprietari ca locuind alaturi de familia sa in acel imobil.

Fratele sau, V____ I____ T_____, locuieste in prezent in Germania si doreste acest apartament pentru a-l instraina.

Instanta a apreciat valoarea imobilului la suma data de raportul de expertiza, respectiv suma de xxxxx euro cu imbunatatirile aduse apartamentului si de xxxxx fara aceste imbunatatiri. Fara a nega calificarea expertului, recurenta considera totusi ca raportul de expertiza a fost efectuat de un expert in specialitatea constructii, fara a fi expert evaluator. Recurenta a formulat obiectiuni asupra raportului de expertiza, obiectiuni care pana la momentul dezbaterii fondului nu ajunsesera la dosarul cauzei, in sensul valorii mult marite a imobilului respectiv, avand in vedere gradul de uzura, departarea de mijloacele de transport, de zonele centrale, cererea pietei.

– recurenta a solicitat prin cererea reconventionala sa fie avut in vedere faptul ca personal s-a ocupat de inmormantarea celor doi parinti (V____ F______, desi nu era mama sa naturala, a considerat-o ca fiind mama sa), a facut cheltuieli pentru aceste triste evenimente, decesul fiind la trei zile. A facut pomenirea raposatilor cu cheltuieli proprii. Chiar daca a primit un ajutor pentru inmormantare, acesta nu a fost suficient si a suportat singura plata sumei de 5966 Iei, reprezentand cheltuieli cu inmormantarea, pomenile traditionale. Cu toate acestea instanta nu a apreciat aceste cheltuieli, pe care nu l-ar fi pus in discutia instantei daca reclamantul nu ar fi solicitat suma de 15 mii Iei pentru cheltuielile pe care nu le efectuase. Art.6735 al C.proc.civ stabilea ca daca se imparte o mostenire, instanta va stabili datoriile transmise prin mostenire, datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct, precum si sarcinile mostenirii. In mod gresit instanta a respins cererea reconventionala privind acestor cheltuieli si introducerea lor in pasivul succesiunii. In jurisprudenta privind acest subiect, instantele au avut totdeauna in vedere cheltuielile ocazionate de aceste triste evenimente.

– in privinta cheltuielilor de judecata, recurenta considera ca instanta in mod gresit a obligat pe fiecare parte sa-i plateasca reclamantului cheltuielile ocazionate de prezentul proces civil. Daca initial instanta a apreciat corect ca fiecare parte trebuie sa suporte cheltuielile la final a inclus in aceste cheltuieli si onorariul de avocat in suma de 4000 lei, pe care I-a platit reclamantul aparatorului sau. Cheltuielile ce trebuiesc suportate de parati sunt cele generate de plata expertului, 1000 lei si a cheltuielilor de judecata de 288 lei. Asistenta juridica a reclamantului nu le-a folosit paratilor.

Fata de cele invederate mai sus, recurenta a solicitat admiterea recursului si pe fondul cauzei atribuirea imobilului apartament situat in Bucuresti, __________________, ______________, ___________, sector 3, catre recurenta si fratele sau, V____ L________, cu obligarea acestora la plata sultelor corespunzatoare cotelor parti.

Intimatul reclamant V____ I____ T_____ a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca nefondat.

In motivare, intimatul reclamant a sustinut ca, din continutul pretinselor „motive de recurs” nu se identifica incidenta vreunei cauze, dintre cele prevazute de art. 304 C.proc.civ. Sentinta atacata in prezentul recurs priveste solutionarea apelului promovat impotriva hotararii civile nr.7257/27.05.2014, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX prin respingerea acestuia, ca tardiv, si nu netemeinicia hotararii fondului, prin care s-a transat succesiunea celor doi defuncti, V____ loan si V____ F______, astfel cum acesta este motivat.

A aratat acesta ca instanta, in mod legal, a constatat tardivitatea apelului, dand eficienta dispozitiunilor art. 284 raportat la art. 101 C.proc.civ. confirmat de situatia de fapt constatata ca urmare analizei dovezii de comunicare a hotararii fondului la 06.08.2014 (fila 296, dosar fond), iar declararea caii de atac realizandu-se la 03.09.2014 (fila 2 dosar apel).

Termenul legal in accesarea caii de atac impotriva unei hotarari date de o instanta de judecata deriva din lege si nu din dispozitia judecatorului.

Curtea, analizand cu prioritate exceptia nulitatii recursului, prin raportare la faptul ca decizia tribunalului vizeaza respingerea apelului ca tardiv declarat, iar criticile vizeaza fondul problemei litigioase deduse judecatii:

Prioritar, Curtea retine ca potrivit dispozitiilor art. 303 alin. 1 Cod procedura civila, recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs sau inauntrul termenului de recurs, in vreme ce, potrivit dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. c Cod procedura civila, cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, motivele de nelegalitate a deciziei instantei de apel pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea ca vor fi depuse printr-un memoriu separat.

In calea de atac extraordinara a recursului, criticile de recurs nu pot viza decat ipotezele strict prevazute de art.304 din Codul de procedura civila, care concretizeaza aspecte de nelegalitate in legatura cu hotararea atacata.

Caracterul nondevolutiv al caii extraordinare de atac a recursului, ce decurge din noua formulare a textului art.304 din Codul de procedura civila, are in vedere tocmai faptul ca partile au beneficiat de o judecata in prima instanta si una in apel (judecati in fond) care au stabilit situatia de fapt si au aplicat normele juridice incidente.

Controlul legalitatii hotararii atacate cu recurs presupune verificarea hotararii atacate din perspectiva incidentei dispozitiilor legale si pronuntarea respectivei hotarari in acord cu aceste dispozitii. Cu alte cuvinte, orice sustinere care releva erori ale instantei de apel in aprecierea probelor administrate in cauza, excede analizei instantei de recurs.

Potrivit acestor prevederi legale, declararea recursului trebuie sa fie insotita si de o motivare corespunzatoare, in sensul aratarii cu claritate a acelor critici care, circumscrise motivelor de recurs ingaduite de lege, sunt de natura a invedera nelegalitatea hotararii atacate.

Asa fiind, motivele recursului trebuie sa se afle in legatura cu hotararea atacata, constituindu-se intr-o critica a acesteia si tinzand la a proba nelegalitatea ei.

Pentru a fi analizata in recurs o situatie de nelegalitate trebuie sustinuta prin invocarea expresa a textului de lege incalcat sau aplicat gresit, la situatia de fapt pe deplin stabilita in fata instantelor anterioare.

Curtea retine ca, potrivit acestor prevederi legale, declararea recursului trebuie sa fie insotita si de o motivare corespunzatoare a lui, in sensul aratarii cu claritate a acelor critici care, circumscrise motivelor de recurs ingaduite de lege, sunt de natura a invedera nelegalitatea hotararii atacate.

In considerarea acestor exigente ale legii, Curtea urmeaza sa constate, analizand recursul recurentei ca sustinerile sale constau in aspecte de fond ce nu privesc solutia instantei de apel atacate, ci insasi fondul raportului litigios, in conditiile in care apelul a fost solutionat in temeiul unei exceptii procesuale fara ca instanta de apel sa dezlege in fond dreptul dedus judecatii.

Curtea constata ca recurenta nu a indicat in concret sub ce aspect Tribunalul a gresit atunci cand a apreciat ca cererea sa de apel este tardiva, pentru ca instanta de recurs sa procedeze la o verificare in consecinta.

Recurenta avea obligatia formularii unei critici punctuale si complete in ce priveste hotararea atacata, intrucat numai in aceste conditii instanta de recurs ar fi avut posibilitatea analizarii in concret a acesteia si pronuntarii in consecinta. Or, din cele expuse in cererea de recurs, Curtea deduce ca aceasta a formulat sustineri in legatura cu fondul pricinii si nu in legatura cu solutia de tardivitate pronuntata de instanta de apel.

Cum in speta, insa, prin motivele recursului sau, recurenta se refera la aspecte de fond ale cauzei, Curtea neidentificand critici legate de solutia instantei de apel, ceea ce echivaleaza cu nemotivarea recursului, va constata nul recursul declarat de aceasta parte.

Vazand si dispozitiile art.274 C.proc.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Constata nul recursul declarat de recurenta parata reclamanta V____ D______ L_____ impotriva deciziei civile nr.184/A/20.01.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila, in contradictoriu cu intimatul reclamant-parat V____ I____ T_____ si intimatii parati V____ F______ si V____ si V____ L________.

Obliga recurenta la 600 lei cheltuieli de judecata in recurs catre intimatul V____ I____ T_____.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica din 27.05.2015.

PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR,

I______ D_____ M___ I___ M____-A_____

N_______-G_____

GREFIER,

M______ C____

Red.I.D.

Tehnored.B.I.

2 ex/16.06.2015

––––––––––––––––

T.B.-Sectia a III-a – C.A.T____

– S.M_________

Jud.Sector 3 – A.M.D__________

sursa: http://www.rolii.ro/